Sportkiadás, 1940/2

1940-12-04

r . 1 ; • A legutóbb megtartott teke-bajnoki mérkőzések eredményei: Hegyes csapatok: A/, csoport: Hüvosvölgy-Köztisztv. Szöv. 2164:2147. A Hűvösvölgy 17 fával győzött. Legjobb dobók :• Morvay 557, Polgár 513, illetve Trunner 532, Rácz 531 fa. BíTK-Eanuvia 2120:1963. A WMTK 157 fával győzött. Legjobb dobók: Talatnini 530, Gábor 536, illetve Osortos 508, Németh 473 fa. Kőbányai Kaszinó-7izmüvek 214712142. A Kob. Kaszinó győzött 5 fával. Legjobb dobók: Csapody 537, Pellegi 53*7, illetve Sejér 496, Békány 526 fa. C/. csoport: BSzKRT n A M-Corvin 2156:2090. A BSzKRT győzött 66 fával. Logjobb dobók: Szecsey 517, Adamik 537, illetve Pongrác 526, Sperling 531 fa. Előre "B"-PATB 2320:2092. AZ Előre győzött 238 fával. Legjobb dobókíKemerle 579, Kovács 585, illetve Horváth 486, Sarosdy 492 fa. Nyolcas ősapátok, II. osztályt A/, csoport: Ganz-Polgári 2830:2799. A G*nz3l fával győzött. Legjobb dobók: .. Ozorai 399, Ródi és Poór 368, illotvo Pete 38lr Musikant 365, Sohuk 362 fa. BSzKRT "B^-PATE 3031:2834. A'BSzKRT győzött 197 fával. Legjobb' dobok: Varga és Szörényi 405, Kerekes 392,.illotvo Poledovite 397, Horváth 368 fa Danuvia-Herminamező 2911:2903. A Herminamező győzött 8 fával.. Legjobb dobók: Gombár 394, Nadudvary 388, illetve Koroknay 408, Emődi 380 fa. * Vizmüvok-WMTK n B« 3112:3081, A Vízmüvek győzött 31 fával. Legjobb dobók: Jeney és Somfay 408, Huba 405, illetve Máté 445, Szép 414, Szálai 382 fa. —• — Osoh Gábor a Magyar Evezős Szövetség kajakkapitánya, aki a magyar versenykajak sportot két évos működésévol nemzetközi viszonylatban olső holyro emolto, Jiivatali elfoglaltsága miatt benyújtotta lemondását.. —. — • A Magyar.Dolgozók Tcstgyakorló Koszoru-inak oélja a dolgozó icanyifjusdgot testgyakorlás és sport révén hazafias szellemben fogyclemro, szoktatni s a testi és lelki erőt fokozni, A Koazorua következő városokban működik: Budapest /ll kerülctben/j. Újpest, Kispest, Pcstszcntcrzsébct, Komárom, Győr, Sapron, Kőszeg, Losonc,. Miskolc, Kaposvár, Ersekujvár.Önnálló Koszorú működik a kövotkezo gyárakbari: GS*B f Magyar Gyapjumosó, Mechanikai Szövőgyár, Hindu csokoládégyár, Szent látván Tápszergyár, fegyvergyár, Kábelgyár, Hcbselyem, -Elzott, Sohnoll, Brust, azonkívül a Hagykováosi Áruházban s a Mezőgazdák Biztosító Szövetkezetében s külömbözo vidéki vállalatoknál. A Koszorúk működését anyagi szcppontból a vallás és közoktatás** ügyi miniszter teszi lehetővé. Szervezetileg a Koszorú az Országos Testnevelési Tanács kebelében működik s annak közvetlen felügyolote alatt áll.

Next

/
Thumbnails
Contents