A Svédországi Magyarok Országos Hiradója, 1987 (7. évfolyam, 25. szám)

1987-09-01 / 25. szám

iVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS HÍRADÓJA KIADJA A SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET VII. évfolyam 25«szám Box 17» 161 26 BROMMA STOCKHOLM, 198? szeptember AZ 1956-os MAGYAR FORRADALOM 51. ÉVFOR­DULÓJÁN Dr VARGA LÁSZLÓ MOND BESZEDET­Stockholmban és Göteborgban "A nemzet és a rendszer", Ljungbyben "A forradalom ismeretlen részletei" címmel. Európai körútja során Varga László okt. 15-19-ig tartózkodik Svédországban. Az ünnepélyekre külön meghívót takarékossá­gi okból nem küldünk. Kérünk, fogadd az itt közölteket MEGHÍVÓ - ként! LJUNGBY - ben okt. l6-án 18 órakor G Ö T E B 0 R G-ban " 17-én 18 " STOCKHOL M-ban " l8-án 18 " 16 órakor szentmise a Szt. Eugenia-ban. 16 " istentisztelet az 06kars " Varga László a Keresztény-demokrata párt képviselője volt az utolsó magyar választott nemzetgyűlésben. Jelenleg New Yorkban él és dolgozik mint ügyvéd. Néhány évvel ezelőtt, az "Európai Rab Nemzetek Szövetsége" elnökéül válasz­totta. Ez a kitüntető bizalom, a Nyugata menekült európai, demokratikus ve­zető-elit részéről, megnyitja az ajtókat és szót ad Varga Lászlónak az USA legfelsőbb vezető köreiben. Nem is mulaszt el egy alkalmat se, ha lehetősége nyilik emlékeztetni a szabad-világot és annak vezetőit azokra a gyalázatos igazságtalanságokra, melyekkel a Szovjetunió sújtja a közép- és keleteuró­pai nemzeteket,- ismervén a ny^ati politika gyáva és önféltö szemhúnyását. Júliusban az alábbi beadvánnyal fordűlt az amerikai Kongresszushoz: ROBERT K. DORNAN, California, felszólalása a képviselőházban, 1987 július 14-én, kedden. Szóvivő Úr, - ma azért szólalok fel, hogy felhívjam kollégáim figyelmét azoknak a népeknek még mindig tartó súlyos helyzetére, melyek az orosz medve árnyékában élnek. Nem azokról az újabb szovjet kísérletekről beszélek, melyek célja hídfők létesítése a kannunizmus részére a harmadik világán, mint pl. Afganisztánban, Etiópiában, Angolában vagy Nicaraguában. Arról a vitáról sem akarok most szólni, mely a mi jelentéktelen támogatásunkat illeti az ezekben az országokban harcoló szabadságharcosoknak. Non - ma, szóvivő Ur, azért szólalok fel, hogy kollégáimat emlékeztessem arra, hogy emberek milliói élnek továbbra is a kannunizmus elnyomó rendszere alatt, az úgynevezett európai rab országokban: Albániában, Bulgáriában, Csehszlovákiában, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban és Romániában. SZÍVESEN hívunk ÉS VÁRUNK MINDENKIT'.

Next

/
Thumbnails
Contents