A Stockholmi Magyar Ház Híradója, 1987 (8. évfolyam, 31. szám)

1987-11-01 / 31. szám

A STOCKHOLMI MAGYAR HÁZ HÍRADÓJA VIII.évfolyam 31 szám, 1987 november Kiadja a Magyar Ház Közösség, Box 11, 161 26 Bromma Sötétből tárul ki a szívünk: Nyílé virág a föld felett. A szolgaságbél fényt derítünk, Fegyver nélkül is győztesek. Az 56 —os forradalom 51» évfordulóját oktéber 18.-án ünnepeltük a Magyar Házban. Göteborgban, Ljungbyben és Stockholmban is az ünnepi beszédet dr. Varga László AmerikáDan élő jogász tartotta. Varga Lászlé az Európai Rabnemzetek Szövetségének elnöke egyik legtevékenyebb magyar emigráns, aki nyugdíjas kora ellenére is fia­talos lendülettel végzi a magyar munkát. Előadásában párhuzamot vont az 1848-as szabadságharc utáni kiegyezés és az 56 utáni időszak között. Lényeges különbség­ként kiemelte azt a szomorú tényt, hogy míg -48 után a szabadságharc hagyományai és eszméi hamarosan szabadon élhettek tovább, addig 56 szellemét és emlékét a rendszer brutálisan eltiporta. Beszélt a magyar emigrácié munkájárél, eredményei­ről s elsősorban a HHRF ( Hungarian Human Rights Foundation) magyar kisebbség érdekeit védő erőfeszítéseiről. Az ünnepi műsort cserkészeink nyitották meg. Hoványi Krisztina, Kalocsi Szilvia, Sebestyén Gábor és Szabó Imre az alkalomhoz illő verseket adtak elő szépen, ért­hetően. Az előadást Liszt és Bartók két zongoráid arab ja zárta. A 15 éves rendkí­vül tehetséges Mokos Aiám mindenkit meglepett ügyes, érett játékával. Az előadást - hagyományainkhoz híven - baráti beszélgetés és élénk vita követte. "Mivel nem tudták elérni, hogy ami igazságos, egyúttal erős is legyen, úgy intézték az em­berek, hogy az legyen igazságos, ami erős." (Es' terházy Péter: Fuharosok) Tollas Tibor*. Október 25 Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal zeng az ég, S barlangjából a dohos kőnek Az ember újra fényre lép. Fonnyadt testünket záporozza, Sápadt arcunkra hull a nap, S szédülten, szinte tántorogva Szabadság, szívjuk sugarad.

Next

/
Thumbnails
Contents