Somogyi Hírlap, 2007. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

2007-05-02 / 101. szám

Huszonegy autómárka újdonságaival várjuk Önöket! ® KAPOSVÁRI AUTÓKIÁLLÍTÁS ...százféle látnivaló egy hétvégire! 2007. május 5-6. Szombat-vasárnap 9.00-1730-ig Kaposvár, Fő utca Súlyos gond a munkaerőhiány Komoly nehézségeket okoz az új uniós tagállamokban bizonyos szakmákban a szakképzett munkaerő hiánya, mivel a csatlakozás után sokan vándoroltak ki Nyugat-Európába dolgozni a maga­sabb bérek miatt. ►6. oldal Hamisítják a vetőmagot Hamisított vető­mag-kukorica bukkant fel a pia­con. A szakembe­rek figyelmeztet­nek: szervezett akcióról lehet szó. ► 7. OLDAL TARTALOM ■ MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG _______6 KÖ ZÉLET_______8 AU TÓ&MOTOR 9 BALLAGÁS 11 KRIMI&BULVÁR 12 SPORT 13 KRÓNIKA 16 Európában összecsapások Itthon összecsapás nélkül, ám nem minden incidenstől mentesen ünne­pelték május elsejét. Európa több nagyvárosában az ilyenkor szokásos utcai összecsapásokkal emlékeztek a munka ünnepére. ►8. oldal IDŐJÁRÁS -jrm Családbarát Derült, mindenes száraz idő lesz. Gyenge, változó irányú szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet 17 Celsius-fok körül alakul. ►16. OLDAL Felkapottak nap­jainkban az egy­terűek. A Citroen Berlingo minden eddiginél elérhe­tőbb áron kínál megoldást. ►9. OLDAL FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: WWW.SON ,HUyf)| Virslis ünnep a vurstliban majális Családi kikapcsolódás a kellemes tavaszi időben Nélkülözhetetlen kellékek: sör és virsli helyett kolbász. A munka ünnepén a többség megengedhette magának. Sóvárgó azonban most is akadt A munkát, a munkásszolidari­tást ünnepelték megyeszerte pártok, civilek, kétkezi munká­sok, értelmiségiek és újabban már egyházközségek is tegnap. Akik nem akartak autóba ül­ni, azokat lovas kocsik várták a marcali piactéren, hogy a Forgách pincénél rendezett ma­jálisra fuvarozzák őket. A váro­si gyógyfürdőnél a IV. Európa- napon várták a marcaliakat. A templomhoz a marcali egyház- község hívta beszélgetős délutá­ni majálisra a híveket. Kadarkúton sportöltözőt ava­tott Kolber István államtitkár, országgyűlési képviselő a mun­ka ünnepén. Összesen 13 millió forintot költöttek a felújításra, ebből hétmilliót az önkormány­zati minisztérium biztosított, a többi pénzt a kadarkúti önko­rmányzat és helyi vállalkozók adták össze. Kaposváron az elmúlt évtize­dek hagyományait megőrizve a Cseri parkban rendezték a ma­jálist, ám az idén először a szo­cialista párt helyi potentátjai nélkül; ők új helyszínen ünne­peltek. A Cseri parkban azért maradt a tömeg, a ringlispíl, a céllövölde és a lacikonyha. Mindezek mit sem változtak az elmúlt húsz évben, esetleg egy- egy kisebb festésre futotta a tu­lajdonosoknak. Az árak azon­ban már a XXI. századot idéz­ték, a csapolt kőbányaiért 300- at kért az árus, csakúgy, mint a goíriért, az ördöghintán négy­száz volt egy menet, hatszázért pedig a dodzsemet is kipróbál­hatta a gyerek. ^2. oldal Új helyen ünnepeltek az idén a megszokottól el­térően nem a Cseri park­ba, hanem a Matula ta­nyára várta szimpatizánsa­it május elsején az MSZP Kaposváron. A somogyi szocialista politikusok az új helyszínen családi ma­jálist szerveztek, a sajtóbe­szélgetésen pedig aktuális kérdésekről esett szó. XI Barcsi Nemzetközi Vásár es Élelmiszeripari Szakvásár 2007. június 1-3. Régiónk és a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekéken RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: Tel.: 463-019, Fax.: 462-044 www.barcsinvesi.hu email: t.kocsis@somogy.hu Harminchét somogyi adós a feketelistán Ezerkilencszáznyolc magán­ember és 476 cég nevét tette fel az APEH a honlapjára. A listán lévő magánembereknek sze­mélyenként több mint tízmil­lió, a cégeknek több mint száz­millió forintos adótartozásuk van. A hatóság negyedéven­ként közli azoknak a nevét és címét, akiknek