Sportkiadás, 1932

1932-03-26

Bécs , üárcius 26* Az osztrák futballszövetség megcáfolja ezt a híresztelést * amely szerint nézeteltérés támadt volna az osztrák és az olasz futbailszövotség között és egyben közli, hogy nemsokára tárgyalásokat kezd - ujabb barátságos mérkőzésről a két nemzet csa> oatai között. /TE/. m ta* zm §- Varsó, márc* 26, A Los Angelesi szellemi olimpiászra pálya ző . zenei müvek közül a lengyel zenei bizottság az első dijjal Micha el Kondracky "Katonák" cimü symfénikus müvét jutalmazta* A második dijat M» Krudowsky kardala kapta* Az első dij 2000, a második looo zloty volt* A két pályadijas müvet elküldték a Los Angelesi nemzetközi s*&ürinek. /E/« * U §- Varsó, márc* 26. A cannesi Lawn Tenis Club pályáin leját­szott nemzetközi tenniszmérközés a lengyel szinek te jes győzelmével vég zödött* A férfi egyesben a Cota dAzur bajnoki cimet a lengyel Tloczynski a nöi egyesben a bajnoki cimet Jedrzejowska lengyel bajnknö é szerez te meg * /E/« - - ­§- K e w y o r k, márc. 26* Az Északamerikai Egyesült Államok Eve zös Szövetsége, mely a Los Angelesi olimpiai evezős versenyeket rendezi, a JtTemze tközi Evezős Szövetség közvetítésével átirt a Lengyel Evezős Szövet séghez,"hogy adjon tanácsot az evezős versenyek lebonyolítása ügyében. Lengyelország 2 évvel ezelőtt Bydgoszczben rendezte az^Európa evezős baj nókságokat. Ez a torna oly kitűnően sikerült, s rendezése oly mintaszerű Volt, hogy a külföldi szövetségek is utánozni szeretnék. /E/. r §, Amsterdam, márc. 26. Az angol hadsereg válogatott ököl vivói az amsterdami válogatott amatör ökölvivókat 14:4 pontarányban győzték le . /E/* x § Cordoba, márc. 26. Az argentínai Valéria Valania a déla merikai magasugró rekordot 191 cm.-re javította. /E/. r ,§ , , B e r l i n, márc. 26. A német válogatott vizipolócsapat hus vetkor Delnemetországban, május 2b. és 29.-én B&rmen illetőleg Bocholtban vendégszerepel a helyi válogatott csapatok ellen. /E/. r § Goldersgreen, márc. 26. A bostoni Ali Star s jéghok kicsapat egy erős angol válogatott csapatot 1:0 arányban vert'meg. Az ameri kaiak utolsó angliai játéka március 30.-án, Grosvenor Houseben lesz. /E/. ^ § Berlin, márc. 26. Az Eintracht Frankfurt labdarugó csapa ta, mely a Tenis B 0 rmssia jübéliumán Berlinben vendégszerepel, tegnap autó busszal Potsdamba rándult ki. Útközben motorja kigyulladt és mivel az ajtók zárva voltak, a labdarugók között pánik tört ki. Szerencsére a vezető nem vesztette el lélekjelenlétét és a tüzet elfojtotta, anélkül, hogy a benntü löknek valami baja történt volna. /E/* - - -

Next

/
Thumbnails
Contents