Somogyi Hírlap, 2007. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

EGY PERCBEN Késelés Rinyabesenyőn Egy 52 éves férfit késeitek meg Ri­nyabesenyőn újév reggelén. Ismerő­sével keveredett szóváltásba. A vitát dulakodás követte, előkerült a kés is. A megsebesített férfit a nagyatádi kór­házba szállították, ügyében a rendőr­ség nyomoz. ►a. OLDAL A föld is beleremegett A Pest megyei Gyömrő volt az epicentruma a vasárnap délutá­ni 4,1-es erőssé­gű földrengés­nek. 15 millió fo­rintos kár kelet­kezett. ►6. OLDAL Gondokat hoz a bővítés Kibővült az európai közösség. Január 1-jétől immár 27 országra terjed ki az Európai Unió. A két új tagállam, Románc és Bulgária csatlakozása fe- szültségek forrása lehet, mert az egy főre jutó nemzeti jövedelem messze elmarad az uniós átlagtól. ► 7. oldal IDŐJÁRÁS 1 Borús ma­rad az ég. Éjszaka erős északnyugati széllel, hózáporok­kal hidegfront ér­kezik. A hőmérsék­let 4 Celsius-fokig emelkedik. ►16. OLDAL Tévécsaták az új évben is Kíméletlen kon­kurenciaharc vár­ható az országos tévécsatornák között. Az RTL Klub, a TV2 és az MTV régi-új műsorait veszi elő. ►ÍO. OLDAL Forró divat hideg napokra A fehérnemű ugyan a ruha alatt rejtő­zik, ám a szexi viselet még látatlanul is kacérságot, magabiztosságot ad a nőnek. Választáskor ennek ellenére a szépség mellett a kényelmi és az egészségügyi szempontokat is fontos figyelembe venni. ►9. oldal Késett, mégis első Klaudia születés Marcaliban jött világra az év első somogyi kisbabája Maronics Georgina a néhány órás Klaudiával. A marcali kórházban született meg a megye első kisbabája hajnali négy óra után Néhány napot késett, mégis ő érkezett meg a legkorábban. A marcali kórházban látta meg a napvilágot a megye első babá­ja, Klaudia. A kis jövevény haj­nali négy óra után született há­rom és fél kilogrammal, negy­venhét centiméterrel és hosszú barna hajjal. A fotózás kedvéért még egy kis hajfésülést is be­vállalt, és tágra nyílt szemekkel nézett a fényképezőgépbe. Még a vaku villanása sem zavarta.- December 29-re vártuk a kislányunkat - mondta édes­anyja, Maronics Georgina. - Vé­gül az újév első napját válasz­totta. Klaudia édesapja, Tóth Ró­bert nem tudott ott lenni az új élet születésénél, mivel másik két gyermekükre vigyázott. A kisbaba harmadikként érke­zett a vései Tóth családba.- Telefonon természetesen értesítették a férjemet, aki sír­va is fakadt az örömtől - tette hozzá a 25 éves kismama. - Az első gyermekünk, Friderika öt éve született, Dorottya pedig kétéves múlt. Már nagyon vár­ják haza a kistestvérüket. A különleges nevekhez von­zódva a legfiatalabb családtag nevét is teljes egyetértésben vá­lasztották a szülők, a naptárt böngészve. Maronics Georgina azt is elmondta, hogy már az el­ső kislány után fiútestvérben reménykedtek. Végül is a lé­nyeg az, hogy egészségesek le­gyenek. Azt azonban határozot­tan kijelentette, hogy nem ter­veznek több kisbabát A marcali kórházban hét új­szülött van jelenleg, köztük egy fiú-lány ikerpár. Az idei év első napján még egy kisbaba szüle­tett, szintén kislány: hét óra húsz perckor jött világra a há­rom és fél kilogrammos Aman­da Rebeka. ■ Vigmond Erika Egymilliárdos veszteség éri Siófokot ebben az évben Csökkenteni kell a kiadásokat, hogy Siófok ne kerüljön olyan nehéz gazdasági helyzetbe, mint számos más település. Ezt Balázs Árpád polgármester mondta a város legutóbbi kép­viselő-testületi ülésén a 2007- es küátásokat elemezve. A pol­gármester úgy számolt: a köz­ponti költségvetés csökkenő tá­mogatását és az inflációt össze­adva legalább 12 százalékos for­ráscsökkenés várható, ami Sió­fok esetében egymilliárd forint­nyi elvonást jelent az előző esz­tendőhöz képest. A testület elfogadta: a közmű­velődési intézmények összevo­nása után fel kell gyorsítani a polgármesteri hivatal és az in­tézmények irányítási rendsze­rének az ésszerűsítését. Minél több helyi közszolgáltatást kis­térségi társulásos