Somogyi Hírlap, 2009. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-02 / 102. szám

www.sonline.hu Somogyi Hírlap 2009. MÁJUS 2., SZOMBAT, XX. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÖRDÖG MARHÁJA, ZORBfl CSIRKÉJE HINTÁBA ÜLTETETT SOMOGYI TUNINGOLT ES fl VÁLSÁG PULYKÁJA A KAPOSVÁRI g„ti ,7omÁu VERDflK KILÁTÓ ÉTTEREMBEN >401DA1 MAJAUSOZOK (40UJAL ÉS CSAJOK Magyarország megtalálta helyét A magyar mezőgazdaság az ország uni­ós tagságának egyik nyertes ágazata - hangoztatta Gráf József földművelésügyi miniszter. Azzal támasztotta alá, hogy az agrárium több mint kétszeres forrásból gazdálkodik jelenleg. ►6. oldal Hőkamera Ferihegyen Infravörös kame­rákkal felszerelt műszaki rendsze­rekkel vizsgálják a Ferihegyen le­szálló utasokat a sertésinfluenza miatt. ^7. oldal TMttftLOMV MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG ________6 KÖ ZÉLET_________8 ÉL ETMÓD_________9 SP ORT__________10 TI T 11 TV-MŰSOR 13 KRÓNIKA 16 Kegyeibe fogadta az időjárás a balatoniakat. Leginkább talán ennek köszönhető, hogy a vártnál is jobb forgalmat produkált a mostani háromna­pos hétvége. A jó idő tömegeket csalt ki a tópartra. A balatoni szállodákban a munka ünnepe és anyák napja között eltelő napokban ismét telt ház közeli állapot uralkodik. Tegnap a balatoni hajók is megteltek utasokkal, különösen a Fonyód és Badacsony közötti járatok. Tömve volt ember­rel és autókkal a siófoki hajóállomás környéke is, ahol pénteken parkolóhelyet sem volt egyszerű találni. Ha az erős kezdet és persze a kedvező időjárás kitart egész nyárra, akkor minden adott lesz ahhoz, hogy a Balaton újabb kimagasló forgalmat bonyolítson 2009-ben. Több a cseh és a szlovák vendég A németek mellett egyre több cseh, szlovák és román vendég keres felüdü­lést gyógyfürdőinkben. Az egészség- pénztár csökkentette a kezelések támo­gatását, noha továbbra is húzóágazat az egészségturizmus. ►6. oldal Segélyvitából dulakodás IDŐJÁRÁS Ma hűvö­sebb, felhős idő lesz, jelentősebb eső nélkül. A leg­magasabb hőmér­séklet 22 Celsius- fokig emelkedik. ►16. OLDAL Kevesen demonstráltak A vártnál jóval ke­vesebben követel­ték a Bajnai-cso- mag visszavoná­sát a Liga és a Munkástanácsok demonstrációján. ►8. OLDAL FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: SONUNE.IIII gadács Tettlegesség, ordítozás és könnyek a döntés nyomán Nagy Julianna szerint a gadá- csi polgármester felesége hagy­ta ujjnyomát a kislánya felkar­ján. A tettlegességig fajuló vitát az eseti segélyezés miatt kirob­bant alkotmánybírósági döntés és médiaérdeklődés idézte elő.- Megrángatta a polgármes­ter felesége a kislányomat, azért ilyen kék a karja - állítja a gadácsi Nagy Julianna -, mindezt azért, mert a segélye­zéssel kapcsolatban én is nyi­latkoztam a tévében. Az anyák- napi ünnepségről sétáltunk haza, amikor találkoztunk a házuk előtt. Ordítozott velem, hogy minek szerepeltem. A té­vések az utcán kérdeztek meg, elmondtam a véleményemet. Le is kurvázott. Amiatt becsü­letsértésért feljelenthetem. Az­tán elkapta a kislányom karját és megrángatta. Meg is kékült, orvosi látleletet is vetettünk fel. A polgármester is kijött, ő is ordítozott, majd a pulóveremet rángatta. Mondtam is neki, hogy vedd le rólam a kezed, mert eltöröm. Mi sem kaptunk segélyt, mert azt mondták, hogy a férjem iszik. Nem mon­dom, időnként egy-egy dobo­zos sört megiszik, de nem alko­holista. Szabó Tünde, a polgár- mester felesége könnyek közt mesélte el a történteket. Állít- ja nem nyúlt a kislányhoz, de hibázott. - Hibáztam, nem lett volna szabad szóba állnom Nagy Juliannával - mondta. - Feldühített, hogy a szemembe is mást mond, a hátam mögött is, és a tévében is. ►a. oldal Fiatalkorúak börtönébe küldik a fajtalankodókat Fiatalkorúak börtönére ítélte a bíróság azokat a fiúkat, akik