legalább száz- nyolcvan napja lejárt tartozása van. A mostani lista alapján jó­val több magánembernek van tartozása, mint a három hó­nappal ezelőtt közölt adatsor­ban. A cégeknél az a feltűnő, hogy többségük kereskedelmi vagy építőipari tevékenységet folytat és nagy részük felszá­molás alatt áll. Somogybán is ez a helyzet: a cégek listáján hat megyei szere­pel. A magánszemélyek közül pedig 31 lakik a megyében, aki­nek tízmillió forint vagy annál több adótartozása van. A külföldre utazás szabálya­iról szóló törvény alapján egyébként ellenük eljárást in­díthat az APEH. A jogszabály szerint ugyanis bevonható an­nak a magánszemélynek az út­levele, aki tízmillió forintot meghaladó adó-, vám- vagy já­rulékhiányt halmoz fel. ■ Fábos Erika VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy ismét divat lett az egymás mellett kerékpározás az uta­kon. A divat pedig ebben az esetben veszélyes. Nem kicsit. Nagyon. Főként, ha a kerekező személyes sér­tésnek veszi, ha az autós rádudál. S re­agálásként felháborodottan mutogat, aztán meg mert csak félkézzel kormá­nyoz, kacsázik az úton. Ráadásul a biciklisek azért kerekeznek egymás mellett, hogy tudjanak beszélgetni. Be­szélgetés közben pedig mint tudjuk, lankad a figyelem, s már egy kis csa- linkázás is pont elég ahhoz, hogy baj legyen. Jó volna tehát, ha nem azért kerezek- nének egymás mögött a biciklisek az úton, mert a KRESZ ezt írja elő, ha­nem hogy elkerüljék a bajt. Nemcsak a kicsit, a nagyot is! (csm) Jegyhiány miatt fepnakadás a MAV-pénztárnál Kötényt adtak a közszereplők majálisi foci Politikusok, színészek és újságírók a pályán Sármelléken is elindult a légi mentés Több MÁV-jegypénztárnál okozott gondot május elsején, hogy egyes vasútállomásokra nem érkeztek meg időben a megemelt árú vonatjegyek. Különösen az új tarifarend­szerben bevezetett rövidebb szakaszokra vonatkozó jegyek hiányoztak. A nyomdagépek az új tarifákról szóló döntés és a bevezetés időpontja között nem tudtak elég jegyet nyom­tatni. Mint azt korábban meg­írtuk: a tarifák átlagosan 17 százalékkal emelkednek, az Inter City-vonatok pót- és hely­jegyeinek díjai nem változnak. Várhatóan szerdától már eljut­nak a frissen kinyomtatott je­gyek minden pénztárba. ■ A kaposvári Polgármesteri Hi­vatal csapata nyerte a Városi Sportcsarnokban rendezett majálisi közéleti labdarúgótor­nát. A hét együttest felvonulta­tó mérkőzéssorozaton politiku­sok, színészek és a média kép­viselői mérték össze tudásu­kat. A győztes a döntőben 3-1- re verte az addig három dia­dalt arató Somogyi Hírlap gár­dáját. A 3. helyen a Színészek csapatát legyőző Kapós Televí­zió zárt. A tornával egy régi ha­gyományt kívántak felelevení­teni a szervezők, akik a spor­tot felhasználva szeretnék el­érni, hogy jobb legyen az együttműködés a kaposvári közszereplők között. ■ K. Z. Ádáz csatában nyert a Polgármesteri Hivatal (sárgában) csapata Mentőhelikopter állt szolgálat­ba Sármelléken május elsején. Ezzel eltűnt egy fehér folt Ma­gyarország légi mentési térké­péről. Ebben a régióban eddig nem tudtak mentőhelikoptert bevetni a sürgős esetekben. Az új géppel másfél millió ember biztonságos ellátásáról gon­doskodnak. Zala mellett Vas, Veszprém megyét és a Bala­tont is el tudják így látni. A komplett intenzív osztállyal felszerelt mentőhelikopter áll szolgálatba Sármelléken. A légibázis működéséhez szük­séges területet és a bázis építé­sét a sármelléki nemzetközi re­pülőteret üzemeltető cég finan­szírozta. ■ Fábos E. <. rVif.O w! éijj-^ V ‘'t. ej* • • 4T ÁRA:99 FT- ELŐFIZETVE: 69 FT 0^'* Éj WWW.SOMOGYIHIRLAP.hu Somogyi Hírlap • 2007. MÁJUS 2., SZERDA XVIII. ÉVFOLYAM, JPOTSZÁM , , f | KÖZÉLETI NAPILAP tűzoltó lett,nem katona s , falu Összefogott az iskoláért, . „.a™./. vetkőznek \ v PEDIG NEMRÉG VÁLTAK EL ,3 0LDAl A SIÓFOKI PARANCSNOK ,4 0lDAl A SZTÁROK? ---------1^, ^mm —mama—ma

Next

/
Thumbnails
Contents