Somogyi Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

Áll. ellen. 1 2002/200SJ Nekünk sok szép óránk van! Egy az öné lehetTna Ma Poré János kaposvári előfizetőnknek kedvezett a szerencse. Gratplálupk: óra! __-—\ A X . évfolyam, 203. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. szeptember 1., szerda NÁLUNK MÉG TART 100 000 Ft-OS SKODA FELICIA kedvezmény a raktárkészlet erejéig. KARG MOBIL Kft. Kaposvár, Semmelweis u. 5-7. lUU Tel.: 82/529-575. ^ Megyei körkép Öntöde a bunkerek helyén 3. oldal Somogyi tájak Túlterhelt orvosok, öreg műszerek 6. oldal Krónika Győzött a Kibontakozás 12. oldal 9 ■ ■ .....................................................~ ^ : ALPOKTÓL AZ ADRIÁIG ! . Kaposvári Nemzetközi Kiállítás és Vásár . . Kaposvár, Városi Sportcsarnok , ■ 1999. szeptember 1-5. ■ . Keresse újdonságainkat! . . Információ: ’ Kapós Expo Vásáriroda Kft ' . Tel.: 82/529-500 (16806) » ■__a__■__■__a__a__■—a—t—•—■—a—a—á H ÍREK Új rendelő Vésőn Négymil­lió forintos beruházással ala­kították át a régi rendelőből és az egészségügyi tanács­adóból álló új orvosi rendelő épületét Vésén. A munkála­tokhoz szükséges pénzből másfél millió forintot terület- fejlesztési pályázaton nyert az önkormányzat. (íz) Még nincs döntés az állategészségügyi állomás létrehozásáról Kapu a kamionoknak Elmarad az iskolakezdés Somogyváron az iskola-fel­újítás elhúzódása miatt késik az iskolakezdés. Az ötmilliós beruházás során az épület vakolását, a nyílászárók fes­tését végezték el, befejező­dött a számítástechnikai te­rem kialakítása is. A tataro­zással azonban csak a jövő héten végeznek, ezért hétfőre halasztották a tanévkezdést. A rendkívüli szünetet a kö­vetkező három szombaton pótolják a diákok, (csp) Papír nélküli hivatal Új struktúrát alakítanak ki a fonyódi polgármesteri hiva­talban; nyolc dolgozó a mi­nap megkapta a felmondóle­velét, három új munkatárs dolga „csak” a pályázati lehe­tőségek figyelése és kihasz­nálása lesz. A polgármester szerint EU-komform lesz a hivatal, a számítógépek pedig papír nélkülivé varázsolják. Tejles gőzzel üzemel a barcsi kamionterminál. 100-120 kamion fordul meg itt naponta. Barcs A jót könnyű megszokni: a pénzügyőrök, és a kamionso­főrök egyaránt gyorsan iga­zodtak az új rendszerhez Barcson. Augusztusban már teljes gőzzel üzemel a kami­onterminál határátkelőn. A visszhang jó, a kamionosok örülnek az új létesítménynek, hiszen lényegesen rövidebb idő alatt léphetik át a határt. Korábban a személygépko­csik és teherjárművek ugyan­abban a sorban — egymást föltartva — vártak az átju- tásra. A kamionok elterelésé­vel négy sáv maradt a sze­mélyforgalomnak, a teherau­tóknak pedig mindössze 10- 15 percet kell várniuk. — Az első pillanattól zök­kenők nélkül működik a ka­mionterminál — mondja Sülé Ferenc barcsi vámparancs­nok. — Bár a szakemberünk kevés, és ők is — ideiglenesen — kénytelenek konténeriro­dákban dolgozni, ennek hát­rányát nem érezhetik a ha­tárra érkezők. A terminál megnyitásával egyelőre nem változott meg jelentősen a kamionforgalom a barcsi határátkelőn. 100- 120 árufuvarozó érkezik na­ponta a határra. — Idő kell hozzá, hogy el­terjedjen a híre az árufuvaro­zók között, hogy itt lerövidült az átjutási idő — mondja a vámparancsnok. Ha azonban híre megy a terminálnak, és a gyors ha­tárátlépési lehetőségnek, akár a jelenlegi másfélszeresére is nőhet a kamionforgalom. A növény- és állategészségügyi állomás létesítése pedig — amelyet már hónapok óta sürgetnek a szakemberek és a barcsi önkormányzat — a többszörösére növelhetné a. kamionok számát. Valami már mozdult ez ügyben, hi­szen ma már a növényegész­ségügyi korlátozás alá eső árut szállítók kiléphetnek itt az országból, csak a belépte­tésük tilos. Magáról az állo­más létrehozásáról azonban még mindig nem döntött a minisztérium. N. L. Reménybeli testvérvárost talált a küldöttség Üzletet hoztak Kínából (Munkatársunk telefonjelentése) Tegnap este hazaérkezett Kínából a megyei közgyű­lés küldöttsége. A dr. Spi- egl József alelnök vezette delegációt több üzletem­ber is elkísérte útjára So- mogyból. Kínai látogatá­suk egy hete alatt Gansu tartomány vezetőivel tár­gyaltak. Részt vettek a Lanzhou-i vásár megnyitóján, és jártak a siva­tagi városban, Dunhuanban is. A látogatás tapasztalatait ösz- szegezve dr. Spiegl József a Somogyi Hírlapnak elmondta: Úgy érzi, hogy delegáció vára­kozáson felüli eredménnyel tud hazatérni Kaposvárra.- Azon túl, hogy tovább ápoltuk a barátságot a kínai tartomány vezetőivel, a ve­lünk utazó üzletemberek is elégedettek lehetnek - mondta az alelnök. Közülük többen konkrét megállapodásokat kö­töttek, és elképzelhető, hogy az áprilisban megnyíló kínai­magyar üzletközpontban már a delegációban levő cégek is ott lesznek. A testvérkapcsolatok ápolá­sában jelentős lépés lenne, ha Kaposvár város fölvállalná Dunhuan testvérvárosi kap­csolatát, amelyet a kínai fél kezdeményezett. Spiegl József elmondta még, hogy megálla­podtak arról is, hogy egy újabb kínai delegáció érkezik októberben, és ők is hoznak magukkal üzletembereket.- Fontosnak és jelzésérté­kűnek tartom azt is, hogy az új pekingi-magyar nagykövet, Bayer Mihály kétszer is talál­kozott a delegációnkkal, és nagyon komolyan foglalkozik a Lanzhouban kialakítandó kínai-magyar üzletközpont tartalmi kérdéseivel. Kercza Imre Támogatásra várnak a természeti értékek Felélednek Dráva holtágait meg kell őrizni az utókor számára. A folyóholtágak rehabili­tációjára vonatkozó kor­mányjavaslat somogyi te­rületeket is érinthet, ha­bár egyenlőre csak irány­elvek léteznek, állami tá­mogatás még nem. Dráva mente- A Dráva somogyi részein jellemzőbbek a magaspartok- mondta Závoczki Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park élővilágvédelmi osztályveze­tője. - A horvát oldalon több a holtág, de van néhány em­beri láb által nem taposott, szentély típusú terület ná­lunk is: Barcs mellett a Vö­röspart is ilyen. Megközelítő­leg 20-30 fennmaradt terüle­tet tartunk számon, ezek többsége Baranyában van. A megtartásukra talán megyei a holtágak támogatást is kapnak, hiszen horgászathoz, és kirándu­lásra közkedvelt területekké lehetne tenni őket. A holtágak a valamikori fo­lyómederből keletkeztek. A lassú elhalás jellemző rájuk: feltöltődnek, elmocsarasod- nak először, majd mocsárrét lesz belőlük, végül pedig erdő. A folyamszabályozással az ember beleavatkozott a természetbe, és nem kelet­keznek új holtágak. Fenn kell tartani a régieket, hogy meg­mutathassuk utódainknak. A természetvédelmi szem­pontból különösen fontos holtágakat az illetékes nem­zeti parkok kapták meg a Kincstári Vagyonkezelő Igaz­gatóságtól. Első körben ez harminckilenc területet érin­tett nagyobb folyóink men­tén. A Dráván egyelőre még nem történt meg a kijelölés. (Szélesi) Előrejelzés Somogy megye térségére n ^ várható időjárás ■ » szerda estig: A front ugyan ma már elhagy ben­nünket, időnként azonban még be­borul az ég, és akkor helyenként futó zápor lehet. Egyre jobban é- lénkül, néha meg is erősödik az északi szél. Kora délután ezért a országos valodmal huvo­METEOROLÓGIAI , . , , , szolgálat sebbnek erezhet­Média Kapcsolatok . osztálya jük az időt. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc Balatoni élőszavas tájékoztatás: 06-90-490-015 díja: 180 Ft/perc Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc A sportsikerek ifjú kovácsai Elégedetten mosolyoghattak és fel­hőtlenül ünnepelhettek tegnap a megyeházán tartott fogadáson a kö­zelmúltban remek eredményeket el­ért élsportolók. A teljesítményüket a megye vezetői is elismerték. Kaposvár A különböző korosztályos, valamint fel­nőtt világ-, és Európa-bajnokságokon dobogós helyezést elért Somogy megyei sportolókat látta vendégül dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyűlés el­nöke és dr. Sütő László, a megyei sport- bizottság elnöke. Négy sportág - uszo­nyos és búvárúszás, atlétika fekvenyo- más, úszás -, összesen kilenc verseny­zője kapott elismerést és természetesen az edzőkről, valamint a sportvezetőkről sem feledkeztek meg. A résztvevők együtt elevenítették fel a versenyek iz­galmas pillanatait. Sporttudósításaink a 9-10. oldalon. Jogos a felszabadult nevetés, az ifjú sportolók kitettek magukért fotó: kovács tibor 977086591203999203

Next

/
Thumbnails
Contents