Somogyi Hírlap, 2009. október (20. évfolyam, 230-255. szám)

2009-10-01 / 230. szám

VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy viharos gyorsaság­gal dolgozik a posta! Elkerekedett szemmel olvastuk a hét elején: októ­ber 8-i dátum szerepel a szerkesztősé­günknek címzett borítékon. Ez ám az extra teljesítmény! Pedig a nagy szol­gáltatótársaságokat gyakran kritizál­ják a lomha ügyintézés miatt. Az ügy­felek csak úgy szórják az „áldást“ a cégvezetőkre. No, de itt az ellenpélda. Az ékes bizonyíték arra: igen, lehet gyorsan dolgozni. Szuper a kiszolgá­lás, különleges a bánásmód, a nyájas ügyfél pedig csak kapkodja a fejét. Amúgy a levelet egyik hűséges tabi ol­vasónk küldte. A levél alján olvasható dátum szerint szeptember 8-án írta a levelet. Arra álmunkban sem gondo­lunk, hogy véletlenül a postán babrál­tak el valamit. (hm) Megszakad a lánctartozás építőipar A vállalkozók védelmét várják az új előírásoktól A kormány új alapokra helyezi az építőipari cégek közötti finanszírozást. Ma több millíárddal tartoznak a kivitelezők az alvállalkozóiknak Gátat szabnak a lánctartozás­nak - októbertől fokozatosan vezetik be az építtetői fedezet­kezelő intézményét. A kormány ezzel kívánja megoldani, hogy a cégek időben fizessék ki az al­vállalkozóikat, s garantálják a minőségi kivitelezést. A közle­kedési és az építőipari munká­kat egyaránt érinti a változás. Somogybán - egyes szakmai becslések szerint - a 15 milli­árd forintot is megközelítheti a körbetartozás nagysága.- Érdekes, hogy az esetek 99 százalékában mindig a mikro­vagy kisvállalkozók égetik meg magukat - mondta lapunk in­ternetes hírportáljá­nak, a SONLINE.hu nak szerdán Székelyfi József, az Ipartestületek Országos Szövetségének (Iposz) kapos­vári elnöke. ►a. oldal Fürdők: a hideg zuhany elmaradt mérleg A tavalyinál sokkal jobb szezont zártak a régió termálstrandjai Sem a gazdasági válság, sem a változékony nyár nem tudta lebeszélni a turistákat So­mogy megyéről. Jó szezont zártak a termálfürdők. Több mint kétmillió-három­százezer vendég kereste fel So­mogy, Baranya és Tolna meleg vizes strandjait az idei szezon­ban, s közülük több mint hét­százezer jutott Somogyba - hangzott el a fürdőigazgatók kardosfai konferenciáján. A regionális fürdőegyesület ren­dezvényén két új fürdőhely - Mohács és Nagybajom - felvé­teléről is döntöttek. Elhang­zott: idén is beigazolódott, hogy a termálfürdők központi helyet foglalnak el a régió ide­genforgalmában. M. OLDAL A hallatlanul gyenge június után júliusban és augusztusban megteltek a régió fürdőinek medencéi Túl van a műtéten Bencze Noémi Túl van a műtéten Bencze No­émi, a szombaton Szennánál balesetet szenvedett kislány. Édesanyja elmondta, hogy az elkövetkező két hét a kritikus. Ha nem mozdul el a rögzített, törött állkapcsa, akkor kisze­dik a csavarokat, a lemezeket azonban csak egy fél év múlva. ► Továbbiak: S0NUNE.hu Bajban a somogyi sorstársak- Reméljük, túléljük a követ­kező évet - mondta Hegedűs Lajos, a mozgáskorlátozottak egyesületének elnöke a Napsu­gár Gyógypedagógiai Módszer­tani Központban Kaposváron, ahol a megyei önkormányzat másfél milliós támogatását ad­ta át az intézménynek Gelen­csér Attila elnök. M. OLDAL Deseda-víz a