Szabad Szó - Libre Palabra, 1949 (5. évfolyam, 49-52. szám)

1949-01-01 / 49. szám

LIBRE gj PALABRA jg ★ |¡ ORGAN O = INDEPENDIENTE ¡| DE LOS HUNGAROS 5= DEMOCRATICOS |¡ EN EL EXTERIOR §E A KÜLFÖLD DEMOKRATIKUS c magyah:a¡mak független lapja MEGJELENIK HAVONTA == Editor — Director: Főszerkesztő: == Dr. Székely József == ♦ == Szerkesztőség ée kiadóhivatal: Dirección: — TUCUMAN 313. == Telefon: U. T. 32—0684 Buenos Aires Argentina ~ ELŐFIZETÉSI DÍJ FÉLÉVRE: Hj Argentínában ......... $ 5.— ■" Uruguayban .............. „ 2.— EEE Chilében ............................ „ 40.— Ejjj A többi államokban 1 dollár. == ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY ÉVRE: = Argentínában .............. $ 10.— Uruguayban ....................... „ 4.— == Chilében ............................. „ 80.— == A többi államokban 2 dollár. ~ EGYES SZÁM ÁRA: Külföldön: EE —.10 dollárcent. —­♦ = Előfizetéseket felvesz: Librería Barna: Maipú 441 === Librería “Delta”: Corrientes 1919 — Librería “Ady”: Victoria 676 == Buenos Aires o o g W w w « B H 'rt S-i o Ü a o tó 0) < O TRANQUEO PAGADO Concesión NS 3336 TARIFA REDUCIDA Concesión NO 2884 REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL No. 288.289 Año V No. 49 Enero-Febrero 1949 TARTALOM: Megkezdődtek a magyar-uruguay kereskedelmi tárgyalások * A magyar külkereskedelmi kirendeltség Buenos Aires-ból Montevideoba utazott Mi az igazság a Mindszenty-ügyben? * A magyar kormány „Sárga Könyv“-ben hozta nyilvánosságra a Mindszenty elleni bizonyítékokat * A „Szabad Szó" budapesti tudósítójának repiilöpostán érkezett tudósítása alapján közöljük a nagyfontosságu dokumentumok egy részét Királypárti szervezkedés az Argentínába menekült nyugatosok közt Horthynak is tervei voltak a Szent Koronával Dr. Székely József: Rágalomhadjárat Ki a bűnös? Közöljük a magyar háborús- és népcllenes bűnösök hiteles névsorának folytatását Nyilas színészek egymást közt Devecseri Gábor: IRODALOM Petőfi otthona 1949, január—február V. évf. 49 szám

Next

/
Thumbnails
Contents