Szabad Földműves Újság, 1991. június (1. évfolyam, 87-111. szám)

1991-06-01 / 87. szám

I ( ÚJSÁG ) 1991. június 1. f Hol? Mi? Mennyiért? 5 Zöldségárak 1991. június 1-jén a Zelenina boltjaiban. Termék Nyitra Léva Galánta saláta 2.-2.-1,30 retek 2,50 2.-1,40 kel 6.-3,50 2,30 karalábé 2,80 2.-1,90 karfiol 13.-15.­paprika 49.-38.-43.­paradicsom 39.-37.-4L-zöldhagyma 2,50 2,50 1,80 salátauborka-20.-19.­petrezselyem (cs)-4.-5,50 sárgarépa (cs)-5,50 5.­burgonya 7.­Déligyümölcs 6,40 narancs 25.-25.­banán 27.-27.-27.­citrom-19.-17.­grapefruit­-29.­Kassa „Kopogtat” a Revizor Ahogy már tisztelt olvasóinknak beszámoltunk róla a III. Magyar Nemzeti Kisebbségi Színházak Fesztiváljának keretében, 1991. június. 3-án, hétfőn, 19 órakor, a kassai Thália Színházban lép színpadra a Szabadkai Népszínház társulata Nyikolaj Vaszilievics Gogol (1809—1852) Revizor c. művét mutatják be, melynek premierje 1836. április 19-én volt. Ki tudná fölsorolni, hányán és hányféle felfogás szerint rendezték meg ezt a darabot? Most a nemzetközi hírű grúz rendező, Alekszandr Tovsztogonov vitte színre a Mé­szöly Dezső és Mészöly Pál fordította darabot. Reméljük, a színházkedvelő közönségnek különleges él­ményben lesz része. Azt is szeretnénk remélni, hogy a „színházvándorlások” kezdetének tanúi vagyunk, és megismerkedhetünk majd az erdélyi és a kárpátaljai színházi produkciókkal is. BALASSA ZOLTÁN Változás menet közben (Folytatás az 1. oldalról) • Sikerült-e már kiküszöbölni az ún. szocialista mezőgazdaság té­vedéseit a tananyagból? — Ami az ökonómiai tantárgya­kat illeti ott teljes mértékben kike­rültek, átértékelődtek a szocialista mezőgazdaságra vonatkozó tételek. A többi tantárgyba is bevisszük azo­kat a változásokat, amelyeket a mai helyzet igényel. • Tankönyvek nélkül hogy old­ják meg az oktatást? — A szaktanárok különféle forrá­sokat, folyóiratokat használnak, azokból készítik elő a tananyagot, így a diákok főleg jegyzetekből ta­nulnak. A Gazda Kiadó által rende­zett ökonómiai jellegű, egyhetes tanfolyamon a szaktanárok mellett a diákok is részt vettek. Nagyon sok új ismeretet szereztek. Elismeréssel nyilatkoztak a szervezésről és az elő­adásokról is. Az Újság is számos új ismeretet nyújt; jó lenne, ha az öko­nómia legújabb irányzatairól soroza­tot indítana tanáraink, szakem­bereink, diákjaink részére. Az állat­­tenyésztés, növénytermesztés terü­letén is szívesen vesszük minden új ismeret tolmácsolását. • Ha megszűnne az állami tá­mogatás, fenn tudna-e maradni az iskola a szerveződő érdekszövetsé­gek, gazdakörök támogatásával? — Az állami támogatás az elmúlt évekhez viszonyítva kevesebb. Még nem mértük fel, melyek lennének azok a mezőgazdasági üzemek, kis- és magángazdaságok, amelyek tá­mogatásukkal biztosítani tudnák az iskola jövőjét. Pillanatnyilag számos problémát kell menet közben meg­oldanunk. Körforgás (Folytatás az 1. oldalról) jövőm záloga itt áll előttem az asztalon. Ez, kérem, egy rózsaszín ma­lac, két óvodás fiam takarékperselye, tele tíz- és húsrfilléresekkel, koroná­sokkal És ebből csak nekem fognak vásárolni a fiaim. Még nem tudják pontosan, hogy mit, minden nap vala­mi mást. Amire éppen szükségem lenne. De vesznek rajta repülőgépet is, hogy elvigyenek Olaszországba és Amerikába. Autónk is lesz (a márka még élénk vita tárgya, ez is naponta változik) és kertes házunk, lifttel és szökőkúttal. Felajánlották, hogy egy traktort is vesznek nekem, de erről sikerült lebeszélnem őket. így aztán nem csoda, ha alig várom, hogy megö­regedjem. Istenem, micsoda élet vár rám, nem lesz semmi gondom. Most még van. Pillanatnyilag például az, bogy gyermeknapra nagy kiruccanást ígértem, hullámvasúnál, cél­lövöldével, cukrászdával és nem