Sportkiadás, 1928

1928-07-22

Bárány István "beállította az európai r e kordo t. Magyar úszóbajnokság ok második napja. Szá z m.ifj .gyorsúszás: 1. Mészöly Tibor BBTE-KISOK 1:07 mp.!2.Boz~sT^EnaTy KISOK 1:10.2 mp.3. Búzás József UTE 1:13 mp.-200-m.hölgy mellúszás-: 1.Pest Francska NSC 3:41.4 mp. 2. Gombos Magda UTE 3:51.2 mp.* Magyarország 1928.évi 100 m-es gyorsúszó bajnoksága: 1.Bárány István,Mese bt) mp.országos rekordlEuropai rekord be-­állítva!2.Wannie Rezső SZUE 1:2.8 mp.,3.Gáborffy BSZKRT 1:03.6 mp.- 100 m. ifj. mellúszás: 1.Gábori József BBTE-KISOK 1:25.2 mp.2.Voiki István MESE, 1:27.2 mp. 3. Jónás Pál MTK 1:29.2 mp.- 3 x 50 m.vegyes staféta 2.oszt. • . l.SZUE /Gál,Herendy II.Brenner,/l:42.2 mp.2. FTC 1:43.6mp.3; MAC 1:48 mp.­100 m. hölgy gyorsuszóbajnokság l.Sipos Manczi NSC,1:21.2 mp.2. Stieber Lotti MAC 1:21.4 mp.3.. Kraszner Vilma MUE 1:27.8-mp.-100 m.ifj. hátúszás; 1.Bözsi Mihály KISOK 1:22.6 mp.,2.Vörös-Vermes Zoltán MESS,1:25.6 mp.3. Kapor Pál UTE 1:33.mp.^- Magyarország 1928. évi 200 m.melluszóbainoksága; 1. Hild László UTE 3:03.6 mp.2. Kövesi MTK1 3:03.8 mp.3. Feichtinger ^TC 3:12.4 mp.-3 x 100-m.2.oszt.gyorsuszóstaféta-1 .SZÚS / Szilcsics, Vágó, Rrenner/, 3:28.4 mp.2. NSC 3:34.6 mp.3. UTE 3:37.6 mp. Lóversenyeredmény .1 .-Futam: l.D e B i zo n y/Gutái 5:10 reá/,2.H a­e n D r y /Blaskovics 4/,3.D ivó/ Csuta2/.Futóttak még: Little Lady, 1 1/2 hossz, 1 1/2 hossz,Tot; 10:15,II.Futam:1. F a s i s t a /Schejbal 1 1/2/, 2.L a v a r o n. e / Szokolay 2/,3. F -r a u W u n d er 1 i c h /Hujber-12/ Futottak még: Paprikás, Szilaj, Báby, 2 1/2 h.3.h.Tot; 10:21, H.14.14.III.Futam: l.Blanc /Gatai 2 reá/ 2. F 1 í r t'/Szokolay 4/,3. B ú­z o g á n y / Guláás 2/ N./akh.5/4 h.Tot: 10:14,IV. Futam: l.A d r í a /Szokolay 5:10 rea/.2. M-a r g a r- e:t a /Esch 10/,3. S z i. t a k'öt ő /Gutái 1 1/2, Futottak még Trasimena, Perhaps, 2 h. 5. h.Tot: 10:14,H.13, 21.V. Futam; 1.0 reg S i g n o r a / Kaszián 4/2.O.M./Blaskovics 3/ 3. Bódító r&log 2/,Futottak még:Patrona,Souvenir ,Ez az.'Varázsló,Dacos, Szeretőm,Markos,4.h.L.h.Tot: 10:54,H.15.Í6-.14.VI. Futam: l.A n n á /Ka­szián 2/ ? 2. C incominas /Gutái 3/-,3.G o n e a w a y /Blaskovics 10/Futottak még: Mandoline, Mdörás,Pirouette,Horaee,Szamos, .1/2 h.5/4 h. Tot:10:47,H,H.15,17,23. ' 5 . . Rekordon belül futott a válogatott sp rint-staf éta/jfOTE Országos atlétikai ve rs enye /110 m. gát futás , 2. os zt. : Oárkony i BBTE17 mp.2.Leich-• tag UTE 19.4 mp.3. Oláh MOTE 21.3 mp.400 m.2.oszt.1.Kárpáthy B^C 53.3 mp. 2. Marton MTK 53.9 mp.3.Várkonyi BBTE 54.4 mp.-400 m.,Koszt.-1.Magdics MAFC 50-.5 mp.2. Szalay BBTE 50.7. mp.-lOO m.l.Vida MTK 11.3 mp.2.Togl ARAK 11.3 mp.3. Kurunczi TÖREKVÉS 11.4 mo.-Magas ugrás HCP.l.Farkas MAC 190 cm. /15 cm.előny/2. Hahn MTK 188 cm./23 cm./3.Késmárky BBTE 185cm./0-cm./•3 x 1Q00 m.junior staféta B.oszt:l.^TC 8:33.2 mp.,C.oszt.:1.MTE 8-28.2 mp.2 MAV 8:33.4 mo.,3.MTE 0. csapata. Súly dob ás. :1. Hahn MTK 13.01 m.2.Sós UTE­11.65 m.3. Rózsa MTK 11.05 m.-Sulydobás-junior:l.Cséoay MTE 11.09 m 2 Ostermann M0TE 11.04 m.3.Belházy BTC 10.43 m.-Távolugrás:!.Szabó PAG 671 cm.2. Rácz FTC -670 cm;.-3. Molnár MAC 666 cm. -Diszkosz ve tés l;Marvalits m 43.90 m.2.Hahn; T TK 41.30 m.3. Rózsa MTK 36.86 m.-Diszkoszve tés 2.oszt .1. Rózsa MTK 36 ? 86 m.2. KauímannMTK 35.92 m. 3. Bottlik FTC 34.73 m.Ptéz ér m.2.oszt.1.Németh MTE 16.34.2, 2. Gotz MBSE 17:19.6 mp.Exrer MTE 17 r 30 mp ­8(£ m.Hcp.Í.Schiller ^TC 1:54 mp./45 m.előny/ 2. Bártfalvy M^TE 1-57.4 mp! ' 3 %%-J 3; FakurarFTC 1:57.6 mp /37 m./-, Hármasugrás ,Hcp.-l .Róna ?TC 14.45' m./185 cm.előny/ 2.Neubauer ^TC 14.20 m./l90 cm./ 3. fesena MTK 14.13 m. /65 cm./ . . / Folytatás a túloldalon./ •

Next

/
Thumbnails
Contents