Somogyi Hírlap, 2006. június (17. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-01 / 127. szám

v^SOdWfo ^ Somogyi Hírlap 2006. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK XVII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM 0 KÖZÉLETI NAPILAP % KÉNYSZERPÁLYÁN AZ UTASOK. A SÍNEK ALATTI KAVICSÁGYAT ELMOSTA AZ ESŐ. NEMCSAK EZÉRT LASSÚ A VONAT „ 3 oldal BUFFALO SÁMUEL BÜSZKE APA. ÓRIÁSI AMERIKAI BÖLÉNY ELSŐ HALLÁSRA MEGSZERETTÉK GRÚZ LÁNYT ► iá. oldal EGY PERCBEN Százmilliókból életesély Hétszázmillió forintnál is több pályá­zati pénz sorsáról döntöttek szerdán Kaposváron és Budapesten. Somogy jól járt. Az egészségügyi minisztéri­umtól százmillió forint értékben nyert orvosi műszereket a Kaposi Mór Oktató Kórház. ^2. oldal Pünkösd újra ünnepet hoz A nagycsepelyiek összefogtak, így az idén is lesz pünkösdi mulat­ság. Mernek ál­modni; üdülőfalu kialakítását ter­vezik. Tó, vadász­ház van>4. OLDAL Tárcák: ezer személy lapáton A miniszterelnök ismertette a köz- igazgatási reform tárcákat érintő rész­leteit. Kóka János miniszter a dolgo­zók felét elküldené. A Fidesz figye­lemelterelésként értékelte Gyurcsány Ferenc szavait. Az ellenzéki párt ne­met mond az adóemelésre, ►e. oldal IDŐJÁRÁS Ma mérsé­kelt idő várható. Délelőtt szép nap­sütés lesz, délután felhősödik az ég. A hőmérséklet 18 Celsius-fokra emelkedhet. ►16. OLDAL Kevesebb a zarándok Csíksomlyóra is kihat a madár­vész. A vírustól való félelem miatt ugyanis sok vendég visz- szamondta a ter­vezett utat ► 7. OLDAL Milliárdos jövedelmek titokban Az adóhivatal vizsgálatainak ötödé az állampolgárok haragosainak feljelen­tésére indul. Április végéig 1,8 mil­liárd forint adóhiányt tártak fel. A vizsgálatok háromnegyedében megál­lapították a tartozást. Egyes ügyekben a rendőrség nyomoz. ►8. OLDAL VEGYE ÉSZRE Vegye észre, hogy igaz a mondás: az ki­abál, akinek a háza ég. Nemrégiben történt, hogy egy fiatal hölgy rossz irányból hajtott be autójával az egyirá­nyú Zárda utcába. Többen is látták az esetet és hangot adtak nemtetszésük­nek. A bosszankodók között volt egy fi­atal fiú is, aki biciklijével alig tudta ki­kerülni a szembejövő autóst. Váloga­tott szidalmakat kiabált a sofőr után, aztán dühösen elkarikázott. Csütörtö­kön épp a szerkesztőségbe siettem dél­után, amikor észrevettem, hogy ugyan­ez a fiú lefelé gurul a Zárda utcában a Kossuth tér irányába, vagyis a forga­lommal szemben. Szerencséjére épp nem ment arra egy autó sem, így nem történt baj. Pedig történhetett volna. Vajon mit szólt volna, ha őt is meg­szidják? (sk) Fiatalkorú halálraítéltek dohányzás A szülőket követve mérgezik magukat a füsttel A második próbálkozásra fellobban a láng. Ha belekap a dohányba, füstölni kezd. Kaparja a torkot, a tüdőt. S lopja a perceket az élettől 1986 óta május 31-én tartják a Nemdohányzó Világnapot. Szerdán a Somogyi Hírlap új­ságírója Kaposváron tíz perc alatt talált két 12 éves fiút, akik aznap már a sokadik szál cigarettát szívták el. Tapasz­talt dohányosoknak tűntek. Aztán fotósunk elé odaállt egy nyolcéves kisfiú, akinek egy nála is fiatalabb kislány adott tüzet. Sajnos, ez nem szenzáció, hanem mindennapos eset. A tisztiorvosi szolgálat a vé­dőnői szolgálattal közösen ugyanebben az időben a meg­előzés érdekében előadásokat tartott. A kaposvári óvodákban bábfoglalkozással, az iskolák­ban pedig videovetítéssel fi­gyelmeztettek a dohányzás egészségkárosító következ­ményeire. A szakemberek fi­gyelmeztetnek: mind fiatalabb korban válnak az emberek szenvedélybeteggé, ►a. oldal Rettenthetetlenek MEGPRÓBÁLJUK elrettenteni a tanulókat a cigarettázástól, de ami tilos, az sokkal jobban ér­dekli őket - mondta Molnár Tímea, a kaposvári reformá­tus általános iskola és gimná­zium igazgatója. Szerinte a