tudom, futja-e a pénzemből. A gye­rekek ugyan felajánlották, hogy kiürítik a malacot, de azt nem engedhetem. A rózsaszín malachoz nem szabad nyúlni, nem kótyavetélhetem el a jövőmet. Még húszegynéhány év... De akkor aztán! Lovaink lesznek és egy egész kutyafalkánk, talán még elefántunk is. Addig meg... Csak kibírjuk valahogy. VOJTEK KA TALIN Gazdasági körkép ^ Brit árindexvita Az áprilisi brit infláció előzetes adatok szerint a márciusi 7,3 száza­lékról 8 százalékra nőtt, figyelmen kívül hagyva a jelzálogkamat-tör­lesztéseket és a helyi adókat, viszont a mindent magába foglaló kiskeres­kedelmi árindex (RPI) ezalatt 8,2 százalékról meredeken 6,2 százalék­ra zuhant. Az adatok tehát ellent­mondásosak, s a közgazdászok ezért új módszereket keresnek az infláció mérésére. A legmerészebb javaslatok egy­szerűen nem vennék figyelembe a mérés során azokat az árakat, ame­lyek viszonylag kevéssé rugalmasan tükrözik a piaci keresletet. Ezek kö­zé tartoznak például az élelmiszerek, a kőolaj és más nyersanyagok, to­vábbá az állami szektor árai és a fejadó. A lakásárak is igen kényes ügynek számítanak Nagy-Britanniában. A szigetországban ugyanis gyakran az ingatlanpiac boomjával hozzák ösz­­szefüggésbe azt, hogy a nyolcvanas évek második felében erősen emel­kedett az inflációs ráta. A közgazdászok általában egyet­értenek abban, hogy a jelzálog­• A jövő tanévtől kezdve terve­­zik-e új szakok beindítását? — A 91/92-es iskolaévre a diákok két fordulóban jelentkezhettek. A májusi fordulót követően maradtak szabad helyek. A második fordulót június 18-án valósítjuk meg. Már most több a jelentkező mint amennyit föl tudunk venni. Ezért felvételi lesz a hagyományos három szakon (növénytermesztés, ökonó­mia, állattenyésztés) és az induló kertészeti szakon. A mezőgazdaság iránt vonzalmat érző, érettségivel rendelkező diá­koknak, akiknek esetleg nem sike­rült bejutniuk a főiskolára, kétéves fölépítményi tagozatot nyitunk gaz­daképző címen. A jelentkezési íve­ket augusztus végéig lehet bekülde­ni az iskola címére: Dunaszerdahely, Mezőgazdasági Középiskola Igazga­tósága. BALÁZS F. ATTILA Ideiglenesen csökkent a fűtőolaj ára A prágai Benzina vállalat közli, hogy mától csökkenti a fűtőolaj árát A fogyasztók kedvében járó intézke­dés értelmében a könnyű fűtőolaj tonnája az eddigi 5670 korona he­lyett 5190-be, a nehéz fűtőolajé pedig az eddigi 3350 helyett 3270 koronába kerül m^jd, de csak átmenetileg. Néhány árucikk fogyasztói ára Árucikk Mennyiség DS GA KN LV NR NZ Marhacomb kg 45,66 46,66 46,00 53,00 52,66 41,60 Sertéscomb kg 65,66 65,66 65,00 68,00 68,66 71,66 Sertéslapocka kg 50,00 50,16 50,33 51,00 51,00 51,00 Csirke kg 39,33 38,00 41,00 41,00 40,66 40,66 Virsli kg 41,33 42,16 48,33 50,00 49,16 49,25 Pöstyéni szalámi kg 61,66 63,33 70,00 72,00 67,16 67,60 Tojás db 1,80 1,75 1,60 1,80 1,80 1,60 Zsíros tej 1 6,30 6,30 6,30 — 6,23 6,20 Sunar (500 g) db 28,50 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Vaj kg 72,00 72,40 73,00 72,66 72,00 69,66 Eidam sajt kg 57,56 62,00 57,5Q 57,90 57,16 49,50 Grlzes liszt kg 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 Félgrízes liszt kg 6,63 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 Sima liszt kg 5,86 5,95 5,85 5,90 5,80 5,90 Kristálycukor kg 14,00 13,90 13,90 14,20 13,60 14,00 Kockacukor kg 19,73 18,20 18,15 21,00 — 20,50 Kakaó (100 g) db 8,76 — 8,10 9,05 7,80 9,56 Rizs kg 18,83 18,50 19,53 20,90 18,50 19,00 Olaj (600 g) Pl 21,73 27,00 25,05 24,40 — 23,70 Burgonya kg 10,30 6,40 7,20 6,30 6,40 5,60 DS = Dunaszerdahely, GA = Galánta, KN = Komárom, LV = Léva, NR = Nyitra, NZ = Érsekújvár Fogyasztói árindex a 21. héten Árucikk Mennyiség Kerületek SZK BA NY K KE Marhacomb