Sportkiadás, 1956. március/1

1956-03-01 [0890]

Magyar úszók és műugrók utaztak a Szovjetunióba VG/Jué t H.­A Szovjetunió osszszövetségi Testnevelési és Sportbizott scga meghívusara úszókból és műugrókból álló magya~ sport küldőttse g utazott csütörtökön repülőgéppel Buda pestről Mósz!3vába*' A iaagyar versenyzők háromhetes szovjetun_. i tartó zko cLsuk során közös edzésík*- * vesznek részt a szovjet versenyzőkkel. A magyar jportküldöttség vezetője Sásai xs'üv-n 4 az Országos Társadalmi U..-zó Szövetség elnökségi tagja, A ver­senyzők a következők: Hunyauíy Magda, Kovák Ilonka, Szőke Ható, íajc^ • a, Fejér Zsolt, Dobai Gyula, A?.,;., ar I bzló f Till L-.. ló Ipacs György, Dömötör Zo .tán.' Tumpek György, Zabc .z. Sándor, Kunsági György /ussók/, Zs-got Irán, Ser"' -*nh József és Siák Ferenc ^műugrók/. A sportolókkal együtt utazott Moszkvába-Gróf Ö*' Gergely János és papp Bálint edző,. /Ml/ mmmmmmm^ ^^ 4 őporthiradő-sportkisfilm, riport és oktatófilm a HDF ezévi műsorában VG/Jne Hr A Hiradő és Dokumentum Pilmgyar az idén számos sport filmet mutat be a budapesti és vidéki fi lmszinheZakban. A műsor gazdagnak, színesnek es változatosnak ígérkezik, és", felól-li az esztendő csaknem minden fontos haz-.i és külföldi sportasoüiényét , beleértve az olimpiai előkészületeket és a mvlbournei vlXágversenyoket*

Next

/
Thumbnails
Contents