rossz példa is hozzájárul eh­hez. A gyerek látja, hogy a fel­nőttek dohányoznak, így azt gondolja, neki is szabad. Köhögnek a gyerekek BOLBÁS KATALIN, a mosdósi kórház gyermek-tüdőgyógyász orvosa gyakran találkozik olyan fiatalokkal, akik már kipróbálták a cigarettát. Az egyik kilencéves páciense a cigaretta miatt köhögött és fulladt. Szerinte a passzív do­hányzás, amikor a szülők ci­garettáznak, ugyanolyan ár­talmas a gyereknek. Kibúvót kerestek tegnap a csurgói képviselők Nem szerzett minősített többsé­get az önkormányzati iskolák összevonásáról szóló előterjesz­tés Csurgón a testületi ülésen. Évek óta napirenden van a té­ma, s a megtakarítási csomag részeként néhány hónapja már elvi döntés is született arról, hogy a két általános iskolát és a zeneiskolát közös igazgatás alá vonják. Ezúttal - többek megle­petésére - olyan alternatíva is szerepelt az előterjesztésben, hogy csak 2007. szeptembertől szüntetnék meg az egyes isko­lák önállóságát. Erről végül nem szavaztak. Ugyanakkor idén szeptemberi összevonás­ra sem bólintottak rá. ■ Szerdán a csurgói testület ülésén lemondott Pál János képviselő Maász Róbert képviselő azt mondta: kibúvót keresünk. Nem merjük vagy politikai, ér­zelmi okból nem akarjuk vál­lalni a döntést. - Évek óta elő­készítünk. Ha nem tudunk dön­teni, le kell vonnunk a követ­keztetést - mondta Pál János képviselő. - Én megteszem. Be­jelentette, hogy lemond a man­dátumáról. ■ Varga Andrea Katonásával vonzanák a turistákat témapark Vállalkozókat csalogatnak az egykori laktanyába Military témapark és gazdasá­gi szolgáltatóudvar lehet az egykori nagyatádi laktanyából. Az évekkel ezelőtt önkormány­zati tulajdonba került csak­nem húszhektáros terület és a rajta lévő épületek hasznosítá­sát régóta tervezik. Jelenleg öt vállalkozás bérel itt telephe­lyet. A város közművesítené a területet, hogy további vállal­kozásokat vonzzon. Üzemcsar­nokokat, műhelyeket és irodá­kat látnának itt szívesen. - A tervek már elkészültek, s ezek birtokában 2007-13 között álla­mi és európai uniós támoga­tásra pályázunk majd - mond­ta Ormai István polgármester. A gazdasági célú hasznosí­tás mellett a katonai nosztal­giaturizmus kialakítását is tervbe vette a város. Ehhez a nagylaktanya területén lévő tíz hektárt használnák. Az úgyne­vezett Military témaparkban katonai járművek, eszközök kapnának helyet, de építené­nek lőteret, paintball- és quad- pályát is. - Egyértelműen tu­risztikai termékként kívánjuk eladni az ötletet - mondta a polgármester. - Ha sikerül megvalósítani, akkor nem­csak új munkahelyek terem­tődnek, de gyorsan ismertté váló látványosság, vonzerő lesz Nagyatád családok, kirándu­lók és a környékbeli fiatalok számára. ■ Csikós Magdolna A haditechnikára kíváncsi a férfi. A T-34-es ellenáll az idő vasfogának Kiirthaljákabúzát is, ha parlagfűvel nagyon fertőzött A parlagfű elleni védekezés so­rán Somogybán közel húsz­ezer hektáron folytatnak vizs­gálatot. Laki-Lukács Lajos, a megyei földhivatal vezetője szerint a számonkérés közér­deket szolgál. Tízezrek szen­vednek ugyanis az allergiától.- Időben szóltunk a föld- használóknak, még elvégezhe­tik a szükséges védekezési fel­adatokat - mondta. Bírság, súlyosabb szankció esetén a kultúrnövény kiirtá­sával zárulhat az ügy. Ilyenre akkor kerülhet sor, ha nagy­mérvű fertőzést találnak. Közölte: a rendszeres akci­ók egy hónap múlva kezdőd­nek el. ■ Harsányi Miklós !k KÁLIA jT varázskert Kertészeti Áruház Kaposvár, Füredi út 101. | május 29-tól június 3-ig | tSSomI MEGYEI KÖRKÉP 2 NAGYCSEPELY 4 PANORÁMA ___6 GA ZDASÁG________8 ÉL ETMÓD________9 TV-M ÚSOR 10 SÉTA____________12 SPORT__________13 BA RCSI VÁSÁR 14 ||IIIIIIIII1I||1IUIIIIIII||IIIIIIIIIIIII«I 9*770865 9 12046 0 6 1 2 7

Next

/
Thumbnails
Contents