kg 71,13 72,75 71.33 70,88 71,52 Sertéscomb kg 113,33 110,85 114,10 119,35 114,40 Sertéslapocka kg 118,60 117,30 118,28 118,35 118,14 Csirke kg 130,65 128,68 124,26 126,58 127,55 Virsli kg 98,66 94,50 107,84 101,98 100,74 Pöstyéni szalámi kg 108,20 103,34 107,65 108,68 106,97 Tojás db 104,58 113,73 108,50 117,65 111,11 Zsíros tej 1 129,17 130,83 130,42 129,17 129,79 Sunar (500 g) db 113,74 117,39 119,53 127,63 119,57 Vaj kg 103,38 106,22 105,30 106,61 105,37 Eidam sajt kg 148,21 131,14 135,16 134,07 137,14 Grízes liszt kg 128,00 127,00 127,60 127,60 127,60 Félgrízes liszt kg 118,18 118,18 118,18 118,00 118,18 Sima liszt kg 122,92 121,88 121,46 120,42 121,67 Kristálycukor kg 142,00 138,90 141,70 141,90 141,10 Kockacukor kg 174,55 181,09 215,55 203,45 193,64 Kakaó (100 g) db 142,67 120,27 115,47 132,27 127,60 Rizs kg 194,00 191,70 182,50 176,90 186,30 Olaj (600 g) Pl 154,19 146,56 151,19 150,94 150,69 Burgonya kg 156,67 200,67 203,00 170,67 182,67 1990 decembere = 100; BA = Pozsony, NY = Nyugat-Szlovákia, K = Közép-Szlovákia, KE = Kelet-Szlovákia Parlamenti bizottságok létrehozását kezdeményezte az FMK A Független Magyar Kezdeménye­zés vezetése megelégedéssel vette tudo­másul, hogy a Szövetségi Gyűlés állandó emberjogi és nemzeti kisebbségi bizott­ságot létesített. A bizottság létrehozását még tavaly februárban kezdeményzete az FMK, és az emberjogi alkotmánylevél ez év januári elfogadása után reális lehe­tőség nyílt a létrehozására. A parlamenti bizottság megalapítását az FMK négy prágai parlamentr képviselője, valamint neves cseh és szlovák politikusok kezde­ményezték. A FMK képviselői a bizott­ság statútumának kidolgozásában is részt vettek. A bizottság feladata: — az alkotmányban, az emberjogi al­kotmánylevélben és a nemzetközi egyez­ményekben megfogalmazott emberi és kisebbségi jogok védelme, sőt e jogok bővítése; — az emberi és kisebbségi jogokat védő törvényjavaslatok kidolgozása és előterjesztése; — a bizottság politikai és morális be­folyásának érvényre juttatása az emberi és kisebbségi jogok megsértése eseté­ben; — ügyelni az emberi és kisebbségi jogok megsértésének nyilvánosságra ho­zatalára; — a közvélemény e problémák iránti fogékonyságának erősítése és a folyama­tosjogorvoslás; —ügyelni arra, hogy minden előké­születben levő törvény megfeleljen azon nemzetközi egyezménynek, amelyek az emberi és kisebbségi jogokat rögzítik; —együttműködni parlamenti és par­lamenten kívüli szervekkel és intézmé­nyekkel, amelyek az emberi és kisebbsé­gi jogok védelmével foglalkoznak. A Szövetségi Gyűlés egy másik fon­tos, az FMK által is kezdeményezett bi­zottságot hozott létre. A peticiós és kez­deményező bizottságnak az FMK részé­ről hét tagja van. (FS) kamatoknak az RPI-be való beszá­mítása eltorzítja az inflációról alko­tott képet. A kamatlábak 1987. és 1988. évi csökkentése mérsékelte az RPI nö­vekedését, noha a lakásárak ug­rásszerűen emelkedtek. Egyes szak­értők azt javasolják, hogy inkább a lakbér szerepeljen a kiskereskedelmi árindexben. Több közgazdász kidolgozott már olyan mutatókat, amelyek az utóbbi hónapok inflációját mérik az egész évi infláció helyett. Azért választot­ták ezt a módszert, mert a kiskeres­kedelmi árindex éves változása 12 hónap változásának nyers számtani összege. A korábbi eseményeket tükrözi — például a fejadó tavalyi bevezetését —, de a legutóbbi inflá­ciós nyomásról, a most végbemenő eseményekről nem ad tájékoztatást. Egyes közgazdászok kifinomult módszereket alkalmaznak. Ezek kö­zé tartozik az úgynevezett Kálmán­­szűrő, amely — amennyire lehet — kiszűri a szezonális tényezőket, és nagyobb súlyt helyez az utóbbi hóna­pok inflációs változásaira.

Next

/
Thumbnails
Contents