Makay Béla: Hegyen-völgyön, Természeti és vadászképek a szerző tollrajzaival / Budapest, Franklin, 1911. / Sz.Zs. 1428

MAKAY BÉLA HE GYE N-VÖ LGYÖN S MÓZ^ TERMESZ ETI ES YADASZKEPEK A SZERZŐ TOLLRAJZAIVAL b / €t„ ,77 ? í? ' " ' 1 1 A BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA igil

Next

/
Thumbnails
Contents