Szabad Sajtó, 1969. július-szeptember (61. évfolyam, 27-39. szám)

1969-07-03 / 27. szám

Legjobb whisky vicc NEW YORK — Joe E. Lewis, a híres komikus. Ame­rika leghíresebb alkoholistá­ja, újra átment a szokásos, időnkinti leszoktató kúrán s amikor a kórházból kiszaba­dult, ezzel a szenzációs beje­lentéssel és kijelentéssel lep­te meg barátait: “Azt mondta a doktor, hogy nekem nem szabad innem, de ő, amikor ezt mondta, tökrészeg volt.” KO ' :_______________ Moszkva a ' Közelkdetyől WASHINGTON — A szov­jet nagykövetség jegyzékben ismertette az amerikai kül­ügyminisztériummal azt a ta­nácskozást, amely a közelke­­leti helyzetre vonatkozóan Gromyko, szovjet külügymi­niszter és Gamal Abdel, Nas­ser, egyiptomi elnök, között történt. Terjessze lapunkat! ® PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 2. OLDAL SZABAD SA-1TÖ Thursday, July 3, 1%S MAGYAR NYARALÓHELY A CATSKILL HEGYEKBEN New York állam leghíre­sebb hegyvidéke a Catskills. A Catskill hegyek egyik leg­gyönyörűbb völgyében pedig, régi, jólismert és közkedvelt nyaralóhely a Budapest Ho­tel, ahol az üdülés, nyaralás, vakációzás a nyári kánikula elől és a hay-fever (szénaláz) elől menekülők számára épp­oly kellemes, mint azok szá­mára, akik maguknak és csa­ládjuknak egy igazán élveze­tes, felejthetetlenül kedves időtöltést akarnak szerezni. Decoration Day week-end­­jén megnyílik az idei szezon­ig ^Budapest Hotel, Big In­dian, N.Y.-ban. Mrs. Fenyves nagyszerűen bevált, kitűnő vezetése mellett. Mondanunk Meztelen nő az utcán LONDON — London egyik legforgalmasabb utcáján, a Euston Roadon, a közelmúlt­ban, a koradélutáni órákban, egy fiatal nő sétált végig, anyaszült meztelenül. Az em­berek megdöbbenve bámul­ták, a meztelen nő nyugod­tan, a legcsekélyebb figye­lemre sem méltatva a bá­mészkodó tömeget, sétált tc­­vágg. Rövidesen, egy telefon, hívásra, a helyszínre érkez­tek a rendőrök, akik a mez­telen nőt egy köpenybe bur­kolták és a közeli ideggyógy­intézetbe hajtottak vele. A meztelen nő egyáltalában nesm ellenkezett, nyugodtan ment a rendőrökkel. sem kell, hogy akik egyszer már jártak a Budapest Hotel­ben, akik ott eltöltöttek né­hány napot vagy hetet, akik ott ettek a vendéglátóipar ezen kiváló szakembereinek kitűnő magyar kosztjából, azok ott lesznek ezen a nyá­ron is minden bizonnyal, va­lószínűleg már a most kezdő­dő előszezonban is ellátogat­nak oda . . . Akik pedig még nem szereztek személyes ta­pasztalatot, jól teszik, ha to­vábbi kísérletezés elkerülése végett elmennek a Budapest Hotelbe s kipróbálják ezt a remek magyar nyaralóhelyet! A délről jövők leghelye­sebbib, ha a New York Thru­­way-n mennek a Kingston-i kijárattól a 28-as utón halad­va, Phoenicia, illetve Shando­­ken község után már látni fogják az utón a nagy hirde­tőtáblát: “Budapest Hotel”. Mrs. Fenyves igazán magyar vendégszeretettel várja régi és uj vendégeit. A gyönyörű úszómedence, finom Ízléssel szépen tartott park és szálló­épület, hangulatos mulató­hely, ahol hétvégeken magyar cigányzene van, gyermekes családok számára éppoly meg­felelő, mint házaspároknak, vagy magányosoknak! Érdeklődök telefonáljanak (914) 254-5250 szám hívásá­val (természetesen magyarul is beszélhetnek!) vagy írja­nak: Budapest Hotel, Big In­dian, N.Y. 12410 címre. (gazán meg lesz elégedve egy uj hütő-fagyasztó szekrénnyel, melyet sohasem kell kiolvosztani. Elvezni fogja a nem-tapadós jégkocka tálakat ... a könnyen nyíló ajtókat ... a szabályozható polcokat . . . annyi belső férőhelyet, mely mellett egy kis méretű konyha is megfelel. Soha többé nem kell rakosgatnia és dróga idejét pazarolnia a kiolvasztással. Egy uj fagymentes hűtő-fagyasztó szekrény segítségével könnyű lesz életét . . . könnyebbé tenni. Bug jVow! AT YOUR FAVORITE STORE Mcliífe easier with a new Frost-Free Refrigerator-Freezer!

Next

/
Thumbnails
Contents