Somogyi Hírlap, 2007. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-01 / 178. szám

Meghátrálás helyett terjeszkedés Olaszországba is betette a lábát a Mól: megvásárolta az észak-olaszor­szági IES olajfinomító és kereskedel­mi vállalatot. Ezzel az olajipari óriás benzinkútjainak száma meghaladja az ezret, finomítóinak száma pedig ötre nőtt. ►6. oldal Modernizált rabszolgaság Hamis állásaján­latok, nem létező cégek, gyanús ígéretek, rabszol­gaként, éhbérért dolgozók, azaz emberkereskede­lem. ^7. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 AUTQ&MOTOR 9 KRIMI&BULVÁR 12 SPORT 13 APRÓHIRDETÉS 15 KRÓNIKA 16 Nem fogadták el a petíciót A tegnapi tárgyalási forduló is ered­ménytelenül zárult a fagykárt szenve­dett gazdák és a szakminisztérium képviselői között, így csak a szerdai kormányülésen véglegesítik, hogy miként segítenek a gyümölcstermesz­tőkön. ►8. OLDAL IDŐJÁRÁS Derült lesz az ég, mérsékelt szél fúj. Esőre nem kell számíta­ni. A hőmérséklet 24 Celsius-fokig emelkedik. ►16. OLDAL SaintTropez, a varázslatos Ludovic Lütyő, a Saint Tropez-i csendőr szőkébb hazája továbbra is a béke szigete. Ez a francia rivi- éra gyöngysze­me OLDAL Repetában reménykednek Több mint félezer kaposvári gyerek kap meleg ételt mindennap a nyári szünidőben, méghozzá ingyen. Négy helyszínen osztják az ebédet. Csend­ben, türelmesen várakoznak a sor­ban a kicsik. Akad, amelyik tíz vagy húsz ebédet is hazavisz. ^2. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: WWW.SON ; Szedik a Csabagyöngyét szüret Meleg a nyár, ezért kellett most ilyen korán kezdeni Szorgos kezek fogtak hozzá kedden kora reggel a szürethez, októberre egyetlen fajta sem marad a tőkén a bogiári borvidéken Szokatlanul korán kezdődött a szüret Somogybán. A Csaba­gyöngyével indítottak kedden a bogiári borvidéken, melyet az Irsai követ. Nem lesz megál­lás. Folyamatosan érnek a sző­lők, októberre már nem marad a tőkéken. Az enyhe telet köve­tő korai tavaszi rügyfakadás és a rendkívül meleg nyár ered­ményezte, hogy három héttel korábban kezdődött a szüret. Nem volt tavasszal fagykár, ed­dig a jeget is megúszták a ter­melők, a hétfői eső pedig az utolsó pillanatban érkezett, és tényleg aranyat ért a szőlőnek. Az íz- és zamatanyagok ki­alakulásához elengedhetetlen a víz, aminek a hiánya kény­szerérést is eredményezhetett volna egyes fajtáknál. A domb­oldalakon, homokosabb folto­A BORVIDÉKEN 67 és 70 fo­rintos nettó áron vásárolják fel a Csabagyöngyét, és erre jön még rá a 12 százalékos kompenzációs felár. Ez a ta­valyi évhez viszonyítva 30 százalék körüli felvásárlási­kon már jelentkeztek a száraz­ság okozta tünetek, mellyel a fiatalabb ültetvények birkóz­tak meg nehezebben, mivel nem elég kiterjedt még a gyö­kérzetük. ár-növekedést jelent A fehér szőlőfajtáknál - mely a bor­vidék közel kétharmadát te­szi ki - az idén az árnöveke­dés minden esetben megha­ladja a 20 százalékot, sőt elérheti akár a 40-et is. A BB Zrt.-hez már kedden reggel 8 óra után befutott az első szőlőszállító traktor a 15,7 cukorfokos Csabagyön­gyével Rádpusztáról, ahol haj­nali négykor kezdett a kom­bájn. Korai szőlőkből 800 ton­nát kíván a cég felvásárolni, melynek jelentős részéből pezsgő készül. - A BB történe­tében az idei a második legko­rábbi szüret. A most szedett szőlőfajta szüretét általában augusztus 20-án szokták kez­deni - mondta Happ István, a BB Zrt. vezérigazgatója. ►3. OLDAL Nőnek a felvásárlási árak, s ez jó hír Gyufásskatulya lesz a tópart, ettől tartanak a polgármesterek Nem akarnak magas épü­leteket a Balaton-partra a tó­parti települések polgármes­terei. A nemrég hatályba lépett kormányrendelet a korábbi vízpart-rehabilitációs szabá­lyozást módosította. Eszerint a strandok területén megszűnt a tízszázalékos beépítési kor­lát, az új épületek pedig négy és fél méter helyett nyolc mé­ter magasak lehetnek. A tópar­ti települések vezetői nem­csak az új jogszabállyal nem értenek egyet, hanem sok