Somogyi Hírlap, 2014. március (25. évfolyam, 53-75. szám)

2014-03-04 / 53. szám

EGY PERCBEN Választás: félszáz jelölt már indulhat Hétfő estig 50 képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a négy somogyi egyéni választókerületi iroda, azaz annyi már biztos, hogy félszáz jelöltre lehet majd szavazni az április 6-i országgyűlési vá­lasztásokon. Ennél azonban bizonyosan több jelölt lesz, ugyanis hétfőn délután négyig összesen 81-en adták le az aján­lóíveket a jelöltaspiránsok, akiknek sor­sáról három napon belül kell döntenie a választási grémiumoknak. ► 4. oldal IDŐJÁRÁS Kissé erő­södhet a nappali felmele­gedés, bár eső még bárhol elő­fordulhat. 10-12 fok várható kora délután. ► 10. OLDAL Mutatós mellényekben Megmenekül a húsipar? A teljes magyar húsipar műkö­dését megváltoz­tathatja a Csányi Sándorhoz kötő­dő, mohácsi vágó­híd. ► 5. OLDAL A mellény prakti­kus, különféle al­kalmakra hord­ható, attól függő­en, milyen anyag­ból, fazonnal ké­szült. ► 8. OLDAL ügyelet™ OLVASÓSZOLGÁLAT « 80/9680-444 TERJESZTÉS ________» 40/510-510 HIRDETÉS 9 82/528-113 E-MAIL: gonIlneegonllne.hu Régiónk a sereghajtók között a fele sem igaz Az uniós átlag 45 százaléka Somogy, Baranya és Tolna GDP-je A tizenhatodik legszegényebb a Dél-Dunántúl az Eurostat leg­frissebb, az unió régióit az egy főre jutó GDP alapján összeha­sonlító rangsorában. A Somo- gyot, Baranyát és Tolnát magá­ba foglaló egységben az egy fő­re jutó hazai össztermék átlaga évi 11 200 dollár, ami a 25 100 dolláros EU-átlag 45 százaléka. A három megye közül Somogy­bán a legalacsonyabb, Tolná­ban a legmagasabb a GDP, ám utóbbit jelentősen felnyomja a paksi atomerőmű, nélküle a ré­gió legkisebb megyéjének len­nének a legrosszabbak a gaz­dasági mutatói. Persze min­den viszonylagos, hiszen a tel­jes somogyi GDP megegye­zik a kelet-afrikai Eritreáéval, a megyei átlag pedig a törökö­kével - ugyanebben az össze­hasonlításban Baranya átlaga ugyanakkora, mint Mexikóé, a teljes gazdasági ereje pedig, mint a dél-amerikai Guyanáé, míg Tolna éves összterméke a dél-afrikai Lesothóé, átlaga pe­dig Horvátországé. ► 2. oldal Kullogunk. Európa legszegényebbjei közé jutott a régiónk, Somogy megye pedig jelenleg a kelet-afrikai Eritreával van egy szinten PILLANATFELVÉTEL Előbb az ellenfelet, majd Napi egy ügyfél: válság az ajtót rúgták szétTabon van az örömlányoknál is foci Emlékezetes marad a ta­vaszi megyei rajt: az első és a második vonal meccsein 18 labdarúgót állítottak ki. A Len­gyeltóti-Öreglak találkozón a vendégek négy játékosának mutatták fel a piros kártyát, Kadarkúton pedig a meccs vé­gére nyolcán maradtak a gyé­kényesiek. A Somogyjád-Kis- korpád ifimeccsen három já­tékos mehetett idő előtt zuha­nyozni. A Tab-Babócsa ütközet a rendőrségen folytatódik, mi­után a vendégek játékosa, Ló­ránt Krisztián előbb az ellenfe­lébe rúgott bele, majd az öltöző­ajtót rúgta szét. ► u. oldal nem UTCÁRA való Drasztiku­san visszaesett a jövedelmük, átlagosan napi három-négy kuncsaft helyett már csak he­tente esik be ennyi, s már ne­gyedórás „S.O.S.-meneteket” is kínálni kényszerülnek - Föl­di Ágnes, a Szexmunkások Ér­dekvédelmi Szervezetének el­nöke szerint a gazdasági vál­ság az örömlányokat is elérte. Földi úgy véli, a fizetőképes kö­zépréteg jövedelmének a csök­kenése áll a visszaesés hátteré­ben, továbbá kifogásolja, hogy az önkormányzatok továbbra sem hajlandók kijelölni türel­mi zónákat. ► 3. oldal A fonyódi lesz a leghosszabb fövenystrand lidó Fonyódnál készülhet el a nyárra az eddigi leghosszabb balatoni fövenystrand. Csonki István, a Közép-dunántúli Víz­ügyi Igazgatóság vezetője arról tájékoztatta az MTI-t: elbontják a partvédőművet és mögötte homokkal lídót alakítanak ki a parti részen. ► 4. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre a rendőrt a hátsó ülésen, ha majd ott ül! Vagy a környezetvédőt Mert attól tartok, még ötletet ad a dön­téshozóknak a lapunk hétfői számában taglalt újdonság: a tanulóvezetők ezen túl hibavonalat kapnak, ha nem kellő en környezetbarát módon használják az autót Például egyesből nem kapcsol­nak rögtön kettesbe, indokolatlanul fel­pörgetik a motort És a többi sofőr? Az tán környezetbarát módon autózik? Pör­get, csikorgat, gázfröccsöl, satufékez, cigi tóga szájában - ellenőrért, bünteté­sért kiált Nem is értem, hogyan hagy- hamak bennünket vezemi évekszám a Kresz-szabályok kikérdezése nélkül. Azt például tudják, hogy ha lehúzott ablak­kal hagyják a parkolóban az autót, azért is büntethet a rendőr? (fi) Nem ellenség a szakszervezet érdekvédelem Norvég pénzből indult somogyi program- El lehet húzni! - jelentette ki az egyik somogyi vállalko­zás vezetője, amikor dolgozói jelezték, hogy szakszerveze­tet hoznának létre a cégnél. - Annyian keresnek munkát, hogy mindenkinek a helyé­re találok öt embert, s egyi­kük sem akar majd itt érdek- védelmeset játszani. A példa nem egyedi, a so­mogyi kis- és középvállal­kozások elenyésző részében működik ma érdekvédelmi csoport, s noha a szakszer­vezeti tagság aránya a me­gyében - és Magyarorszá­gon - nagyjából megegyezik a nyugat-európai trendek­kel, vagyis a munkaválla­Védelem. Minden tizedik dolgozó tartozik valamely érdekképviselethez lók tíz-tizenöt százaléka tar- viszonyok messze nem olyan tozik valamelyik ágazati ér- ideálisak, mint tőlünk nyu- dekképviselethez, a magyar gatra. ► 4. oldal HIRDETÉS Tandíjmentes, érettségi utáni képzések nappali és esti tagozaton: 1. Biztos két év az érettségi után Nincs felvételi és tandíj, van viszont 2 év díjmentes szakképzés 2. Továbbra is járnak a juttatások családi pótlék, diákigazolvány, egészség- biztosítás, kollégium, stb... 3. Tanuld ki magad a válságból! OKJ-s bizonyítvánnyal lehetőséged van dol­gozni vagy továbbtanulni. Közgazdaság» Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző Vendéglátás- turisztika» Turisztikai szervező, értékesítő; Idegenvezető Egészségügy» Gyakorló ápoló Informatika» Informatikai rendszergazda Logisztika» Logisztikai ügyintéző Ügyvitel» Irodai asszisztens MUA Szakközépiskola. | Kaposvár, Rákóczi tér 12/a. Tel.: 82/320-160 | www.mua.hu | OM azonosító: 035496 ""új-. I *0 .A & _____ > Ár a: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft WWW.SONLINE.HU . 2014. március 4., kedd • XXV. évfolyam, 53. szám KÖZÉLETI NAPILAP I|rR * ÍKíSrSi,"** OROSZ CSAPATOK A KRÍMBEN, ffSgllt| E SIMON BARBARA AZ EHETI ihtihíthi* ni/n* máim/ MEGHALLGATÁSON I SONLÁNY, SZAVAZZON ► www.sonline.hu ULTIMÁTUM UKRAJNÁNAK ►e.oldal SOMOGY TEHETSÉGEI b 4. OLDAL : 9 770865 912022 14053

Next

/
Thumbnails
Contents