Somogyi Hírlap, 2006. május (17. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

KAPOSVÁRI AUTÓKIÁLLÍTÁS ...százféle látnivaló eqy hétvégére! 2006. május 6-7. Szombat-vasárnap 9.00-4730-ig Kaposvár. Fő utca A Kaposvári Autóktállftás Információs csatornája wwwMUscMtoma hu Támogatást kértek a pártok gyurcsány Ferenc a Városligetben mély és átfogó változásokat ígért, Or­bán Viktor a budai várban azt mond­ta, hogy a választási stratégiájuk ve­reséget szenvedett, de programjuk állja a próbát. ► 6. oldal Ősi mesterség az üveghutánál majális A művészetbarátok évkezdő ünnepe, körhinta és céllövölde a ligetben Volt, aki az ilyenkor szo­kásos sör-virslis majális­sal, volt, aki a Legyen a Horváth-kertben kezdetű kávéházi műsor és térze­ne mellett egy csésze for­ró teával, s volt, aki a bárdudvarnoki üveghuta mellett igazi örömet szer­ző munkával ünnepelte hétfőn május elsejét. Márkus Kata Bár a barátságosnak erős jó­indulattal sem nevezhető idő­ben a többség minden bi­zonnyal a meleg szobát és a tv-nézést választotta, a mun­ka ünnepére tervezett prog­ramok szinte mindegyikét megtartották. Somogyaszaló- ban falunappal, versenyek­kel, kulturális műsorokkal és a foltvarrók bemutatkozásá­val ünnepelték május 1-jét. Bányán pedig az Otthonunk Európa című általános és kö­zépiskolásoknak szervezett vetélkedő döntőjét tartották. Már több mint öt éve szer­vezik meg Bárdudvarnokon az Üveges majálist, ami egy­ben évkezdő rendezvény is nálunk, tudtuk meg Andor Istvántól, a Goszthony Mária Alapítvány alelnökétől.- Üvegművészeket és ér­deklődőket is várunk a ren­dezvényünkre, hiszen ilyen­kor az üvegfúvást is kipróbál­hatja bárki. S minden évben ekkor adjuk át a Házi Tibor Vándordíját, amit önzetlen segítőinknek ítélünk oda. Az idén Árbogászt Ferenc kapta az elismerést, aki rendezvé­nyeink lebonyolításában s a kúria felújításában is tevé­kenyen részt vett - mondta az elnök. ► 2. OLDAL Formát fúj az üvegbe. Békési Ervin, a Zichy középiskola üvegműves diákja jól ismeri az ősi mesterséget Pihenőpark épült a kaposújlakiaknak A tulajdonos jelképes ősz- szegért a falu rendelkezésére bocsátotta a területet, a hely­beliek összefogtak, parkosí­tottak, Kincs Jenő művészta­nár pedig díjtalanul falujá­nak ajánlotta alkotását így készült el az Európa-pihenó park Kaposújlakon, közepén az uniós tagállamok nevei­vel és térképével díszített napkoronggal. Rózsás Gyula polgármester az átadáson hangsúlyozta: ez a terület volt már itatóhely, szemétle­rakó és Szabadság tér. Uniós csatlakozásunk második év­fordulójára pedig pihenek park lett belőle, ahová remél­hetőleg idős és fiatal is szíve­sen ül majd le beszélgetni. Megmozgatták a böhönyeieket mintegy háromszázan vették birtokba Böhönyén a sza­badidőparkot szombaton. -A park létesítésének az volt a célja - mondta Tóth Mihály- né, a Böhönyéért-Somogyért Egyesület elnöke, miután át­vágta a szalagot -, hogy nép­szerűsítsük a mozgással együttjáró egészséges életmó­dot Az Egészséges Települé­sekért Alapítványtól nyer­tünk 500 ezer forintot, s eb­ből az összegből bekerítettük a mintegy 3500 négyzetméte­res parkot és bevezettettük az ivóvizet A játékokat, az ülőkéket úgy ajánlották fel, az önkormányzat pedig a te­rület szépítésében és a szín­pad építésében segített VEGYE ÉSZRE Vegye észre, hogy nem ment ki a divatból az emberséges hang. Mintegy hatvanon utaztunk a fővárosban a Petőfi hídtól a csúcsidőben induló zsúfolt járaton. A buszvezető megszólította az utasokat: nemcsak a megállókat mondta be, ha­nem a városrész történelméről, az épüle tekről is beszélt, amelyek mellett elhalad­tunk. Megkérdezte: ha hazaérünk, mivel töltjük az estét? Leszálláskor a gyerekek­nek jó tanulást, a felnőtteknek jó pihenést kívánt Nem nagy dolgok ezek, mondhat­nánk, mégis amikor leszálltunk a busz­ról', szinte mindenki visszaintett a sofőr­nek. A buszvezető ezért bizonyára nem kap pénzjutalmat, legfeljebb az utazó közönség mosolyát. Úgy tűnik, számára ez is kifizetődő. gamos Adrienn II 9 12022 Tánccal üdvözölték Európát térzene A munkát és uniós csatlakozásunkat ünnepelték Ahogy tűntek el a felhők az ég­ről, úgy gyarapodott a nézőse­reg a kaposvári Kossuth téren. A zenés szabadtéri májuskö­szöntőt a Miniszterelnöki Hi­vatal támogatásával egymillió forintból szervezte a város. Május elseje két dolgot je­lent számunkra - mondta ün­nepi köszöntőjében Szita Ká­roly, Kaposvár polgármestere. - Az emlékeinkben még éle­sen élő munka ünnepét, a fel­vonulást és a majálist. Két év­vel ezelőtt pedig beérett szülé­ink, nagyszüleink munkája, s tele reményekkel és lehetősé­gekkel uniós tagok lettünk. Kaposvár az elmúlt két évben az uniós pályázatok tekinteté­ben sikeres volt - tette hozzá a polgármester. - Elég, ha az 1,2 milliárdból megvalósuló Térségi Integrált Szakképző Központra gondolunk, az év végére pedig félmilliárdból épí- tésitörmelék-lerakó épül uniós pénzből. A zenés májusköszöntőn Szita Károly ünnepi gondola­tai után fellépett többek közt a katolikus gimnázium fúvós­zenekara, a Déryné Vándor­színtársulat, az Együd művé­szeti iskola tánccsoportja, a Saxissimo együttes, a Füred Rock Szín Kör és a Metropolis Zenekar. ■ Márkus K. Tánc a téren. Az Együd művészeti iskola csoportja nagy sikert aratott Fegyveresek kirabolták a siófoki kaszinót Álarcos fegyveresek kirabol­tak egy kaszinót hétfőre virra­dóra a siófoki belvárosban. Ér­tesülésünket a rendőrség hét­főn sem megerősíteni, sem cá­folni nem volt hajlandó. Nap­közben már minden csendes volt a kaszinó környékén. A szomszédos vendéglátóhelyen azt állították: hajnali 3-kor zár­tak, addig semmi rendkívüli nem történt. A közeli társas­házban sem találtunk olyan la­kót, aki bármit is észlelt volna. Bíró Gábor, a megyei rendőr­főkapitányság szóvivője azt mondta: érdemi információval - felettesei utasítására - csak kedden szolgálhat. ■ F. I. i Tüntetett a Uga tartalom V i : a fővárosban megyei körkép 2: ; DEMONSTRÁCIÓT SÁNTOS 4 j : szervezett a Liga, PANOráma 6 : : mert perek bizo- _______ _ : : nyitják: semmibe ----------------------------: : veszik a dolgozók 8PORT----------9^18 ; : jogait. Petíciót kék tükör 13 : : adtak át az or- hirdetés 14 : í szággyűlés elnö- KRÓNIKA i6 : : kének. ► 6. oldal Drágulhat a liszt májusban : május VÉGÉN 10-12 százalékkal | drágulhat a liszt, 5-6 forinttal lehet : több kilónként, mert magas a búza : uniós intervenciós ára. A jelenlegi : : lisztárak mellett túl nagy a veszteség, j j állítják a molnárok. ► 8. OLDAL : időjárás 4 > |nternetes ! ;Somogy' “ állásbörze . bán ma gyenge, : délkeleti szél fuj. ma kezdődik és • Délelőtt borongás május 5-ig tart az ■ ■ lesz az ég, délután a virtuális állás- • : még ki is süthet a börze, amelyen : nap és 17 Celsius- 70 céggel lehet | fok lesz a hőmér- felvenni otthon- j séklet ►16. oldal ról a kapcsolatot. ■ ► 8. OLDAL : Somogyi Hírlap SOMOGYORSZÁG KINCSE CÍMET KAPOTT A KOMFTfl F7Íkm^ÍFI IÁTRÁNYBAN A SZÁZESZTENDŐS BALATONENDRÉDI M 1EGYENLŐ VOLT VERT CSIPKE >3 0LDAL ZÁRTA fl BAJNOKI DÖNTŐT AZ ESÉLY, s olo«

Next

/
Thumbnails
Contents