Liszka József (szerk.): Az Etnológiai Központ Évkönyve 2017 - Acta Ethnologica Danubiana 18-19. (Dunaszerdahely-Komárno, 2017)

Az Etnológiai Központ újabb kiadványaiból Z novších publikácií Výskumného centra európskej etnológie Aus den neueren Veröffentlichungen des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie Notitia Historico-Ethnologica 5. L. Juhász Ilona: Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az összehasonlító folkloriszti­ka köréből. Somorja-Komárom 2011 6. L. Juhász Ilona: Amikor mindenki a hábo­rús állapotok igája alatt roskadoz... Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Ada­lékok az első világháborús migráció törté­netéhez. Somorja-Komárom 2015 Lokális és regionális monográfiák 6. Szarka László—Tóth Károly szerk.: Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. Társa­dalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Somotja-Komárom 2010 7. Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és von­záskörzete településnéprajza. Somorja—Ko­márom 2012 8. Lázár Péter összeáll.: Nagytárkány II. Nagy­­tárkányi népköltési gyűjtemény (1913—1914). Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta: Tóth Amold. Somoija-Komárom 2017 Interethnica 9. Schriefer, Andreas: Deutsche, Slowaken und Magyaren im Spiegel deutschsprachiger his­torischer Zeitungen und Zeitschriften in der Slowakei. Komárno 2007 10. Geese Annabella: Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében. Komárom-Somorja 2007 Jelek a térben 3. L. Juhász Ilona : Neveitek e márványlapon... A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelme­zéséhez. Somorja 2010 4. Horony Ákos—Orosz Örs-Szalay Zoltán: A hely nevei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok története Szlovákiában 1918- 2012. Somorja 2012 5. Liszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére... A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja- Komárom 2015

Next

/
Thumbnails
Contents