Somogyi Hírlap, 2007. október (18. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-01 / 229. szám

üSCflf PICUCKFiN Keresett és drága dolgozók A piacon a helyzet változatlan: nagyon sokan vannak munka nélkül, miköz­ben több tízezer álláshelyre szinte va­dászniuk kell a cégeknek, hogy jól képzett szakembereket tudjanak alkal­mazni. Közöljük a kapós szakmákat s az értük kínált béreket. ►e. oldal Felhígítják a borreformot Lehetséges, hogy elnapolják a sző­lőültetvények kö­telező kivágását. Hígítják tehát máris a beígért uniós borrefor­mot. ^7. OLDAL Zuschlag apás szülést szeretne A bűnszervezet tagjaként, különösen : nagy értékre elkövetett csalással gya- : núsított kiskunhalasi képviselő bízik •« abban, hogy kisgyermeke világrajöve- telekor már kint lesz, és azt is reméli, hogy apás szülés lesz. Közben Jánosi i| Györgyöt is meghallgatták. ►8. oldal £ Azonnal ugorhat a jogosítvány Csak a múlt héten tizenkilenc olyan sofőrrel szemben intézkedtek a so­mogyi rendőrök, aki egy-két pohár szeszes ital elfogyasztása után ült a volán mögé. Nem véletlen tehát, hogy a jogszabályok szigorítása van napirenden. ► 2. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: WWW.SON : INI .HU'!: ; Galócapánik Mernyén gomba a kukában Házalótól nem vesznek, fogadkoznak a helyiek Elhatárolódásra szólítottak fel a megyeszékhely prominensei Gyilkos galóca miatt retteghetnek most a mernyeiek, Kisfalusi András polgármester azt ajánlja: csak bevizsgált gombát fogyasszon mindenki Gombamérgezés gyanújával került a kaposvári kórházba egy mernyei házaspár, amint már megírtuk. Azóta már a fő­városban ápolják őket. Gyilkos galócától lettek rosszul. A fa­luban a hír hallatán sokan megijedtek. Egy-egy háztartás­ban azonnal tiltólistára került a gomba; a néhány száz forin­tért vásárolt finomságot a ku­kába dobták. Úgy tudjuk, a fér­fi a közeli erdőkben szokott gombát gyűjteni. Ezúttal csak­nem öt kilót hozott haza. A gyilkos galócából többen vásá­roltak. Egy somogyaszalói ve­vő leforrázta és lefagyasztotta-ez volt a szerencséje. Az árut a rendőrök már lefoglalták. Kisfalusi András polgármes­ternek vasárnap többen meg­ígérték: ezután nem vesznek házalótól gombát. M. oldal Szabadságra küldené a polgármestert kórház Akkor veszítik el, ha nem vonnak be befektetőt a működtetésbe Nem akkor veszíti el a kórházat a város, ha külső cég működte­tésébe adjuk, hanem akkor, ha nem ezt tesszük - mondta Bé­ta László, a nagyatádi kórház főigazgatója a városi képvise­lő-testület ülésén, arra a felve­tésre: „kijátsszák a várostól a kórházat”. Ez utóbbit egyéb­ként Melsin Valentin fideszes képviselőtől hallhattuk.- Egy kórházból nem lehet pénzt kivenni, folyamatos be­fektetésre van szükség, amit mi nem tudunk megtenni. A kór­ház fennmaradása pont azon múlik, hogy lesz-e, aki kifizeti helyettünk a mostani adósság- állományt - tette hozzá Bóta László. A nagyatádi testületi ülés nemcsak e téma kapcsán vált viharossá. Bakos József képviselő azt indítványozta: ad hoc bizottság vizsgálja meg, hivatalos úton járt-e a polgár- mester legutóbb Nagyatád er­délyi testvérvárosában, Kézdi- vásárhelyen. ►a. oldal Minden olyan rendezvényt boj­kottál Lamperth Mónika or­szággyűlési képviselő, amit a Kapós Hotel épületében tarta­nak. A szociális és munkaügyi miniszter azt mondta: azért ju­tott erre a döntésre, mert a szál­ló adott otthont a Magyar Gár­da gyűlésének szerdán. ■ Lamperth és Szita egymást szólítja el­határolódásra- Mélyen megdöbbentett és szíven ütött a dolog, és büszke lettem volna, ha hasonlóan más magyarországi városok­hoz, Kaposváron is nemet mondanak egy ilyen rendez­vényre - mondta Lamperth Mé nika. Hozzátette: abban re­ménykedett, hogy