Lampl Zsuzsanna (szerk.): Fórum spoločenskovedná revue 2013 (Somorja, 2013)

FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN Parková 4, 931 01 Šamorľn Tel.: 031/590 27 90 Fax: 031/560 27 12 E-mail: forum@foruminst.sk Károly Tóth, riaditeľ Bibliotheca Hungarica Parková 4, 931 01 Šamorfn Tel.: 031/590 27 97 Fax: 031/560 27 12 E-mail: bibliotheca@foruminst.sk László Végh, riaditeľ Fórum inštitút pre výskum menšín Výskumné centrum európskej etnológie - Komárno P. 0. Box 154, 945 01 Komárno 1 Tiszti pavilon, Hradná 2, Komárno Tel.: 035/773 2854 Fax: 035/773 2854 E-mail: etno@foruminst.sk József Liszka, riaditeľ MAĎARSKÉ VEDECKÉ INŠTITÚCIE NA SLOVENSKU Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno Tel.: 035/6408 853 E-mail: sje@selyeuni.sk János Tóth, rektor Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra Tel.: 037/6408 853 E-mail: dfss@ukf.sk Attila Komzsík, dekan Objednávka časopisu: eshop.foruminst.sk

Next

/
Thumbnails
Contents