eset­ben a Balaton-törvény pasz- szusaival sem. Kenéz István, Balatonlelle polgármestere így vélekedik: - Annyira beépít­jük a Balaton-partot, hogy las­san úgy néz majd ki, mintha gyufásskatulyák állnának egymás mellett. Ha rajtunk múlik, helyben megpróbáljuk korlátozni, hogy a vízparton ne épüljenek nyolc méter ma­gas épületek. ►3. oldal Fölmászott a toronyba, de meggyőzték Kedden megint felmászott egy férfi a segesdi mobil-átjátszó toronyba. Ezúttal azonban szerencsére nem történt a múlt hétfőihez hasonló tragé­dia. Akkor leugrott az elkese­redett ember, tegnap némi rá­beszélést követően lemászott. Pedig először azt szerette vol­na, ha felesége is felmászik hozzá. A háziorvos segített so­kat abban, hogy sikerült meg­győzni. ^2. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre a bomba árakat! Számta­lan hirdetésben olvashatjuk a feliratot, melynek egyenes következménye lehet, hogy azonnal meg szeretnénk venni a - biztosan olcsó - terméket. Legutóbb a kekszeszacskóra felerősítve olvastam egy igen látványos szalagot ezzel a szö­veggel. A piros betűk csak úgy vonzot­ták a szemet a sárga alapon. Az egyéb­ként megfizethető kategóriába tartozó cikk hátulján megtaláltam az árat is. A negyedkilós kekszért 219 forintot kér­tek. A gyerekek kézügyességéhez alkal­mazkodó alsó polcos elhelyezés külön figyelemre méltó jelenség. Főleg, ha a szülő csak a feliratot látja, majd meg­nyugodván a bomba áron, hagyja, hadd kerüljön a kosárba. Aztán a pénztárnál rájön, valóban bomba az ár. Majd felrobban tőle az ember, (szt) Rengett a föld kedden Magyaratádon ébredés Földöntúli morajlást hallottak és megmozdultak a bútorok is Motoros döntött sebességcsúcsot a razzián Földöntúli morajlás kíséreté­ben megmozdultak a bútorok, rezegtek az ablakok kedden reggel Magyaratádon. Aki a néhány másodperces jelensé­get érezte, azonnal tudta, hogy földrengésről van szó. A riadal­mon kívül személyi sérülés, anyagi kár nem keletkezett. A Földrengésmérő Obszervatóri­umban mérték a földmozgást. A rácegresiek és a magyar- atádiak közül nem mindenki észlelte a földmozgást - tud­tuk meg a helyszínen kérde- _ zősködve. Ez érthető is, hiszen | nem volt jelentős erősségű a | ritka esemény. Egyes helybeli- J ek morajló hangokról és egy s. pillanatig tartó rázkódásról A H betű nem a rengés következtében esett le a faluház faláról számoltak be, amit a várakozás­sal ellentétben nem követett több földmozgás. Néhányan úgy jellemezték, hogy a rázkó­dást kísérő hangjelenség ahhoz hasonlított, mint amikor egy repülőgép átlépi a hangsebes­séget, mások inkább egy nagy huppanásként tudnák leírni, amit egy durranás követett. A magyaratádi kocsmáros csak a kuncsaftok beszámolójából ér­tesült a hírről. Bár megérkezé­sünkkor sokat sejtetően hevert a kocsma előtt egy összetört wc, és a faluház feliratából is hiányzott a H betű, ám ezeknek - mint megtudtuk - semmi kö­ze nem volt a reggeli esemé­nyekhez. ^2. OLDAL Balatonlelle belterületén 119 ki­lométeres tempóval intettek le egy magyar motorost a rendőr­ség balatoni koordinált sebes­ség-ellenőrzési razziáján ked­den. A nyolcórás vizsgálat első négy órájában hét kiemelt szá­guldót „vontak ki a forgalom­ból”. Súlyos bírságot fizet az a Balatonfenyvesen lefülelt jár­művezető, aki a jobb első ülé­sen két(!) kiskorú gyermekét szállította. A lurkókat nem kö­tötte be, sőt az illetőről a gyors- vizsgálat kiderítette: eltiltották a vezetéstől, ráadásul az indu­lás előtt ivott. Kisebb sebesség­túllépés miatt 29 autós 168 e- zer forint helyszíni bírságot fi­zetett. ■ Harsányi Miklós Somogyi Hírlap J 2007. AUGUSZTUS 1., SZERDA XVIII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM Jgp KÖZÉLETI NAPILAP SZÉTHÚZNAK A POLGÁRŐRÖK: kovács Patrícia ELAKAD fl SZAVUK, OLYAN ÁLLAPOTÚ - «, Apai/mm ELVEZI, HOGY EBEKET VISZNEK BE. (4.0lDAl KAPOSVAR-SIOKOK VITA , oldal NEM ISMERIK FEL ! Ilii 1(111 i|j Iliin : 9 770865 912039 07178

Next

/
Thumbnails
Contents