Somogyi Hírlap, 1999. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

9 9 0 0 1 SOMOGYI HÍRLAP • • / X. évfolyam, 1. szám Ára: 53 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. január 2., szombat Megyei körkép Európa pont a megyeházán 3-4. oldal Sport Futottak a korhelyek 7. oldal Krónika Szerelem Sárdon nyál- vágtában 10. oldal HÍREK Az első somogyi Január 1- j én 1 óra 15 perckor született meg az első somogyi bébi a kaposvári kórházban. A Fe- kecs család második gyer­meke, Árpád Richárd 2900 grammal jött a világra, édes­anyjával jól érzik magukat. A második somogyi újszülött 9 óra 15 perckor sírt fel Marca­liban: a 4200 grammos Bíró Eszter császármetszéssel született. Megújított adótörvények Hatályba léptek a megváltoz­tatott adótörvények. A sze­mélyi jövedelemadó (szja) törvény szerint 1999-ben há­rom adókulcs lesz a jelenlegi hat helyett és 10 százalékra csökken az adójóváírás az 1998. évi 20 százakról. Az adókulcs 400.000 forintig 20 százalék lesz; 400.000 és egymillió forint között 80.000 forintot és a 400.000 forinton felüli rész 30 száza­lékát kell adóként fizetni. Akinek meghaladja a jöve­delme az egymillió forintot, annak 260.000 forint és az egymilliót meghaladó összeg 40 százaléka lesz az adója. . Piacvédelem Eredményes évet zárt a pécsi székhelyű Magyar Áruk Klubja (MÁK) által indított Hajrá Hazai el­nevezésű országos program. Weinreich László elnök sze­rint átfogó piacvédelmi ak­ciósorozattal egy mederbe lehet terelni az országban el­indult hasonló próbálkozá­sokat. Elsősorban a végső felhasználóknak számító hétköznapi vásárlókat kíván­ják meggyőzni arról, hogy magán segít az, aki hazai terméket tesz a kosarába. Etetik a vadakat A zalai er­dőkben ha kell, naponta szál­lítanak takarmányt a vadak­nak. A 6-7 ezer gímszarvas, 8 ezer őz és több mint 2 ezer vaddisznó s az apróvad nem marad táplálék nélkül a leg­zordabb időben sem. Gyerekek, menza nélkül Új év új illetékekkel A fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása ér­dekében módosította a parlament az illetékekről szóló törvényt. Kaposvár Továbbra is 2 százalékos a lakás átíratási illetéke, ha az értéke nem haladja meg a 4 millió forintot. Efelett maradt a 6 százalékos illeték — mondta dr. Szerecz Ágnes, a megyei közigazgatási hivatal főtanácsosa. Hozzátette: mó­dosultak viszont az úgyneve­zett cserét pótló vétel, vagyis az egy éven belül eladott és vásárolt lakások utáni illeték- fizetési kötelezettség szabá­lyai. Az a magánszemély, aki lakástulajdonát a vásárlás időpontjától számított egy éven belül eladta vagy a vá­sárlást követő egy éven belül eladja, akkor az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének a külön- bözete. Ez csak akkor alkal­mazható, ha a vásárlás idő­pontjában a vevőnek más la­kása nincs, illetve a vásárolt lakáson felül felül legfeljebb csak egy lakástulajdona van. (Folytatás a 3. oldalon) Az anyagi okok miatt hát­rányom helyzatű gyarokak ellátásában a gyermekjó­léti szolgálatok megalaku­lása segített, de sok vár az önkormányzatokra. Megyei körkép Szinte mindegyik somogyi te­lepülésen egyre több a veszé­lyeztetett kisgyerek, akik többayire csak ?z is&L >an; az óvodában esznek meleg ételt. A téli szünet idején azonban sokuknak még ezt sem tudják biztosítani. Me- zőcsokonyán például 160 gyereknek juttatnak gyer­mekvédelmi támogatást, kö­zülük minden negyedik ter­mészetben, vagyis közvetle­nül a térítési díj formájában ícpja meg ezt a