Lampl Zsuzsanna (szerk.): Fórum spoločenskovedná revue 2013 (Somorja, 2013)

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2013 FÓRUM SPOLOČENSKOVEDNÁ REVUE Adresa redakcie: Fórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, 931 01 Šamorín. E-mail: foruminst@foruminst.sk • Vydavateľ: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín. Zodpovedný: Károly Tóth riaditeľ • Tlačiarenská príprava: Kalligram Typography s. r. o., Nové Zámky • Tlač: Print Invest Maďarsko-H Zrt, Győr • Náklad: 250 • Cena: 3 € • december 2013 • Evidenčné číslo: EV 904/08 • ISSN 1335-4361 • Internet: www.foruminst.sk LÁSZLÓ GYURGYÍK Demografický vývoj maďarskej menšinovej komunity na Slovensku v 20. storočí. Príčiny a dôsledky úbytku populácie.......................................................75 ZOLTÁN SZALAY Jazykové práva menšín na Slovensku v období od roku 1918 do roku 1968............91 JÓZSEF LISZKA Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor...............................................................107 ATTILA SIMON Aktivistické pokusy v maďarskej politike na Slovensku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia.........................................................................................115 ILONA L. JUHÁSZ Sobáš a svadba v cintoríne............................................................................................141 ÁRPÁD POPÉLY Maďarská diplomacia a maďarská menšina v Československu v rokoch 1948-1956 .................................................................................................... 157 Diskusia CSABA ZAHORÁN Fenomén Trianonu v bratislavskom zrkadle. Reakcia na článok Romana Holeca Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii 183 Publikácie Fórum inštitútu pre výskum menšín v roku 2011-2012 ........................199

Next

/
Thumbnails
Contents