cukorgyárba Két és fél kilométeres vezeték- rendszert épített ki a kapos­vári cukorgyár a Deseda- patakig, és a tóból naponta há­rom milliméternyi vizet csa­pol le. Addig tart a vízkivétel, amíg vissza nem áll a Kapós folyó szokásos vízhozama, tudtuk meg szerdán a cég vezetésé­A nap és a szél szerencsére nem küld havonta számlát Magyarország nem jeleskedik sem a nap-, sem a szélenergia hasznosításában, mondta szer­dán Adam Georg Balogh, a Darmstadti Műszaki Egyetem fizikusa annak a siófoki irodá­nak a megnyitóján, ahol a meg­újuló energiaforrások haszno­sításában, az új technológiák megismertetésében nyújtanak mostantól segítséget az építke­zőknek, lakásfelújítóknak. A Nap-Szél Központ létreho­zása egyelőre országosan egye­dülálló kezdeményezés. Az iro­dában a lakosság és a vállalko­zók is ingyenesen kaphatnak közvetlen tanácsokat abban, hogy a nap, szél vagy éppen a föld mélyéről nyert geotermi­kus energiák felhasználásával hosszú távon hogyan spórol­hatnak, miként válhatnak kör- nyezettudatosabbakká. A föld fosszilis energiaforrá­sai kimerülőben vannak, a meglévő készletek 50 évre ele­gendőek. A német­Befektetés vagy kifektetés Betegséget gyógyító ágazat vagy üzleti befektetés, nem­zetgazdasági húzóágazat? Új definíciót kaphat az egészség­ügy. Kiderült: iparként többet hoz a konyhára, mint amibe a szolgáltatás kerül. Az akadé­mián kedden erről szervezett vitanapot az Egészségügyi Ba­ráti Társaság. ^2. OLDAL országi egyetem professzora tegnap azt mondta: el fo­gunk jutni oda, hogy a kőolaj megfizethetet- en lesz, nem tudunk najd tankolni és fűteni. Vlternatívák ugyan lé- eznek, de a széntüzelé­sű erőművek építése a környezetszennyezés niatt aggályos, teljes nztonsággal működő ltomerőmű nem léte­zik, a vízi erőművek pe- iig nemcsak a tájat vál- oztatják meg, de a kör- lyék vízháztartását is.- Két olyan energiafor- ■ás létezik, amely embe- ■i beavatkozás nélkül is idott, ráadásul sem a lap, sem a szél nem fog ,'illanyszámlát küldeni- fogalmazott Adam Teorg Balogh. A megye adottságait igyelembe véve So- nogyban is e két energi- ít érdemes hasznosíta­li. ►5. OLDAL : Eredményes kaposvári rendőrök | Lakossági bejelentés alapján sikeres : felderítésen vannak túl a kaposvári : rendőrök. Kaposmérőben egy házas- : pár kapta rajta a besurranó idős nőt, • aki így semmit nem tudott ellopni. P“aí‘k tartalom^ : kiskönyvtől MEGYEI KORKÉP 2 : Januártól munka- . _ „ , , ... GAZDASAG 6 : szerződést kot- .-------------------~ : nek az alkalmi --------------­: munkással - fe- *XErMÓD------------9 : hérítő kormány- ?PORT---------------í® : zati szándékok. séta__________13 ►6 . OLDAL krónika_______16 j Csak lassan követik a jegybankot : A jegybanki alapkamatdöntés nyomán | nagyobbra nyílt az akciós lakossági be- : téti kamatok és az irányadó ráta közötti : olló. A bankokban még találni tíz szá- : zalék feletti ajánlatokat. ^7. oldal : IDŐJÁRÁS Tanácsadó : Reggel és a védőnőknek : este felhős idő lesz a magyarországi : záporokkal. Nap- védőnői hálózat ; közben száraz idő működése minta- : lesz. A hőmérsék- értékű, hangzott ■ let 23 fokra emel- el Mesztegnyőn a : kedik. ►14. OLDAL tanácsadó átadá­sán. ► 16. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents