Örmény Katolikus Gimnázium, Szamosújvár, 1888

itt itt = 0 = 0 Er itt = 0 Í0 * 110 5 0 ic El© Í|tt itt Ett % iltt = «4 * itt = C Ett itt %■ Et Ett Ett E© = 0 itt itt -* itt S 0 i© E© = © itt itt Ett Í0 i© A 5^ABAD KJR. SZAMOSUJVÁR VÁROSI ÖRMÉNY KATH. NYILVÁNOS ALGYMNASIUM TUDÓSIT VÁNYA az 1888 89 tanév végén. »—<3> -» -^G=*'11 KÖZZÉTESZI A GYMN. IGAZGATÓ. —Í32 2E>­SZAMOSUJVÁRTT Todorán Endre »Aurora« könyvnyomdája 1889. Mi 01= Qe öi Si M E Qji 0i öi Ől= CJjE UE Ú*E äii 0i ? E ’*>j E 0-li 0Í (5 = 0Í 0|É Sji T E rt.E 0 = (Sl= ^E fii ttj Se f* E ^ r r*j e Öli :á= u =

Next

/
Thumbnails
Contents