Illés Nándor: A vadőr. Kézi tankönyv a M. Kir. erdőőri szakiskolák számára. Budapest, 1907.

KEZI TANKON"YV A M. KIB. EKDŐŐBI SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA DARÁNYI TGNÁCZ M KIR. FOLDMIVELESUGYI MJ.NISTER MEGÖ1ZÁSÁBŐL 4 ÍRTA 120 ÁB RAVA Li BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1907 Ára korona.

Next

/
Thumbnails
Contents