Simont Attila - Tóth László: Kis lépések nagy politikusa. Szent-Ivány József, a politikus é művelődésszervez (Somorja, 2016)

Tóth László (1949, Budapest) József Attila-dijas író, szerkesztő, irodalom- és müvelődéstörténész. Fontosabb művelődéstörténeti munkái: A komáromi magyar színjátszás története I—II. (monográfia, 1997 1998); Köz-művelődés-történet (három tanulmány, 2000); Hontalanok. Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945-1948/1949 (dokumentum- és szöveggyűjtemény, 2013); A (cseh)šzlovákiai.magyar művelődés története 1918-1998 I—IV. (1998-2000, Filep Tamás Gusztávval szerkesztve). Simon Attila (1966, Rimaszombat) Történész, egyetemi oktató, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Fontosabb művei: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között (monográfia, 2008); Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban (monográfia,2010); Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban (monográfia,2013); Magyar idők a Felvidéken (monográfia, 2014).

Next

/
Thumbnails
Contents