Somogyi Hírlap, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-01 / Vasárnap Reggel, 48. szám

2002. DECEMBER 1. UTAZAS 3 Záhony ■Esztergomi Komárom letenye DraVaszabolcs Hídturizmus a szó Nemrég múlt egyéves az Eszter­gomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd. Az új átkelési lehetőség megváltoztatta a két város viszonyát, hiszen jelentő­sen megnőtt a látogatók száma. Horvátországba és Ukrajnába is sokan mennek át a folyók felett, elsősorban bevásárolni. ■ Esztergom és a szlovákiai Párkányiakéi régóta vártak a hídra, korábban csak kerü­lővel látogathatták egy­mást, vagy a nem túl kényel­mes komp segítségével. A Má­ria Valéria híd újjáépítése óta akár naponta is szomszédolhatnak. Egy év alatt megtöbbszöröződött a forgalom a két város között. Egy- egy jobb napon legalább hatezer ember kel át többnyire járművön, de sokan választják a sétát is. A híd átadása előtt viszont komppal átlagban csak hét-nyolcszázan lépték át a határt. Míg a kompon mindössze 120-130 autótulajdo­nos szelte át a Dunát, addig ma 1500 jármű halad át a hídon. A magyarok általában élelmi­szerért, ruházati cikkekért, benzi­nért ugranak át, ott olcsóbb a tej, a cipő, a szabadidő- vagy speciális sportruha. Öten háromezer forint­ból megvacsorázhatnak. Vonzó még Párkányban a strand, amelynek forgal­ma a magyaroknak kö­szönhetően egy év alatt megduplázódott. Nálunk bőségesebb az áruházak választéka, s az élelmiszerboltoké is. Egy­úttal persze a Bazilikát sem hagy­ják ki az ide érkezők. Sokan pedig munkát keresnek nálunk. Panasz­kodnak viszont az esztergomi ho­tel- és étteremtulajdonosok, mert csökkent a forgalmuk. Ember Ist­.ván, a Hotel Esztergom igazgatója elmondta: a szlovákok nem száll­nak meg a városban, és étterembe is csak ritkán jönnek.- A fiaim is inkább a szomszéd­ban szórakoznak - tette hozzá. Ember István a kongresszusi tu­rizmus fejlesztésében látja a ki­vezető utat. Ezenkívül a város a vezetése 2004-re élmény­fürdő kialakítását tervezi. A Komárom-Komamói híd forgalma csökkent a Mária Valéria híd átadása óta, hiszen akik addig ke­rülővel tudtak eljutni Szlo­vákiába, most „direktben” mehetnek. Záhonyból Ukrajna felé általában nagy a forgalom, de nem a turistáké. Csigó Ernő mérnök például többször próbált átmenni Munkácsra vagy Ungvárra, de a hatórás várakozás visszafordította. Igaz, húsz dollárért - amit az uk­rán határőrök kértek -, ta­lán megúszhatta volna gyorsabban, itt is a bevá­sárlóturizmus a jellem­zőbb, bár a közeli nagyobb városok, például Munkács is megérdemelné a láto­gatókat. Érdemes harmad­áron benzint venni, más kérdés, hogy a minőséggel gondok lehetnek. Mi főleg jobb minőségű élelmiszereket, iparcikkeket kínál­hatunk a Kárpátaljáról jövőknek. Nem ilyen bonyolult átkelni Horvátországba. Bár a ’90-es évek elején, közepén a keleti övezetben szinte megállt itt az élet, most újra nagy a forgalom. A Drávát a legtöb­ben Drávaszabolcsnál és Barcsnál lépik át. Az előbbi településről könnyen elérhető a nagyon szép, és a háború után újjáépített Eszék, ide a látnivalók és a rokonok miatt í s sokan eljár­nak. Barcstól nincs messze Verőce, bár a kis­város nem túl látvá­nyos, ezért főleg csak akkor ejtik útba honfitársaink, ha benzinért mennek vagy csak átutaznak rajta. Vásárolni ugyanis nem nagyon érdemes, mert az üzemanyagot leszámítva csaknem minden drágább, mint nálunk. Letenyénél a Murán át vezet az út, s nincs messze két hangulatos vá­ros: Csáktornya és Varasd. Hoz­zánk viszont az olcsóbb élelmisze­rekért, egy-egy ebédre, va­csorára járnak át. Mary Zsuzsi énekes pár hete volt szlovákiai fellépésen. Ám a párkányi hídon még nem járt.- Én képes vagyok egy napra is leugrani a tenger­partra, mert szeretek ki­rándulni. Az ismert hida­kon érek át a horvát határon, jól ismerem a környéket. Egyébként a párommal tervezzük, hogy Szlo­vákia felé legközelebb a Mária Valéria hídon megyünk át, mert kíváncsiak vagyunk rá. • Koós János is gyakran fellép Szlovákiában, de még neki se jutott ideje Párkányban szétnézni. Min­denesetre családjával tervezi ezt a kiruccanást. Egy finom vacsora, mellé egy jó pofa szlovák sör ven­dégcsalogató az ismert énekes szá­mára is. A. B. Cs. - T. L. HÍREK Spa, wellnesz, fitnesz, kiállítás ■ BUDAPEST: SPA-Hungary címmel egészségturisztikai szak- kiállítást és vásárt tartanak péntek óta a főváros éppen ma megnyíló luxusszállodájában, a Corinthia Grand Hotel Royalban. A háromnapos eseményre - amelyen 750 négyzet- méteren 107 standdal 41 kiállító vesz részt - ma még ki lehet látogatni, a belépőjegy ötszáz forintba kerül. A kiállításon egyebek mellett különböző, egészségturisztikához kapcsolódó szálláshelyek, fürdők, egészségügyi intézmények, valamint önkormányzatok és szakmai szövetségek mutatkoznak be. 4,5 milliárdos beruházás Bükfürdőn ■ BÜKFÜRDŐ: Több mint 4,5 milliárd forintos beruházással 207 szobás, négycsillagos szállodát, golf- és teniszközpontot, éttermeket, fürdőcentrumot, valamint 200 egységből álló üdü­lőparkot építenek a Birdland Golf and Country Club területén. A csaknem 20 ezer négyzetméter összalapterületű szállodában helyet kapnak termál-, élmény-, úszó- és gyermekmedencék, wellnesz- és fitneszszalonok, szaunák, kezelőhelyiségek. A szállodához tartozik a 200 személyes konferencia- és három különállfrszekcióterem. Később 200 egységből álló üdülőpark épül. A golfklub 18 lyukú pályáját újabb 9 lyukkal bővítik. Holland üdülőfalu a pincesor mellett ■ SZÓLÁD: A Balatontól alig öt kilométerre lévő Szóládon talál­ható az a különleges, több mint száz pincéből álló sor, amelyet egykor a löszdomb falába vájtak az akkori bortermelők. Ezért kapták meg 1999-ben az Európa-dijat. A gyönyörű táj és a jó bor mellett most másik érdekessége is lesz a falunak. Gyakori látogató egy holland házaspár, akik most úgy döntöttek, itt telepednek le. Megvásároltak egy harminc ház felépítésére alkalmas területet, s a panorámás helyre megterveztették a jövendő üdülőfalut. Az építkezést tavasszal kezdik meg. Újra kinyit a grönlandi jégszálloda ■ GRÖNLAND: Mínusz negyven fok a szabadban, és tíz fok fagypont alatt a helyiségekben. A Kangerlussuaq Hotel előtt december 16-án ismét felállítják a jégkunyhókat (iglukat), amelyeket a turisták 495 dán koronáért (26 ezer forintért) bérelhetnek ki. A pehely hálózsák és a reggeli benne foglaltatik az árban. Felállítanak két nagy közössé­gi iglut és négy kisebbet, egyenként két-két személy szá­mára. Az ágyakat pézsmabundával húzzák át. Akinek túl­ságosan hideg a jégkunyhó, az bemenekülhet a szomszé­dos szállodába. Aki viszont kitart, az bizonyítványt kap arról, hogy igluban éjszakázott. * NÉZD MEG, HOVA DUGOD! Kenya veszélyes ■ A Külügyminisztérium felhívja a Kenyába utazni szándékozók fi­gyelmét, hogy az afrikai országban december 27-én általános választá­sok lesznek, ezért azt javasolják, hogy az oda utazók fokozottan ve­gyék figyelembe a biztonsági elő­írásokat, és lehetőség szerint ke­rüljék az esetleges politikai meg­mozdulások helyszíneit. Az elmúlt két választás idején Kenyában át­menetileg megemelkedett a politi­kai indíttatású erőszakos cselek­mények száma. Úti betegségek ■ Az orvosok már régen kongatják a vészharangot, hogy a turistákra legalább annyira leselkednek ve­szélyként a - magas lázzal, időn­ként halállal járó - trópusi és nemi betegségek, mint a terrorizmus és a bűnözés. Az utazók gyakorta ép­pen a praktikus gyógyszeren, oltá­son takarékoskodnak, noha a sze­gényebb régiókban a 21. század­ban is fenyeget a malária, az ebola, aZ AIDS és még számos kór. A fe­kete kontinens és Dél (kelet)-Ázsia mellett a dél-amerikai térség és egyes kelet-európai államok (lásd orosz, román tbc-rekord) esetében is ajánlatos az óvatosság. Öreg hölgy: 113 ■ A 113 éve megnyílt 324 méter magas Eiffel-tornyot fennállása óta 200 millió látogató kereste fel. Az 1889. évi párizsi világkiállításra épült, és már az első évben kétmil­lió látogatót vonzott. Ezt követően csökkent a tornyot felkeresők szá­ma - évenként félmillió körül moz­gott. A nagy fellendülés a tömeges turizmus beindulásával a múlt szá­zad hatvanas éveiben következett be. Az utóbbi időkben évente átla­gosan hatmillió jegyet adtak el. Ez­zel vonzóbb a világ bármely más építményénél. A New York-i Empi­re State Buildinget évente kereken három-, a római Colosseumot pe­dig egymillió látogató keresi fel. ■ A nemzetközi idegenforgalmi szervezet fölmérése - amelyben nem szerepelnek az amerikai szállodák - kisebbfajta meglepetés, hiszen az érmes gyógyfürdők kivétel nélkül Délkelet-Ázsiában találhatók, s még a legpatinásabb európai fürdőváros, Baden- Baden is leszorult a dobogóról. Nincs az első tízben Karlovy Vary sem, és sajnos a magyarországi helyeket is hiányolnunk kell. Új régiók a Vendégváró portálon ■ Hol, mit, mikor érdemes megnézni? - általában ez az utazni vágyók hármas alapkérdése. A www.vendegvaro.hu honlap há­roméves fejlesztés után július 10. óta igyekszik erre válaszolni. A nagy kérdésekre már a főkeresőknél el lehet indulni, s egyre jobban szűkíthetők részleteikben, egészen a szállásfoglalásig. A magyarországi turisztikai portálon a múlt héttől a Balaton és a Tisza-tavi régiókat követőn Budapest és a Közép-Dunavidék, va­lamint a Dél-Dunántúl kínálata is részletesen elérhető a nagykö­zönség számára. A képernyős bédekkerrel bebarangolhatok a nemzeti parkok, természeti ritkaságok, felfedezhetjük magunk­nak hazánk 2069 települését, megismerhetők nevezetességeik, az ott élők hagyományai. A név szerinti kereső tartománya 14 ezer címszót tartalmaz a tihanyi visszhangtól Nepomuki Szent Jánoson át a sült kolbászig. A világ legkedveltebb gyógyfürdő-hot elei 1. The Orientál | Bangkok, Thaiföld . _ ..§ 2. Regent Chiang Mai Resort Lanna Spa u* a Chiang Mai, Thaiföld | (— 3. Four Seasons Resort Báli at Jimbaran Bay « Jimbaran Bay, Indonézia h » * | 4. Brenner's Park-Hotel & Spa Baden-Baden, Németország I 5. The Peninsula Mjffifll Hongkong, Hongkong É | -IV 6. Four Seasons Hotel GeorgéjV fH Párizs, Franciaország 7. Victoria-Jungfrau Grand Hotel &Spa Mrjm Interlaken, Svájc -ífe = . 8. Las Ventanas al Paradiso ;f9HÉí Los Cabos, Mexikó 9. Villa d'Este Cernobbio, Olaszország ;||| 10. Inter-Continental -1mKr.h Hongkong, Hongkong £ iftiR LÜi

Next

/
Thumbnails
Contents