L. Juhász Ilona (szerk.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999-2002) - Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 8. (Somorja-Dunaszerdahely, 2004)

Tartalom

Tartalom • Obsah • Inhalt Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999-2002) Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1999-2002) Volkskundliche Bibliographie zur ungarischen Volksgruppe in der Slowakei (1999-2002) ......................... 9 Tárgymutató Vecný register Sachregister ....................................................................... 195 Személyi hírek, megemlékezések, interjúk Osobné správy, nekrológy, rozhovory Personennachrichten, Nachrufe, Interviews ................... 213 Helynévmutató Miestny register Ortsregister ........................................................................ 215 A feldolgozott periodikumok jegyzéke Zoznam excerpovaných periodík Verzeichnis der bearbeiteten Periodika ........................... 273 Felhívás .............................................................................. 277

Next

/
Thumbnails
Contents