Fazekas József (szerk.): Fórum spoločenskovedná revue 2009 (Somorja, 2009)

Fórum spoločenskovedná revue Obsah: József Fazekas Menšinový časopis - v dimenziách slovensko­­maďarských vzťahov László Öllös Národné zmierenie Kálmán Petőcz Zákon o štátnom jazyku - občiansky či národný princíp? Árpád Popély Plány na vysídlenie madárského obyvateľstva v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Madárskom Attila Simon Viedenská arbitráž a Košice z pohľadu naratľvnych prameňov Miloš Momko Antifašistický front Slovanov v Maďarsku Gábor Lelkes Socioekonomické lokalizačné faktory poľnohospodárskej výroby na príklade Dolnonitrianskeho regiónu Ilona L. Juhász Madárskosť a tradícia Zuzana Mészárosová- Lamplová Cigarety, alkohol, drogy versus šport József Liszka Zmeravená tradícia Tamás Török O slovenských variantoch toponým ipeľského regiónu

Next

/
Thumbnails
Contents