formában kell működtetni. Javítanák az adófizetési morált, megvizsgál­ják, hogy egyes beruházások megvalósulhatnak-e a magán­tőke bevonásával. ■ F. I. Áremelést hoz az új év, drágul az élelmiszer Idén ismét élelmiszerár-eme­léssel kezdődik az új év. Jelen­tősen drágulnak a közüzemi szolgáltatások is, különösen azoknak, akik kimaradnak az új támogatási rendszerből. A legnagyobb mértékben a ke­nyér ára nő, igaz, csak február­tól. A baromfitermelők 10-15 százalékos áremelést tartanak indokoltnak. ►8. oldal VEGYE ÉSZRE Vegye észre, a városokban minden év­ben szinte hozzátartozik a szilveszter­hez, hogy az emberek éjfél után kisebb csapatokba verődve két-három órát is korzóznak az utcán. Ismerősök és isme­retlenek is boldog új esztendőt kíván­nak egymásnak. Ez jellemző volt Kapos­várra is, azonban néhány éve mintha megszűnt volna ez a barátságos sétálga- tás. A Kossuth téren 2007 első percei­ben mindössze egy csapat tinédzser ün­nepelt, de rajtuk kívül üres volt a tér. Talán nem üdvözlünk bárkit szívesen csak azért, mert új esztendőbe léptünk. Esetleg retteghetünk a petárdáktól, vagy ami a legrosszabb: félünk a másiktól. Bizalmatlanok lettünk, pedig nem vol­na szabad, hogy a legvidámabb óráink­ban is a házunk falai között marasztal­jon a görcsbe rándult gyomrunk, (szt) A határon, a levegőben koccintottak Huszonegy méter magasban koccintottak a nagyatádi és a kaproncai tűzoltók tegnap dél­ben a berzencei határátkelő­nél, a határvonalon összetolt kosaras emelődarukban. A nemzetek zászlóival is meg­ajándékozták egymást.- Nyolc éve vagyunk bará­ti viszonyban a kaproncai tűz­oltókkal, öt éve szakmai kap­csolatunk is van, hiszen több határ közeli területért mind­ketten felelősek vagyunk - mondta Szabó Vilmos, a nagy­atádi tűzoltóság parancsnoka. Ez az újévi esemény a mi ötle­tünk volt, de a másik fél öröm­mel fogadta a rendhagyó lehe­tőséget. ■ Csikós Magdolna Pezsgőben fürödtek. A kaposváriak vérmérsékletük szerint búcsúztat­ták az óévet diszkóban, elegáns étteremben és a főtéren ►$. OLDAL Január 1-jétől régióban oszt-szoroz az APEH Regionális szervezetben műkö­dik az APEH. Pécsen lesz a ha­tóság központja. Vezetője a ko­rábbi baranyai igazgató Kesjár János lesz, a második ember pe­dig a somogyi Szulimán Gyula. Esküdt József, az APEH Somogy Megyei Igazgatóságának sajtó- referense azt mondta: az átala­kulás csak szervezési felada­tokkal jár Somogybán. Ez azt je­lenti, hogy változatlan létszám­mal, azaz ezután is háromszá­zan látják majd el az adózással kapcsolatos ügyeket a regioná­lis hivatal somogyi szervezeté­nél. A három megyét - Somo- gyot, Tolnát, Baranyát - ellátó igazgatóság vezetői között a so­mogyi adóhivatal minden ko­rábbi vezetője feladatot kapott. Szulimán Gyula, az APEH Dél-dunántúli Regionális Igaz­gatóságának adó- és illetékügyi szakigazgatója, vagyis a régió­igazgató, Kesjár János helyette­se lesz. Szabó Andrásné, a ko­rábbi somogyi ellenőrzési igaz­gatóhelyettes a társas vállalko­zások ellenőrzési főosztályátve­zeti január elsejétől, Vajda Jó­zsef, a somogyi adóügyi igazga­tóhelyettes a folyószámla- és be­vallási főosztály vezetőjeként dolgozik a jövőben, míg Nádor­falvi Istvánná, aki eddig a me­gyei végrehajtási igazgatóhe­lyettes volt, a felszámolási és fi­zetési kedvezmények főosztá­lyát igazgatja majd. ■ Fábos E. ♦ i i ÁRA:99FT’ ELŐFIZETVE: 69 FT ^ WWW.SOMOGYIHIRLAP.HU Somogyi HirlaÉ«,k 2007. JANUÁR 2., KEDD XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ..A-' . KÖZÉLETI NAPILAP , áp* naplót írnak a soMoavi pecások. MALACVISÍTÁS ÉS CIGÁNYZENE. R™ jSMlftiiíiM A HORGÁSZOK JANUAR10-EIG ADNAK irri.ri.nrnrBULDÓZER 1 számot a nagy fogásról „ 0lDAL BEFUTOTTEK A KEMENCEBE ,4 0lDAL belehúzott mM TflüPFMLOM^II MEGYEI KÖRKÉP Jí PANORÁMA ____6 GAZDASÁG 8 ÉLETMÓD ___9 KR IMI&BULVÁR 10 SPORT_______ 11 NY UGDÍJASOK 13 APRÓHIRDETÉS 15 KRÓNIKA 16 j|iiinii(iiiiiin|iiiiiiiiii

Next

/
Thumbnails
Contents