Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1894

— ' \ ÖL A SZAMOSUJVÁRI m. kár. állami V osztályú gymnasium I f • . évi rr Értesítője az 189495 tanévről. KÖZLI: Dr. MÁRTONFI LAJOS az igazgatói teendők ideiglenes ellátásával megbízott tanár. Szamosujvártt Todorán Endre „Aurora könyvnyomdája 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents