Szabad Sajtó, 1970. április-június (62. évfolyam, 14-26. szám)

1970-04-02 / 14. szám

2. old&i SZABAD SAJTÓ Thursday. April 2, 1970 is ami a szabást illeti. A szí­nek viszont a pártvonalat tükrözték. A néppárt ifjúsági szerve­zeteiből, valamint funkcioná­riusai családjaiból és ismeret­ségi köréből választotta ki a többségében egyetemi hallga­tó választási hölgyeket. Arra a kérdésre, miért vállalják a lányok a sok utazással járó fáradalmakat, igy válaszol­tak: “Mert világnézetileg kö­zel állnak hozzánk”. S hogy ezt az idealizmust még egy l kis “aprópénzzel” is megtá­mogatták napi 250 schilling körüli összeg erej éig, bizo­nyára örvendetes a diáklá­nyok számára, különösen, mert a 30 nap alatt, ameddig a “feketék” választási mene­te tartott, 7500 schillinget kerestek meg, s emellett in­gyen ellátást és szállást kap­tak. A Szocialisták egy divat­­ügynökséghez fordultak és szerződéses alapon öt 22 és 28 év közötti lányt fogadtak fel. A lányok a választási körút 32 napja alatt fejen­ként 8600 schillinget és in­gyen ellátást kaptak. * Mind a “feketék”, mind a “vörösök” bíztak választási görljeik bájaiban és remélték, hogy a még határozatlan vá­lasztók is ráharapnak a csalé­tekre. Jó érzés tudni azt, hogy megadja önmagának és családjának a legjobbat, amit csak adhat’ Ezért van az, hogy oly sok modern család ragaszkodik uj otthonának megbizható, tiszta Villanyos Fűtéséhez. A modern Villany Fűtés elfeledteti önnel a régimódi tároló-tartá­lyokat és szénpincéket. Elfeledteti a fütőanyag-okozta piszkot is. Elfeledteti a nem állan­dóan ugyanazon fokú hőmérsékletet. Igen, elfelejtheti a közönséges fűtés megannyi hát­rányát, ha ragaszkodik a modern, megbizható Teljesen Villany Fűtéshez, speciális ala­csony rátával. Hivja fel a Public Service irodát most azonnal további részletkérdésekért. TANULTÁK AZ OSZTRÁKOK Szex bevetés a választási küzdelembe BECS — Ausztria pártjai hetek óta a választási küzde­­lertr lázában éltek. A szex be­vetése nem uj ötlet — csak az osztrák politikában számit új­nak e fogás. Az Osztrák Szo­cialista Párt és az Osztrák Néppárt a mostani választási küzdelem során az amerikai módszerek felé orientálódott. Mindkét párt fiatalnak és modernnek tartja magát és úgy érezték: ide lányok kel­lenek. Első alkalommal vetet­ték be pártcégérként a kecses nőiességet. Mert mind az ÖVP, mind az SPÖ felismer­te, hogy ma már nem elég a választóknak, ha saját elő­nyeikről zengedeznek és a többi pártot komor színekben ecsetelik. Ezt egyébként mind a ‘feketék” mind a “vörösök” iá Dórában égszínkék válasz­tási Ígéretek koszorúja egé­sz tette. ki. A Választók tizezrei láthat­ta c az utóbbi napokban és he­te eben a csinosan öltözött iá ivókat. Mielőtt a szövetségi ál amok valamelyikébe megér­kezett volna Josef Klaus szö­vetségi kancellár, avagy Bru­ne Kreisky ellenzéki vezér rn igel^zve választási hölgyeik léptek'" színre és bájaikkal, valamint bőséges agitációs anyaggal készítették elő a Ja­­kefeságot a jelöltek jövetelére. ue azért ezeken a helyeken hem tálalták olyan szabadon a ^választási szexet, mint az L’fA-ban. Ausztriában a shmvgörlök tömegének csu­pasz lábában és mély dekol­­tá: igábaü: hiába reménykedett 1 az észtrák választó. A “vörö­sök’’ választási konvoját öt, a “feketékét” mindössze négy lái.y kisérte. S bár a lányók mcdernül és a reklám-hatást sem nélkülözően öltöztek, ru­háztuk egészében véve ille­­de mesen ' zártvonalu volt, s combjuk sem villant ki. A “legutolsó divat” szerinti nadrágot viseltek — legalább-MtíLÉGY - KÍVÁNSÁG SZERINT ÍOLLFELD. — Egy frank­­svajci városkában, Hollfelden, él Bischof asszony, aki bár­­mihren mülegyet elkészít a horgászok számára. Tudvalé­vő] hogy zónák, évszakok, hő­mérséklet Szerint más és más szárnyas rovarra, főleg légy­­féijékre, hártyásszárnyuakra “kapnak” a halak. Bischof -asszony rendkívüli faji isme­retiekre tett szert e rovarok viliágában. N y e r s a nyagául gyiögytyuk-, íbisz- és fácán­­foljlak szolgálnak, s ezekből alak it ja ki a horgász kívánsá­gainak megfelelő csalit. For many happy tomorrows in your new home insist on neue semet-ne ernte am ms company

Next

/
Thumbnails
Contents