Szita Károly polgármester határozott állás- foglalásával egyértelművé te­szi, hogy a városban nem kívá­natos a Magyar Gárda jelenlé­te. Tiltakozása jeléül nem teszi be a lábát olyan rendezvények­re, melyeket a hotelben tarta­nak. Lamperth Mónika ugyan­akkor felszólította Szita Károly polgármestert, hogy a város nevében határolódjon el a szél­sőséges szervezettől. „Eddig is elhatárolódtam, ezt követően is elhatárolódom min­den szélsőségtől" - szögezte le Szita Károly az MTI munkatár­sának. A polgármester hoz­zátette: Lamperth Mónika pe­dig határolódjon el attól a kor­mánydöntéstől, amely az ő ve­zetésével született, és amely megkárosította a kaposvária­kat azzal, hogy ígéretével ellen­tétben nem építik meg a 67-es gyorsforgalmi utat Kaposvár és az M7-es között. ■ Szűcs Tibor VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy furcsa szokások jön­nek divatba. Nemrég egy kaposvári gyógyszertárba léptem be, ahol három ablaknál álltak sorba a várakozók. Fel­tűnt, hogy egy-két ember csakúgy léé zsel a patikában, pontosabban a sor­ban állók között Kinéztem a számomra leggyorsabbnak tűnő sort és megkérdez­tem, odavámake. Azt mondták, ők mindegyikre várnak. Először azt hittem, poénkodik a kedves vevő, mire a szúrós pillantásból megértették velem, hogy ez bizony náluk így szokás. Várnak, me­lyik ablaknál a leggyorsabb a kiszolgá­lás és odalépnek. Fogtam magam és be álltam az egyikbe, és persze előbb jutott rám a sor, mint rájuk. Hallgathattam a megjegyzéseiket, még én éreztem kelle metlenül magam. Vajon a postán is meg merik ugyanezt tenni? (me) Szétdurrant két gázpalack a jádi sufniban Felrobbant két gázpalack So- mogyjádon. Egy siómban ütött ki a tűz vasárnap; a lakók érte­sítették a kaposvári tűzoltó­kat, akik három járművel vo­nultak ki a kárhelyszínre. A tüzet azonnal megfékez­ték, ám az egység kiérkezése előtt két darab 11,5 kilós PB- palack felrobbant. A detonációban nem sérült meg senki. Az elsődleges becs­lések szerint a kár csaknem 100 ezer forint; az egység kö­zel egymillió forint értéket mentett meg - közölte Antalicz Lóránd, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató­ság ügyeletese. ■ Harsányi Miklós Soványka pontocska. Mindkét élvonalbeli somogyi futballcsapat hazai pályán játszott a hétvégén, ehhez képest igen szerény az eredmény: egy árva pont, a Rákóczi révén. A Siófok labdarúgói is küzdöttek, hajtot­tak (felvételünkön László András), mégis fejet kellett hajtaniuk az újonc Nyíregyháza előtt. h9. OLDAL A jó útra terelné az ifjúságot a megyés püspök- Akinek nincs igazi közössége és értékrendje, annál a függőle­ges tengelyre a sok pénz kerül, a vízszintesre pedig a kevés munka - fogalmazott Balás Bé la megyés püspök, aki a pálya- választás koordinátái címmel tartott előadást a III. Klebels- berg pedagógianapon. Aláhúz­ta: létezik egy másik alternatí­va, ahol a tehetség, a becsület és a szorgalom dominál. Mai, ká­osszal terhes világunkban az a cél, hogy az ifjúság a jó utat vá­lassza. Gíber Vilmos, a Klebels- berg kollégium igazgatója rá­mutatott: a hagyományos ma­gyar oktatási kultúrát és a sok évszázados értékeket kívánják megmenteni. ■ H. M. TARTALOM^! MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG _______6 KÖ ZÉLET 8 SPORT_______9-12 MŰSO R_________13 HIRDETÉS______14 KR ÓNIKA______16 : IDŐJÁRÁS Negyven forint j : Ma is vénasz- egy tojás? : szonyok nyara Negyvenforintos : lesz napos, száraz tojásárral riogat­: idővel, eső nélkül, nak a szakértők, ■ reggel ködfoltok- sőt, jövőre akár : kai. A hőmérséklet ötven forint is : 22 fokig emelke- lehet. Örömtelen : dlk. ►16. OLDAL a közelgő világ­nap. ^3. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents