Somogyi Hírlap, 2014. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-01 / 76. szám

& Ul •Sí­Ara: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft www.sonune.hu 2014. április 1., kedd • XXV. évfolyam, 76. szám PIKNIKHANGULATBAN ADTÁK P“IEL BARNA BRIGITTA AZ EHETI . „ * TRIPLAZOTT SONLÁNY ► WWW.SONLINE.hu A VlRUKET KAPOSVÁRON M. OLDAL HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN .OLDAL EGY PERCBEN Költöznek a trafikok Keresik az új bolthelyiséget azok a trafikosok, akiket május 30-tól kitil­tanak a szupermarketekből és a ben- zinkutakról. ► 5. oldal Egyre több biciklis nem ér haza fokozott ellenőrzés Három hónap alatt duplájára nőtt a kerékpáros balesetek száma IDŐJÁRÁS /7f\* A hétfőihez ha­sonló időjárásra számíthatunk: ragyogó napsü­tés, 20 fok körüli tavaszi meleg várható. ► 10. OLDAL Ősvadon lesz a Vidámparkban Az idén megkez­dődnek egyes be­ruházások a volt Vidámpark terü­letén, melyet az Állatkert kapott meg. ► 5. OLDAL Központosítás tűzön-vízen át Nemrég a kormányfő is azt nyilatkoz­ta, hogy tartalmi változások szüksé­gesek a közoktatásban, mivel egyre romlanak az eredmények. ► 6. oldal Remek retikülök Az egyik legfonto­sabb kiegészítő a táska.Fontos, hogy legyén ebből a kellékből elegáns és sportos stílusú ÍS. ► 8. OLDAL OLVASÓSZOLGÁLAT » 20/9689-444 TERJESZTÉS _______» 40/510-510 HI RDETÉS ______« 82/528-113 E­MAIL: sonllne@aonline.hu PILLANATFELVÉTEL Meredeken emelkedik a kerék­páros balesetek száma; a tava­szi jó idő közeledtével egyre többen ülnek kerékpárra, és so­kan nem érnek épségben haza: az elmúlt 3 hónapban a duplájá­ra nőtt a biciklis balesetek szá­ma Somogybán az elmúlt év ha­sonló időszakához képest, tud­tuk meg a megyei főkapitány­ság és a kaposvári rendőrka­pitányság közös ellenőrzésén. Közlekedési rendőrök állították meg a bicikliseket Kaposváron; akiknél mindent rendben talál­tak, ajándékot kaptak. - A ke­rékpárok műszaki állapotát, a kötelező tartozékok meglétét is megvizsgáljuk - mondta Vácz Edit alezredes, a főkapitányság közlekedésrendészeti osztályá­nak főelőadója. ► 3. OLDAL ■ On iszik alkolholt, amikor kerékpározik? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: SONLINE.hu A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük. Ellenőrzik a kerékpárosokat a somogyi megyeszékhelyen. Akiknél mindent rendben találtak, azoknak ajándékot adtak a rendőrök Ön mit szokott készíteni a medvehagymából? Fűszerként használom. Mártást. FORRÁS: S0NL1NE.HU Nem szeretem a medvehagymát Mindenbe belete­szem, amibe csak lehet. Pogácsába sütöm. Nem jutottak el a szülészetig, előbb érkezett a baba szülés Nagyatád és Mike kö­zött egy autóban adott életet gyermekének egy nagyatá­di asszony. A városban har­madik éve nincs szülészet, a család a kaposvári kórházba igyekezett. ► 2. oldal VEGYE ÉSZRE! A maximum ötven kilós, fiatal nő min­den erejét megfeszítve próbálta megtol­ni az öregecske autót. A kocsiban egy > szintén fiatal férfi ült, és próbált a jár­gányba életet lehelni. A kis utcában nem volt forgalom, így segítség sem, a fiatal lány a reménytelen helyzetben már majdnem sírva fakadt, amikor végre lefékezett mögöttük egy szintén nem túl ifjú másik járgány. A sors iróniája, hogy mire a segítőkész sofőr kiszállt, az elakadt jármű bein­dult, és végre folytathatták az utat. S hogy mitől nem szokványos a történet? Attól az öt-hat, jó erőben lévő férfitól, akik az esettől úgy húsz méterre, a jár­da szélén üldögélve jól szórakoztak a jeleneten, ahelyett, hogy segítettek vol­na. (vm) Észtországban szavazhatnak a barcsi diákok voks 2014 Észtországban szavazhat több barcsi fiatal vasárnap. 18 évesen lakhe­lyüktől 2000 kilométerre ké­szülnek életük első szavazá­sára. A tizenkét diák ápri­lis 4-én száll repülőre, hogy a Comenius program kere­tében Észtországba utazzon, ahol a migrációval kapcso­latos kérdéseket kutatják. A tanulók interjúkat és digitá­lis térképet is készítenek, de közben találkoznak a szep­temberben Barcson járt észt diákokkal is. Kiránduláso­kon vesznek részt, megisme­rik a helyi kultúrát és embe­reket, nevezetességeket láto­gatnak meg. ► 3. oldal Kórház: újabb csúcstámadás átadás A tömbösítés nyolc éve után újabb nekiveselkedés Kövér László, az Országgyűlés elnöke Is részt vett a kaposvári kórházberuházás átadásán Átadták hétfőn a kaposvári kórház tömbösítési program­jának utolsó ütemét. A Kapo- si Mór mintegy 15 milliárdos, zömében Európai Uniós forrá­sú fejlesztéssel érte el, hogy az elaprózott pavilon rendsze­rű gyógyító intézmény nagy része a csaknem száz épü­letrészből egyetlen tömbbe költözhessen. A tervezéssel együtt nyolc évet fölemésztő beruházás három éve kapott lendületet, amikor a tényleges építkezés megkezdődött. A Pó­lus-projekt ezzel véget ért, de a kórházépítés nem: az északi tömbhöz még két szárnyat épí­tenek, a tervek szerint jövő év nyaráig. Brüsszeltől Budapesten át Kaposvárig sokan és sokat dol­goztak a beruházás sikeréért, hogy egy négyszázezres né­pesség 21. századi felszereltsé- gű és szemléletű, 24 órás gyó­gyító szolgáltatást kapjon. Ezt Kövér László, az Országgyű­lés elnöke mondta a hétfői ava­tóünnepségen, ahová Mátrai Mátra háznaggyal és Szócs­ka Miklós államtitkárral ér­kezett. A házelnök a szocialis­ták bírálatával kezdte, majd sa­ját sikereiket sorolta: az egész­ségügyi bérek emelésével meg­állították az orvoselvándorlást, mentőautó-beszerzésekkel és mentőállomásépítésekkel, 300 milliárd forintnyi ágazati fej­lesztéssel, mintegy 400 prog­rammal tettek az egészség­ügyért. Beszédét a vasárnapi parlamenti választásokra ki­futtatva azzal a felszólítással zárta a legfőbb közjogi méltó­ságok egyike, hogy nem hibáz­hatnak! Isten segítségét kér­te, hogy legyen elég erő és böl­csesség a kormánypártokat tá­mogató döntéshez. ► 2. OLDAL Mobiltelefonra és laptopra spórol a polgárőr Ígéretek A belügyminiszter bejelentette: az Országos Pol­gárőr Szövetség idén is mint- egy egymilliárd forint támoga­tást kap a kormányzattól, a ta­valyi összeget 50-70 millió fo­rinttal emelik meg. ►a. oldal Vascsővel verték szomszédjai az idős bakházi nőt vád Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete és más bűncselekmények mi­att emelt vádat két férfi ellen a megyei főügyészség. A páros Bakházán lakott, s régóta ha­ragban voltak szomszédjaik­kal, akikről feltételezték, ledön- tötték édesapjuk síremlékét. Tavaly nyáron a két férfi be­rúgott, s részegen átmentek a szomszédba: előbb terméköve- ket dobáltak az udvarba, majd betörték a kaput, s vascsővel és husánggal beverték az ablako­kat, összetörték a ruhaszárítót, majd távoztak. Este azonban visszatértek, s a vascsővel és a husánggal összeverték az idős szomszédasszonyt. ► 3. oldal i * 1 i

Next

/
Thumbnails
Contents