az igab speciális iskola kollégiu­mában fajtalankodásra kény­szerítették kisebb társaikat. A vádlottak láthatóan összerop­pantak, különösen az a fiú, akit a tárgyalóteremből rögtön át is vittek az őrök a börtönbe. Ez nem gyerekes csíny. Olyan súlyos bűncselekmény, amely, ha felnőttekről volna szó, akár 15 évvel büntethető, annyival, mint az emberölés - emelte ki indoklásában az ügyet tárgyaló bíró a csütörtöki ítélethirdeté­sen, amikor szemérem elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a négy tizenéves fia­talt. ►S. OLDAL XIII. Barcsi jíí ];] Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari ^ Szakvásár 2009. június 5-7. Megyénk, régiónk és a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében. RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: Tel.: 463-019 Fax.: 462-044 www.barcs.hu e.mail: t.kocsis@somogy.hu \ VEGYE ÉSZRE! : Vegye észre, hogy a különféle reklám- : anyagok, szórólapok kézbesítői ész : nélkül dolgoznak! A minap az egyik • vidéki iskola reklámját tették a pos­■ faládánkba, amely a 8. osztályt vég- : ző diákok részére kínált továbbtanu- : lási lehetőséget. Csakhogy a csalá­■ dunkban nincs ilyen személy, így ér­■ telmetlen volt hozzánk a kézbesítés. : Gondolom, több ilyen családhoz is el- : jutott a kínálat. Tegnap is hasonló • módon járt el az a szóróanyag-kézbe- > sítő, aki egy siófoki bt. reklámanya­: gát terítette. Palatetők bontás nélküli : felújítását kínálta a kis lap. • A mi házunkat e módszerrel már fel­• újították. A terjesztőnek csak a ház- : tetőre kellett volna pillantania, és a : szórólappal továbbállhatott volna : égy házzal. (kj) Fukszok helyett vastag boríték ballagás Könnyes szemek, megkönnyebbült arcok A szerenád utáni karikás sze­mek könnybe lábadtak csütör­tökön. Kosztümös-öltönyös já­rókelők és óriási virágcsokrok jelezték Kaposváron: elballag­tak a középiskolások. A szokat­lan időponthoz alig igazodtak az emberek, sokan a munkából ugrottak át az ünnepi ebédre. Az iskolai műsorok nagy­részt délután befejeződtek, ki­véve a Református gimnáziu­mot, ahol újszerűén este hat órára szervezték a ballagást. Könnyes szemek és meg­könnyebbült arcok a smink alatt. Ki-ki a maga módján éli meg az imádott vagy épp kevés­bé szeretett iskolától való bú­csúzást. ► ö. OLDAL Búcsú az iskolától. Közel kétezer kaposvári diák ballagott el Megdrágultak a négynapos sztrádamatricák A nyári turisztikai időszak kez­detével, május 1-jétől a négy­napos autópálya-matricák ára 1170 forintról 1530 forintra emelkedik. A nyári hónapok­ban jelentősen emelkedik az autópályák forgalma, ami rész­ben a hazánkba látogató külföl­dieknek, részben pedig a bel­földi turizmus élénkülésének köszönhető. A magasabb árak 2009. szeptember 30-áig ma­radnak érvényben, utána ismét a csökkentett díjat kell fizetni az e-matricákért. Az áremelés a virtuális matricavásárlási lehe­tőségekre (internet, SMS, tele­fonhívás, mobiltelefon, bank­kártya) és a motoros e-matri- cákra is vonatkozik. ^2. oldal Serlock Holmes magyar utódai a Balaton-parton A filmbéli magánnyomozók: Sherlock Holmes, Poirot vagy Magnum valós alakjai gyűl­tek össze Siófokon, a 6. Orszá­gos magánnyomozói konferen­cián, ahol megtudtuk, milyen ügyekkel szembesül a detek­tív. Sokszor kerül a nyomozó életveszélyes helyzetbe, külö­nösen ha ipari kémkedés miatt nyomoz. Sokmilliós, milliár-dos érde­keknél hamar észreveszik, ha valaki érdeklődik, és megpró­bálják elhárítani ezt az érdek­lődést - mondta la-punknak Német Ferenc, a Sze-mély-vagy- onvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) elnöke. ►a. oldal ÉKSZER 1 ÚJ ÁRUKÉSZLETTEL, f A RÉGI SZERETETTEL ES NYITÁSI AKCIÓVAL VARJA KEDVES VÁSÁRLÓIT A KAPOSVÁR PLAZABAN ! IMI:MII llllllllllllllll : 9 770865 91 2060 0 9 1 0 2

Next

/
Thumbnails
Contents