Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1940. (59. évfolyam 1-27. szám)

IV. Balatonendrédi községi vezetőjegyzői ál­lásra pályázati hirdetmény. 136. Balatoni üdülő alap 1939 évi zárszáma­dása, 146 Balatoni Kultusz alap 1939 évi zárszáma­dása. 149 Balatonszemes vadászterületének bérbe­adása tárgyában árverési hirdetmény. 170. Bakos József munkakönyvének megsem­misítése. 173. Balatonberényi csendőrőrs Balatonmária- fürdőn emelőhálót talált. 183. Batki József könyvkereskedő tanonc kö­rözése 203 Balatonujvár község^ordai vadászterületé­nek bérbeadására árverési hirdet­mény. 221. Balatonendród község vadászati jogának bérbeadására árverési hirdetmény.221. Bagolasánci legeltetési társulat tulajdonát képező korcsma bérbeadása 236. Barna József körözése. 288. Bagó Gyula balatonujhelyi lakós h anya­könyvvezetővé kinevezése. 261. Barcsi vezetöjegyzői állásra pályázati hir­detmény. 270 Bazsó János szécsénykovácsi lakós körö­zése. 274 Bárdudvarnok község vadászterületének bérbeadására árverési hirdetmény. 50. Bálványos község versenytárgyalási hir­detménye községháza építése és kör­jegyzői lakás javítására 139. Bábonymegyer közs i szülésznői állására pályázati hirdetmény. 180. Bahtonboglári szülésznői állásra pályázati hirdetmény 254. Balatonkereszturi dijnoki állásra pályázati hirdetmény 262 Babosán János ipolykéri lakós körözése. 274 Baudiss Kázmér orvos kamarai tagsága. 278. Balatonujhely községben építendő jegyzői lakásra versenytárgyalási hirdet­mény. 279. Babosán István állitásköteles körözése. 283. Bábonymegyer község tulajdonát képező korcsma haszonbérbeadására árverési hirdetmény. 311. dr. Beugernó Miklós felvétele az orvosi kamarai tagok sorába. 30. Bérezi Ida szigetvári lakós 1 drb. arany szélesmintáju karikagyűrűt talált. 61. Belezna község legeltétési társulat tulaj­donát képező korcsma, hentes, sza tócsüzlet bérbeadására árverési hir detmény. 71. Bella Dávid (Géza) jászjákóhalmi születé­sű egyén körözése, 122, Berkovics Jenő János körözése 160. Bereczki Lajos sarkadi lakós körözése 204. Beleznai legeltetési társulat korcsma és szatócsüzlet építésére versenytárgya­lást hirdet. 220. Benei Emil körözése. 237. Berkes Ferenc kaposvári lakós körözése. 257. Berta József és László pilisvörösvári la­kósok körözése. 279. Bertalan Mihály bárándi lakós körözése. 281. Beke József volt soproni lakós körözése. 322. Bizottságok (Sorozóbizottságok) elnökhe­lyetteseinek kijelölése. 1, Biró Györgyné, Matánesi Mária cseléd- könyvének megsemmisítése. 96. Binder István román katonaszökevény kö­rözése. 143. ifj. Bilián György körözése. 160. Bittner Lajos szécsónykováo-i lakós körö­zése. 274, dr. Bloch Lipót ügyvéd német állampolgár körözése. 60. I Bleier Sándor körözése, 295.

Next

/
Thumbnails
Contents