segítséget. Ennyire tehető azoknak a gyerekeknek a száma, akik a szakemberek szerint valóban veszélyeztetettek. A tapaszta­latok azt mutatják, a téli szü­netben nem üzemel a konyha, és az óvodában is alig néhány gyerek van ilyen­kor. (Folytatás a 3. oldalon) A jövő generációjáért a családok mellett az önkormányzatok is felelősek FOTÓ: LANG RÓBERT Drágább évkezdet Drágábban kapunk néhány recept nélküli gyógyszert, többet fizetünk az utazá­sért, a telefonálásért és a postán. Az áramszolgál­tató drágábban móri az energiát és többe kerül a benzin is. Ezt mutatják az 1. és a 3. oldal táblázatai. Budapest A közlekedési és a pénzügyi tárca első embere aláírásával szentesítette az áremelési kezdeményezéseket. Eszerint tegnaptól átlagosan 6,8 száza­lékkal drágul a villamos ener­gia, ezen belül 9,1 százalék­kal a lakossági áram díja. Mi­közben a világpiacon csök­ken az olaj ára, nálunk január elsejétől többet fizetünk a benzinért. Emelkedett ugyanis az üzemanyag adó­tartalma. A legmagasabb hatósági áras közlekedési, hírközlési és vízügyi szolgáltatások 1999. január 1-jétől A tarifaemelés tervezett jóváhagyott mértéke vasúti személyszállítás 15% 15 % ezen belül - 50 km-ig 15% • 12,5% 50 km felett 15% 14 % postai szolgáltatások 11,4% 10,5 % közcélú távbeszélő szolgáltatás díjai átlagosan 10,5 % 10,5 % ezen belül: havi előfizetési díj 21,9 % 5-10 % helyi beszélgetési díj 23% 17 % helyközi beszélgetés 4% 3 % belföldi távolsági és nemzetközi beszélgetés-2,4 %-2,7 % rádió- és televízió műsorszórás állami tulajdonú közüzemi vízmű díjai átlagosan 15% 15 % ezen belül: ivóvízszolgáltatás 14,7 % 14,7 % csatornahasználat 14% 14 % ivóvízátadás 15,9% 15,9% Kilométer Vasúti személyszállítás Tavalyi 1999. Index díi 1.1-től % Távolsági autóbusz Tavalyi 1999. Index díi 1.1-től % 5 54 62 114,8 60 68 113,3 )0 64 62 114,8 80 90 112,5 15 96 112 116,7 110 124 112,7 20 96 112 116,7 146 164 112,3 25 144 166 115,3 182 204 112,1 30 144 166 115,3 218 246 112,8 40 190 218 114,7 290 326 112,4 50 234 270 115,4 362 408 112,7 60 302 348 115,2 436 496 113,8 70 370 424 114,6 508 580 114,2 80 432 498 115,3 580 662 114,1 90 500 576 115,2 654 746 114,1 100 570 654 114,7 726 828 114,0 150 912 1050 115,1 1090 1240 113,8 200 1140 1310 114,9 1450 1660 114,5 Előrejelzés Somogy megye térségére 40 km/o Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Kereskedelmi Szolgáltató Iroda Várható időjárás szombat estig: Általában erősen felhős lesz az ég, párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás. Néhol hószállin- gózás, ónos szitá- lás is előfordulhat. Időnként megé­lénkül, helyenként megerősödik a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet ko­ra délután 0, +2 fok körül alakul. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Faxbank info: Élőszavas tájékoztatás: 06-90-304-631 A szolgáltatás 06-90-304-612 dija: 88 Ft/perc 06-90-304-100 06-90-504-001 dija: 180 Ft/perc Hasznos társulások A megújuló közigazga­tás egyre nagyobb sze­repet szán a társulá­soknak. A somogyiak nagy része érzi ennek előnyét, ezért keresi a társulások lehetőségét. Megyei körkép Olyan feladatokra kell tár­sulni, amelyeket egy tele­pülés nem tud gazdaságo­san ellátni - mondta Verkman József kadarkúti polgármester. - Előfordul, hogy speciális szaktudás kell, amit nem tud minden önkormányzat ellátni. Ezekhez, és a kisközségek erejét meghaladó felada­tokhoz hasznos a társu­lás. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents