Hőnig István: Vadászati műszótár / Budapest, Országos Magyar Vadászati Védegylet, 1889. / Sz.Zs. 1729

—— — ­-H&M* _ If: • V •• f k.ZJU* ^WPÄ" / ^Usl^C owyt % 'V .XI - ,• /{,• • ít VA D Á S Z A T J M ÜSZÓTÁ R. [$zámííóg*p«§ IRTA HONIG ISTVÁN. KTADJA AZ „ORSZÁGOS M. VADÁSZATI VÉDEGYLETE

Next

/
Thumbnails
Contents