Somogyi Hírlap, 2014. december (25. évfolyam, 279-303. szám)

2014-12-01 / 279. szám

EGY PERCBEN Jövőre még több közmunkás lesz lövőre 270 milliárd forintot szán a kor­mányzat a közfoglalkoztatásra, éves át­lagban 220 ezer közmunkásnak adnak megélhetést, napi 8 órában, az idei 200 ezer fő helyett. ► 8. oldal IDŐJÁRÁS " : Borult, csa­padékos szeles időre kell számí­tani. Sokfelé vár­ható nagyobb eső. Kora délután 4-6 fok várható. Titokban tartott virtuóz Miklósa Erika operaénekes meg­győződése, hogy az emberek ki vannak éhezve a ► 12. oldal minőségi műso­rokra. ► 6. OLDAL Megvan a karácsonyi hal A Dunántúlon sok helyen a csapadé­kos ősz miatt csak részben tudták le­halászni a halastavakat, ám az idei év mégsem alakul rosszul a halgazdasá­goknak. ► 7. OLDAL Advent Ünnepi fénybe öltözött a kaposvári belváros, a Kossuth téren meggyújtották az első gyertyát advent első vasárnapján. ► 3. OLDAL Találkozhatunk a Télapóval Országszerte több helyszínen is ajándékokat, cso­kit osztogat majd a nagyszakállú Mikulsá ezen a héten. ► n. oldal ÜGYELETÉI : OLVASÓSZOLGÁLAT _____g 20/9689-444 TE RJESZTÉS _______« 40/510-510 HI RDETÉS ______» 82/588-113 E­MAIL: 9online@8online.hu Boszniáig meg sem állunk vállalkozói szalon Jók a gazdasági adatok, de rosszak a kilátások Tizenöt év múlva Bosznia szintjére süllyedhet Magyar- ország, ha minden úgy folyta­tódik nálunk, ahogyan eddig, mondta Vértes András, a Gaz­daságkutató Intézet elnöke a Somogyi Hírlap vállalkozói szalonjában tartott előadásán. Hazánk növekvő geopolitikai kockázatok erőterébe került, a kutató először a nemzetközi helyzetbe ágyazottan elemez­te a helyzetünket.- A gazdaságpolitika hatá­rozza meg a mindennapi éle­tünket, a párbeszéd pedig elő­re vihet, mondta köszöntő be­szédében Ficsór János, főszer­kesztő-kiadóvezető. ► 4. OLDAL Vállalkozói Szalon. Vértes András, a Gazdaságkutató Intézet elnöké volt az előadója az idei utolsó találkozónak HIRDETÉS MAIS SPÓROL ÖNNEK A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ Másolt vagy egyéb módon sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni. ■ Kuponok nem vonhatók össze. ■ Kupon csak a megjelölt időpontban használható fel. Vágja ki az itt látható kupont és 2014. december 1-5-ig a feltüntett kedvezménnyel vásárolhat függönyt a Méteráru és Függönyházban. Kaposvár. Kisfaludy u. 1 (a gyógyszertar mellett)^ Tel: 20/365-4912 I Beváltható: 2014. december 1-5-ig Somogyi Hírlap MA IS SPOROL ÖNNEK VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy azt mondják rólunk: sokat cigizünk! Kimutatások szerint tízezreket füstölünk el a légbe egy év­ben. Azt is állítják, hogy kis hazánk­ban a daganatos betegségek többsége is a bagózásra vezethető vissza. Ezzel már vitatkoznék. Szerintem, a stressz az egészségromlás kiváltó okaiban a listavezető. De ezt bevallani kényel­metlen. Hiszen miből adódik? Munka­helyféltés, törleszthetetlen hitelek, munkanélküliség... Azaz a statisztiká­ban sokkal jobban mutat a cigi. Ám ez is érdekes. Két „nemzetibe” is bejá­ratos vagyok. így látom a szállítmá­nyokat. Dohányáru egy héten egyszer érkezik. Bezzeg itala naponta... A pia pedig stresszoldó... Azaz, szinte gy& gyít(?). P. J. 9 770865 912015 14279 Rizskombájnokat kellett bevetni a Sió-parton Városnap: adventi ajándék a virágos díj Siófoknak tengeri Egy-két hétig még eltart, mire leszedjük, már ahonnan le lehet - hallottuk a szakembertől, hogy bizony belenyúlik a decemberbe az