Marton Andor: Szükséges tudnivalók elterjedt kisvadunkról / Budapest, M. Kir. Földmivelésügyi Minisztérium, 1928. / Sz.Zs. 1552

A MAGYAR KIRÁLYI FQLDMÍVELÉSÜ6YI MINISZTÉRIUM KIADÁSA RADIOS GAZDASAGI ELŐADÁSOK \ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: ELNÖK: BR. PRÓNAY GYÖRGY DR. HELYETTES ELNÖK : TÓTH JENŐ DR. TAGOK : BUDAY BARMA 8ZTANK0VICS JÁNOS NÉMETH JENŐ WELLMANN OSZKÄR OR. FELELŐS SZERKESZTŐ : CZVETKOVITS FERENC DR. SEGÉDSZERKESZTŐ : SUHAYDA TIBOR SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, I., KOSSUTH LAJOS-TÉR 11. SZ., It. 282. II. ÉIF., 2. FÉLE* B. SOROZAT 3. S Z A Itt OLTASD EL, ŐRIZD MEG ÉS GYŰJTSD KÖNYVTÁRBA! SZÜKSÉGES TUDNIVALÓK ELTERJEDT KISVADUNKRÓL IRTA J VITÉZ O R . MARTON ANDOR MINISZTERI OSZTÁLYTANÁCSOS CM AO AO </> N N cn A Földművelésügyi Minisztérium megblxáaa alapján oiiixoa kivitelű és egész vá«*onkötésü BEKÖTÉSI TÁBLÁK mob „BAtflét Gazdasági Előadások" 19 28. érben megjelent nám&íhox már kaphatók kőnyrkereskedéattakben. Ara kőxretkn nálunk átrére dara bonkin t —-80 fillér, postán, kerexxtkötéaxel 1'— pengő »— • • - ">«ojdal R.-T., Budapest, IX., QttO-it 25. szám. Magyar lermészettudományl Múzeum Mmtmmmmmm—^mmmmmmmmmmm^mmmmmmmm—^ Könyvtára 0004268

Next

/
Thumbnails
Contents