Szabad Szó - Libre Palabra, 1945 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1945-07-01 / 1. szám

A KÜLFÖLD DEMOKRATIKUS MAGYARJAINAK FÜGGETLEN LAPJA Károlyi Mihály: Magyarország jövője Light White: Hosszú balkáni éjszaka Magyarország felett Egy amerikai újságíró könyve a Horthy-uralom utolsó éveiről Kéri Pál: Népitélet Dr. Székely József: A béke útja Három elfogató parancs Tábori Pál: LONDONI NAPLÓ Bálint István: ' 1 Az orosz ipar" csodája SZABAD FORUM Vigyázat! Szervezkedik a reakci IRODALOM I. évfolyam l Jf LIBRE PALABRA-K ORGANO INDEPENDIENTE DE LOS HUNGAROS DEMOCRATICOS EN EL EXTERIOR MEGJELENIK minden hó 1-én és 15 én ♦ Főszerkesztő: Dr. Székely József ♦ Szerkesztőség és kiadóhivatal: TUCUMAN 313. IV. em. 18. Telefon: U. T. 32—0884 Buenos Aires Argentina ♦ Levélcím: EDITORIAL Casilla Correo: 90 Buenos Aires ♦ ELŐFIZETÉSI DÍJ FÉLÉVRE: Argentínában .............. $ 3.— Uruguayban o.?u...................... $ 1.50 Chilében ....................... .. .. $ 30.— A többi amerikai államukban 1 dollár, EGYES SZÁM ARA: Argentínában —.30 ctvs. Uruguayban —.15 centesimo Chilében 3.— pésó A többi amerikai államokban —.10 dollárcent. ♦ Előfizetéseket felvesz: Librería Barna: Maipu 441 Librería “Delta": Corrientes 1919 BUENOS AIRES CORREO ARGENTINO Central (B) FRANQUEO PAGADO •v*'­TARTALOM:

Next

/
Thumbnails
Contents