Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1908. (27. évfolyam 1-53. szám)

1908-12-03 / 49. szám

Folyószám 610 Somogy vármegye J^ivatalos Lapja 49. 97198/IV. b.-1908. szám. M. kir beliigyminister Tárgy : A vármegye községi és egyéb hely neveinek megállapítása. A vármegye területén fekvő községek, valamint egyéb lakott helyek neveit az 1898. IV. t.-c. 2-ik, illetőleg 3-ik §§-ai és az országos községi törzskönyv-bizottság javaslata alapján a következőleg állapítom meg : A községhez tartozó azon rok és egyéb lakott helyek puszták, telepek, majo- megnevezése, amelyek j elentékeny ségüknél fogva e néven az országos községi törzs­könyvbe felvétettek ny ilv ántartatnak és a Helységnévtárba felvétetnek A járás és község neve (az 1900. évi Helység­névtár szerint) Az 1898. évi IV. t.-c. 2. §-a alapján megállapított név A rács Babócsa Barcs Bolhó Csokonya Darán y Dráva-Szent-Márton Dráva-Tamási Gárdony Homok-Szent­György István'di Kálmáncsa Kastélyos-Dombó Komlósd Lakócsa Pál falu Péterhida I. Barcsi járás: Somogyaracs - Babócsa •— Barcs Halastópuszta | Lókapuszta Nagyerdőpuszta Sánczpuszta Bolhó Erdőcsokonya - Darány Felsőszentmárton - Drávatamási Drávagárdony -- -Homokszentgyörgy Istvándi Kálmáncsa Kastélyosdombó ~~ Komlósd Lakócsa Drá vppäl falva — Péterhida Alekszandrapuszta Felsőgvörgyös Kutfőpuszta Lonkapuszta Dénesmajor Jánosmajor (eddig Irtás- puszta néven is) Mariettapuszta Tetővárpuszta Emlékmajor Lajosliáza Belcsapuszta Új máj or Barcstelep Kertésztanya Körkemencze Oláhújtelep (eddig Oláhtelep néven) Szilonicspuszta Viktorpuszta Lászlómajor Terézmajor Táborpuszta Etelkapuszta Zátonypuszta Belsőmajor Csikóskúttanya Pálkúti szőllőhegy Erdőstanya (eddig Felsőmalom néven) Halastóipuszta (eddig Alsómalom néven) Nagyágpuszta Kálmánmajor Pulkovapuszta Siópuszta

Next

/
Thumbnails
Contents