Somogyi Hírlap, 2007. november (18. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-02 / 255. szám

EGY PERCBEN Demonstrálnak a sertéstartók Várhatóan országszerte 50-60 hely­színen készülnek demonstrációkra a sertéstartók november 15-én, mert eredménytelennek tartják az ágazat jövőjéről folyó minisztériumi egyezte­téseket. Öt év alatt húsz százalékkal csökkent az állomány. ^7. OLDAL Több figyelmet a Fehér Botnak Somogy megyé­ben közel ezer lá­tássérült ember él, akik felvállal­ják a problémáju­kat. Sokan viszont szégyellik és bele­törődnek. ►& OLDAL TARTALOMÉI MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG ____6 KÖ ZÉLET ____8 ÉL ETMÓD ___9 TV-MÚSOR IQ SPORT__________18 SÉ TA___________13 KR ÓNIKA 16 Több kórház bezárhat Vészforgatókönyvvel nem készül az egészségügyi kormányzat arra az esetre, ha a parlamenü többség eluta­sítaná az egészségbiztosítás reformjá­ról szóló törvényjavaslatot. Várhatóan az egyik hatás az lesz: megszűnnek egyes kórházak, osztályok. ►8. oldal IDŐJÁRÁS Nagyrészt derült idő lesz ma, csak átmeneti fel- hősödések fordul­nak elő. A hőmér­séklet délutánra 12 fokra emelke­dik. ► IS. OLDAL Különleges krumpliköretek Az e heti recep­tek különleges köretajánlatok a sült krumpli, a petrezselymes burgonya vagy krumplipüré he­lyett. ►9. OLDAL Versenyképtelenek vagyunk Az Amerikai Egyesült Államok a vi­lág legversenyképesebb állama. Leg­alábbis a szuperhatalom vezeti a sváj­ci Világgazdasági Fórum legújabb rangsorát a tegnap közzétett jelen­tés szerint. Magyarország jelenleg a negyvenhetedik a listán. ^7. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: WWW.SON INI .HU'f) A rendőrség bedől a Sióba ingatag ingatlan Siófok szégyenfoltja a kapitányság épülete Szerény a berendezés. A fal penészes és hullik róla a vakolat, mert az ablakokon befolyik a víz A hatalmas épület nagyreszt üres Hajléktalanszállónak hitte egy Siófokon nyaraló külföldi a vá­rosi rendőrkapitányság épüle­tét. A nyolcemeletes panel­monstrum a polgármester sze­rint a település szégyenfoltja. Üvegpalotának is nevezhet­nénk a Sió-parton magasodó épületet, persze csak azért, mert a falakat megszámlálha­tatlanul sok ablak tagolja. A nyílászárók egy része azonban hibás, befolyik rajtuk a víz. No nemcsak az ablakokkal van gond a kapitányságon. A folyo­sókon elöregedett a linóleum, a falak leáznak, a bútorok - már ahol van elegendő - valódi szoc- reál hangulatot idéznek. A rendőrök alkalom adtán ma­guk festik ki irodájukat, vagy a kopott íróasztalokkal próbál­ják álcázni, hogy a falakról le­hullott a vakolat. A nyolc emelet magasságig repítő lift is öregesen mozog már, még szerencse, hogy gyors reagálású karbantartó dolgozik a házban, aki hamar kiszabadítja azt, akit túszul ejt. Az épület süllyed, így Siófokon az a szóbeszéd járja, hogy a rendőrség egyszer bedől a Sió­csatornába. A SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNY­SÁG ÉPÜLETE 1976-ban épült, azóta nem újították fel, mindössze a homlokza­ti tartópilléreket erősítették meg az épület süllyedése miatt. A 31 éves panelház eredetileg kaszárnyának készült. Úgy méretezték, hogy legyen hol elhelyezni Abban a.rendőri elöljárók és Siófok vezetői is egyetértenek, hogy a városközpontban álló betonszörny problémáját rövid időn belül meg kell oldani.- Az Országos Rendőr-főka­pitányság gazdasági főigaz­gatója úgy tájékoztatta Dégi Endre Somogy megyei főka­pitányt, hogy Magyarorszá­a Balatonhoz nyaranta nagy számban érkező meg­erősítő erőket. Siófok ko­rábban egy M7-es melletti telket ajánlott fel a Belügy­minisztériumnak, ahova felépülhetett volna az új kapitányság. A város azon­ban erre évekig választ sem kapott az államtól. gon két városi kapitányság van, ahol meg kell szüntetni az áldatlan állapotokat, s az egyik a siófoki - tájékoztatta lapunkat Lengyel Róbert, a vá­ros rendőrkapitánya. - írásos értesítést még nem kaptunk erről - reagált a hírre Balázs Árpád polgármester, aki hangsúlyozta: a város nya­ralóvendégei előtt is kellemet­len, hogy egy ilyen rossz álla­potú épületben kell adott eset­ben az ügyeiket intézni. Az építészek nyolc olyan tel­ket tartanak nyilván Siófokon, ahová felépülhetne az új rend­őrkapitányság. A problémára az érintettek szerint a jelenle­gi, túlméretezett épület felújí­tása nem jelentene megoldást, hiszen a házban több szint most is teljesen kihasználatla­nul áll. ■ Kolumbán Tünde