idei kukorica-betakarítás a Sió-csatorna mentén. Azonban nem ez adja az idei aratás igazi különlegességét ezen a területen, hanem hogy két rizskombájnt kellett be­vetni, mert máskülönben le­mondhattak volna a Sió-par­ti gazdák a terményről. Aho­gyan megírtuk, a Sió-parti földeken gazdálkodók másfél hónapja levélben tiltakoztak a balatoni vízeresztésért fele­lős országos vízügyi felügye­lőségnél. ► 3. OLDAL Elcserélnék a földjük TOLNAI GAZDÁLKODÓKAT éppen úgy sújt a Sió magas vízállása miatti belvíz, mint somogyiakat Egész tábla vízben álló szója, napraf orgó, főleg kukorica - idézte föl egyik terepszemléjét Hadházy Árpád, a tolnai agrár­kamara elnöke a teol.hu-nak Szerinte el kellene dönteni, le­het-e alacsonyabb szinten tartani a Sió vizét (valószínűleg nem mindig), vagy más megoldás keli Elképzelhetőnek tartotta, hogy az érintett vizes területeket kivonják a mezőgazdasági művelésből. Szerinte a gazdák belemennének egy földcserébe is, akár állami földek igénybevételével ünnep Adventi ajándékot ho­zott, ezzel kezdte ünnepi beszé­dét pénteken este a siófoki Vá­rosnapon Lengyel Róbert pol­gármester, mielőtt felgyűlt vol­na a belváros adventi díszkivilá­gítása. A nemzetgazdasági tárca és a Virágos Magyarországért Mozgalom hagyományos verse­nyén ugyanis 2014-ben Siófok lett a legvirágosabb magyar vá­ros, s ez azt is jelenti, hogy a ha­sonló európai versengésben is képviselheti hazánkat. A pol­gármester - aki pénteken előd­jével, Balázs Árpáddal együtt vette át az elismerő oklevelet a fővárosban - az előző városve­zetésnek és a lakosságnak mon­dott ezért köszönetét, s azt is be­jelentette: a jövő évi virágosítást (melyhez a minisztérium is hoz­zájárul félmillió forintos támo­gatással) már annak fényében tervezik, hogy az európai meg­méretésen is helytálljon Siófok. Mely egyébként 1997-ben már nyert aranyérmet az európai vi- rágosítási versenyben, Magyar- országról elsőként. Hazánk egyik legsikeresebb településének titulálta Siófokot a negyvenhat éves város ünne­pén Witzmann Mihály ország- gyűlési képviselő, a polgármes­ter pedig azzal kapcsolódott eh­hez: a nimbüsz, a tekintély nagy felelősséggel jár, amit meg is le­het ingatni, ha nem óvják kellő­en a városban élők. ► 3. oldal Léhmann: csak vért, verítéket és könnyeket ígér hitel Vége a devizahitel-pe­reknek is a parlament által múlt héten elfogadott forin- tosítási törvénnyel? A siófo­ki Léhmann Györgynek több mint ezer devizahitel-pere fu­tott párhuzamosan. Az ügyvéd most azt mondja: kész a perek továbbvitelére, de az már az adósokon múlik, hogy mennyi­en adnak erre megbízást ne­ki. - Két lehetősége maradt az adósnak - így a jogász. - Elfo­gadja a banki elszámolást, ez­zel együtt a forintosítást, ami­vel megerősíti a szerződését, és egyúttal soha többet semmi­lyen jogcímen nem léphet fel a ' szerződéssel kapcsolatos sérel­mei miatt. ► 5. OLDAL Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft WWW.SONLINE.HU Somogyi HírlapA S kebesse aSOHUHE.HU ouwMt NÉMETEK ÍRTÁK SOMOGY fwfgt VESZPRÉMI GYŐZELEM ÉS GOLESO ,,rnnP/*riiri/ TnriTriirrrT HORVÁTOK A CSEHOV ELLEN ► WWW.SONLINE.hu HERCEGÉNEK TÖRTÉNETET ► 5.OLDAL KAPOSVÁRON ►s.oldalJi^MP ... . : Ön szerint minden vagyonukat F0BBAS: sonune.hu : bevalották a polgármesterek? I hisz ez a törvény. 4,4% • Biztosan nem. ______________________________ : Igen, de vagyonuk java a család többi tagjainak nevén lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents