Somogyi Hírlap, 1999. június (10. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

((((<§viliim i Nekünk sok szép óránk van és ajándékunk a Egy az öné lehet, ha előfizetőnk! Az órát naponta sorsoljuk. Ma Puskás István taszári előfizetőnknek kedvezett a szerencse! A Westel-900 megnyitotta kaposvári irodáját a Széchenyi tér 1. szám alatt. 0000 -as mobiltelefont és egyéb ajándékokat akik összerakják a Somogyi Hírlapból és a Somogyi Hírlap Vasárnap Reggelből kivágott kirakós játékot, és azt június 11-ig beküldik szí ©T ériiir»» *n sorsolunk azok között, Jd (7401 Kaposvár Pf.: 31). ~~i SOMOGYI mSW X. évfolyam, 125. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. június 1., kedd Újra megjelent a Seat Ibiza 1,9D gazdag alapfelszereltséggel, 5 ajtós kivitelben most 2 586 266,- Ft a raktárkészlet erejéig. Kezelési költségmentes hitel, 70% befizetés felett cascomentes hitel. SEAT Zsillé, Kaposvár, Zaranyi u. 8. Tel./fax: 82/415-741,82/424-128 E-mail: seatzsil@elender.hu (97788) Megyei körkép Játszóház langalló­partival 3-4. oldal Tabi Tükör Együtt értük el a sikert 7-8. oldal Belpolitika Sorsokról dönteni nehéz 11. oldal A minimálár hatására 30 százalékkal drágul a fogyasztói ár Sűrűsödik a hús leve Már csak az a kérdés: melyik boltban melyik naptól fizetünk többet fotó: lang Róbert Ha az olcsó húsnak tény­leg híg a leve, akkor mától úgy 30 százalékkal sűrűbb levest lehet főzni a disz­nóhúsból. Ennyivel lesz drágább átlagosan, az ugyancsak mától érvényes 193 forintos felvásárlási minimálár hatására. Megyei körkép Somogybán az utóbbi na­pokban enyhe húshiány volt tapasztalható az üzletekben, akinek ugyanis van mélyhű­tője, de nem nevel magának disznót, gyorsan bevásárolt még az olcsó disznóhúsból. Azt ugyanis már hetek óta le­het tudni, hogy drágul, csak eddig az nem volt biztos, mennyivel.' A legtöbben teg­nap már ezt is tudták: úgy 30 százalékkal. — Létezik az iparágon belül egy úgynevezett arányszám, hogy mennyivel kell beszo­rozni az élőállat felvásárlási árat, hogy még ne veszteség­gel adjunk túl a tőkehúson — mondta a Somogyi Hírlap kérdésére Kovács László a Pini Hungary kft vezérigazga­tója. - Ennek alapján mond­hatom: átlagosan 30 száza­lékkal emeljük az árainkat. Ez a népszerűbb termékeknél kicsit több, a kevésbé kapó­sak esetében kicsit kevesebb lesz. Úgy 15 napon belül pe­dig a sertéshúsból készült termékeinkbe is begyűrűzik, ezek esetében a drágulás 20- 25 százalékos lesz. Az meg sem fordult a vezérigazgató fejében, hogy ne tartsa be a kormányrendeletet, mert erre az esetre komoly szankciókat helyezett kilátásba a szak­tárca vezetője. Mint azt Varga Gábor a megyei FM-hivatal helyettes vezetője elmondta: a falugazdászok és az állat­egészségügyi intézet állator­vosai már hetek óta ellenőr­zik a felvásárló helyeket, ahol azt is figyelték, kitől és mennyiért veszik a sertése­ket. (Folytatás a 4. oldalon) Tanösvény a turistáknak Hiányoznak a bemuta­tóhelyek, túraösvények a nemzeti park Ber- zence környéki terüle­teiről. Enélkül pedig ba­jos turizmust alapozni. Berzence Természeti értékekben és látnivalókban bővelkedik a Duna-Dráva Nemzeti Park e területe, azonban máig nem sikerült teljesen feltárniuk a szakemberek­nek, és hiányoznak a kije­lölt bemutatóhelyek, ta­nösvények is, — Az ökotu­rizmus kialakulásának legnagyobb gátja miná- lunk, hogy még nincs meg a szakmai háttere — mondja Kovács Zoltán berzencei polgármester. — Nem fejeződött be a ter­mészeti értékek fölmé­rése, nincsenek kijelölt lá­togatóhelyek, hiányoznak a tanösvények, vagyis mindaz, amivel a turistát idecsábíthatnánk. Erre szoktuk azt mondani, hogy csak Barcsig ér a nemzeti park. Pedig az it­teni természeti értékeket is megilletné, hogy megfe­lelő körülmények közé kerüljenek és bemutatha­tóvá tegyék őket. Az érté­kes növényvilág mellett különleges édesvízi rákok, feketególyák élőhelye ez a vidék, lenne mit nézni. Mindehhez a falu önkor­mányzata és a térség vál­lalkozói is hozzá tennék a magukét. N. L. Távirati stílusban Tizenegy milliót lopott Tizenegymillió kétszázezer fo­rinttal lett gazdagabb az az ismeretlen tettes, aki este fél ti­zenegykor Kaposváron az Ady Endre utcában kirántott egy helyi lakos kezéből egy táskát és elmenekült. A táska tar­talmát és az elkövetőt egyelőre nem találja a rendőrség, kü­lönösen nagy értékre elkövetett lopás bűntettének alapos gyanújával tovább nyomoznak. Honvédosok sikere Budapesten rendezték meg a Her­mann Ottó környezetismereti verseny országos döntőjét, alsó tagozatos tanulók részére. Ezen a versenyen 3. helye­zést ért el Rádics Anett és Bernhardt Bálint a kaposvári Honvéd Utcai Általános Iskola 3. osztályos tanulója. A fel­készítő tanár Fenyvesi Istvánná. Kisiskola a pódiumon Második alkalommal rendeztek nyílt napot tegnap a magyaregresi iskolában, ahova mind­össze húsz gyerek jár. Bemutató órát tartottak, kiállítás nyílt a diákok munkájából, s a Nemzeti Tankönyvkiadó bázisiskolájába látogató harminc résztvevő a drámapeda­gógiai oktatással is megismerkedett a Kiss Réka vezette foglalkozáson. Az intézmény a Soros Alapítványtól nyert egymillió forintot, amit személyiségfejlesztő programja gazdagítására fordít. Elnapolt közgyűlés Tegnap nem sikerült közgyűlést tar­tani a Siótoru Rt-nek, mégpedig azért, mert a meghívót nem küldték ki időben. A törvények szerint ugyanis a meghívó kézhezvételét követő 15. napon lehet csak köz­gyűlést tartani. Tegnap egyébként nem készültek semmi rendkívülire a Siótour Rt-nél, ezt mondta Damásdi Miklós, < a megyei közgyűlés alelnöki, áld a többségi tulajdonost képviselte. A közgyűléshalasztó döntést egyébként egy 0,028 százalékkal rendelkező kisrészvényes írásos javasla­tára hozták. Az új közgyűlést június 17-én tartják. Késik a vízdíjreform A vízdíj reformjának ügyében nem sikerült előrelépni a Dunántúli Regionális Vízmű Rt- nek. A tulajdonosok ugyanakkor elégedet­tek a cég teljesítmé­nyével. Szántó Imre továbbra is vezérigaz­gató maradt, a cég ve­zető testületéiben azonban cserélődtek a tagok. A DRV Rt tavaly 63 milliárd forintos forgalma mellett 15 millió forintos nyere­séget realizált. Halálos baleset Végzetes kimenetelű baleset történt teg­nap este Balatonszárszó belterületén. A Somogyi Hírlap in­formációi szerint már sötétedett, amikor kamionba futott egy motoros és a helyszínen életét vesztette. Lapzártakor a rendőrségi vizsgálat még tart. Előrejelzés Somogy megye térségére 50 km/ó Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Média Kapcsolatok Osztálya Várható időjárás kedd estig: Változékonyan alakul az időjárás. Kezdetben túlnyo­móan borult lesz az ég, majd csök­ken a felhőzet. Többfelé, majd szórványosan vár­ható záporeső, zi­vatar. Az észak- nyugatira forduló szél gyakran meg­erősödik. A délu­táni órákra 28, 29 fok valószínű. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Balatoni élöszavas tájékoztatás: Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc 06-90-490-015 díja: 180 Ft/perc 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc Kevés még az új munkahely Regisztrált munkanélküliek _________száma E bből: 8 ált isk. (vagy azt sem) t _________végzett E gy évnél hosszabb ideje munkanélküliek Pályakezdők A munkanélküliség alakulása és az összetétel sematikus ábrája Minden harmadik regiszt­rált munkanélküli dél-so­mogyi. Ők helyezkednek el a legnehezebben, ráadá­sul közöttük jóval több az alacsony végzettségű. DÉL-SOMOGY Kiss László, a megyei mun­kaügyi központ elemzési és statisztikai osztályvezetője tegnap elmondta: bár a nyári szezon mérsékli a munkanél­küliséget, rövidesen ismét nő a regisztrált állásnélküliek száma. Kevés új munkahely létesül, s a meglévők megtar­tása is egyre nehezebb fel­adat. Fontos teendő a térség felzárkóztatása, valamint a munkahelyteremtő beruhá­zások megindítása. Kedvező változást hozhat a közmun­kaprogram, ami sokaknak je­lent legalább néhány hóna­pos elfoglaltságot. Ez már csak azért is fontos, mivel Dél-Somogyban legutóbb több mint ötezer álláskeresőt tartottak nyilván: Barcson 2113, Csurgón 1156, Nagy­atádon 2165 volt. S Barcson volt legmagasabb - 19,7 szá­zalékos - a munkanélküliségi ráta. - Az ipari cégek fejlődése és a határmenti együttműkö­dés bővítése kedvezően befo­lyásolja a munkaügyi helyze­tet, csakhogy ehhez jelentős értékű beruházás kell. Hosz- szú távon kiemelt szerep jut a fejlesztésnek, így mérséklőd­het a munkanélküliség — tette hozzá az osztályvezető. Dél-Somogyban továbbra is jelentős gond, hogy sok munkanélküli csak a nyolc ál­talánost járta ki, de a gép­ipari, illetve mezőgazdasági végzettségűek is nehezen ta­lálnak munkát. Megoldást je­lent az átképzés vagy az új szakma elsajátítása. Somogy­bán legutóbb 16 983 regiszt­rált munkanélkülit tartottak nyilván, az áprilisi mutató 12,8 százalék volt. Ezzel a megyék sorrendjében a 12. helyet foglaltuk el.(Harsányi) 977086591202299125

Next

/
Thumbnails
Contents