Kaszárnyának készült harmincegy esztendeje Száz dollár fölé nőhet a nyersolaj ára a világpiacon, de nem kell félni Nem lesz drasztikus benzinár­emelés Magyarországon, bár történelmi csúcsot döntött a hé­ten a fekete arany árfolyama. Könnyen előfordulhat, hogy rö­vid távon száz dollárnál is töb­bet kell fizetni egy hordó nyers­olajért. Hazánkban azonban legfeljebb további két-három fo­rintnyi benzináremelés lehet indokolt. Ennek oka az is, hogy folyamatosan gyengül a dollár árfolyama. Legutóbb e hét szer­dán drágult az üzemanyag: a benzin ára négy, a gázolajé pe­dig hat forinttal emelkedett. A 95-ös benzin átlagára így 282,5 forint: ► 6. OLDAL Mobiltelefonnal buktatták le a tolvajbandát Bravúrosan kapcsoltak le egy négytagú társaságot Marcali­ban. Egy gumiműhelyt akar­tak kirámolni éjszaka. Az elkövetők közül kettőt a helyszín közelében fogtak el. Két társuk viszont csellel ju­tott rendőrkézre.- Az elfogott személyek egyikének folyamatosan csen­gett a mobilja, számolt be az eset körülményeiről a megyei rendőr-főkapitányság szó­vivője. - Az egyik intézkedő rendőr az elfogott személy ne­vében vette fel a telefont. S el­hitette a még bujkáló duóval, hogy a zsaruk már elmentek a helyszínről. Az ötlet bejött. A rend őrei röviddel a csevej után tárt karokkal várták a két tettest. ■ Harsányi Miklós VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, jóllehet magam is úgy gondolom, mindenszentek és a ha­lottak napja elsősorban a belső em­lékezésről és nem a külsőségekről kell, hogy szóljon, mégis talán lehe­tett volna kevesebb vígjáték novem­ber elsején a kereskedelmi csatornák műsorrendjén! Nem másért, csak az emlékező ünnep tisztességéért. Persze sok tévécsatorna van, és ráadásul nem feltétlenül kell a televíziót néz­ni ilyenkor. Ahogyan az sem kötelező, hogy szomorúságba burkolózó pro­dukciók, filmek fussanak a képer­nyőn. De az egészséges arány az egy­mást érő vidámság és az elgondol- kodtatás között jólesett volna, nekem legalábbis. Emberként leginkább, s nem mint reklám- és műsorfogyasztó célcsoport tagjának. (csm) Seregnyien óvták a temetőlátogatókat HALOTTAK NAPJA Egy autót törtek föl, inkább a virágárusok fosztogattak Nyugodtan telt el az ünnep - a temetőlátogatók biztonságára seregnyi rendőr és polgárőr vi­gyázott csütörtökön Somogy megyében. Lapzártánkig egye­dül Marcaliból érkezett rossz hír, ahol feltörtek egy temető előtt parkoló gépkocsit. Kaposváron biztonsági őrjá­ratot szerveztek a Keleti és a Nyugati temetőnél. A múlt hét­vége óta november negyediké­ig száznál több rendőr járőrö- zik. Civil ruhás zsaruk is meg­próbálták távol tartani a zseb­tolvajokat. Varga Gyula, a me­gyei polgárőrszövetség alelnö- ke elmondta: hat tagtársuk fel­ügyelt a közrendre, a szolgála­tot folytatják. ►$. OLDAL Feszület a kaposvári Keleti temetőben. Virággal, gyertyákkal rakták körbe Százéves síremlék A MARCALIHOZ TARTOZÓ gom­bai városrész temetőjében megszépültek a Fotgách-csa- lád százéves síremlékei. A Forgách grófok a 19. századi Gomba legnagyobb birtoko­sai voltak. A részönkormány­zat tagjai, Jáki Zoltán és Ber­talan Gábor elmondták: vál­lalkozók és magánszemélyek is önzetlenül segítettek mun­kával, felajánlással. Kisza­badították a moha alól a sír­emlékeket, megszüntették a repedéseket, a magasra törő gaz helyére pedig kavics és örökzöldek kerültek. v. E. Teknőcökkel nem fizethet a gázért a terrarista Számlafizetési hiányosságok miatt kikapcsolási felszólítást kapott a kaposvári terráriumot üzemeltető alapítvány a gáz- szolgáltatótól. Félő, hogy az országban egyedülálló, külön­leges hüllőfajokat bemutató gyűjtemény örökre becsukja kapuit. Pécsi Tibor, a terrárium vezetője szerint az a baj, hogy idén feleannyi támogatást ka­pott a várostól, mint az előző években. - A működéshez egy évben 2,5 millió forint szük­séges, ebből eddig Kaposvár mintegy 900 ezer forintot adott, de idén csak 400 ezret - mondta a krokodilritkaságai­ról országosan ismert kapos­vári állatbarát. ► 2. oldal ÁRA: 99 FT, ELŐFIZETVE: 69 FT fii WWW.SONLINE.HU £ Somogyi Mai) li 2007. NOVEMBER 2., PÉNTEK XVIII. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM %lf _íf' KÖZÉLETI NAPILAP NEM LÁTJÁK MEG A SZÉPET. A FIATALOK MINDENNAP BALESETVESZÉLY. SZULflKÉK AZ ELSŐ IDŐPAZARLÓNAK ÉRZIK A MÚZEUMOK u KARÁCSONYT n. LÁTOGATÁSÁT. FALFIRKA A MENŐ. 1]0LD.L SÁR VAGY KAMION? VÁRJÁK ,100LD>L

Next

/
Thumbnails
Contents