Szabad Szó - Libre Palabra, 1946 (2. évfolyam, 13-25. szám)

1946-01-01 / 13. szám

LIBRE PALABRA * ORGANO INDEPENDIENTE DE LOS HUNGAROS DEMOCRATICOS EN EL EXTERIOR MEGJELENIK minden hó 1-én és 15 én ♦ Editor — Director. Főszerkesztő: Dr. Székely József ♦ Szerkesztőség és kiadóhivatal: TUCUMAN 313. Telefon: U. T. 32—0684 Buenos Aires Argentina • ELŐFIZETÉSI DU FÉLÉVRE: Argentínában.......................... $ 3.— Uruguayban....................................$ 1.50 Chilében ..................................... $ 30.— \ többi amerikai államokban 1 dollár. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY ÉVRE: Argentínában..................................$ 6.— Uruguayban....................................$ 3.— Chilében.................. $ 60 — A többi amerikai államokban 2 dollár EGYES SZ. 'l ARA: Argentínában —.30 ctvs. Uruguayban —.15 centésimo Chilében 3.— pésó A többi amerikai államokban —.10 dollárcent. ♦ Előfizetéseket felvesz: Librería Barna: Maipu 441 •ibrería “Delta": Corrientes 1919 Librería “Ady”: Victoria 676 BUENOS AIRES O Z CD FRANQUEO PAGADO ttZ n Concesión No. 3336 ttuii 0(3 c Ü£ő TARIFA RHDIJCIDA Concesión IVo. 2884 REGISTRO NACION AI, DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL «OOftRÜ A KÜLFÖLD DIMOKRATIKUS ! < MAGYARJAINAK FÜGGCTLfN LAPJA* Ady Endre: TARTALOM: Szerencsés esztendőt kívánok! Böhm Vilmos: (Stockholm) A legfőbb háborús bűnös Horthy Miklós volt kormányzó a háborús bűnösök hivatalos arcképcsarnokában Dr. Székely József: Az uj Magyarország egy elfelejtett úttörője Emlékezés Szabó Ervinre Szabó Ervin: A társadalmi fejlődés mozgató erői Gergely Imre: (Páris) A demokrácia biztosítja a jószomszédság politikáját Magyarország és Románfa közt j Braetfeleanu Victor romániai munkásvezér nyilatkozata a "Szabad Szó" részére Mindszenthy József hercegprímás reakciós politikát hirdet Budapesten ünneplik a “Vörös embert”, — Párisban elhagyottan betegen él a Vörös ember alkotója Biró Mihály festőművész levele a "Szabad Szó" föszerkesztöj éhe z. Hay Gyula: Illyés Gyula: Izsó Sámuel: “Tiszazug” Irodalom Nem volt elég! Porban 1946 január 1. II. óvf. tü tdß . SLü.n

Next

/
Thumbnails
Contents