Somogyi Hírlap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1996. december 2., hétfő Teréz anya állapota válságos A 86 éves Nobel-békedíjas apáca hosszasan elhúzódó tüdő- és vesebetegsége miatt az orvosok arra kényszerültek, hogy felfüggesszék a szívritmu­szavar szabályozására kezdett gyógyszeres kezelést fotö: feb/reuter Újabb menekültáradat Zaire-ban Több tízezren - köztük gyermekek - vállalkoz­tak az útra, mert Burundi legnagyobb hutu lázadó szervezetének fegyveresei fokozták a ge­rillaharcot, és heves összecsapások folynak öt nagy tartományban fotó: feb/reuter Kamatoz« Kindárje® 1997/XI. «4 BIZTONSÁG FELSŐFOKON A havonta kibocsátott, egyéves futam­idejű Kamatozó Kincstárjegy az egyik legnépszerűbb befektetés az érték­papírpiacon. Nem is csoda, hiszen jól kamatozik és rendkívül biztonságos. • Az állami garancia azt jelenti, hogy az állam garantálja a befektetőnek a névérték és a kamat kifizetését a fu­tamidő lejártával. • A Kamatozó Kincstárjegy évi 21%-ot kamatozik. • Biztonságát tovább növeli, hogy nem kell hazavinni - értékpapír-számlán is tartható, ahonnan sem ellopni, sem el­veszíteni nem lehet. • A Kamatozó Kincstárjegy a futamidő alatt másodpiaci forgalomban az OTP Értékpapír Ügynökség Rt., az OTP Bank, a Kereskedelmi és Hitelbank, a Magyar Hitel Bank fiókjaiban napi árfo­lyamon adható és vehető. • Ugyanakkor a futamidő alatt is visszaváltható. (Igaz, hogy ebben az esetben csak a névértéket fizetik ki a befektetőnek.) • A Kamatozó Kincstárjegy könnyen elér­hető, hiszen - amint az az alábbi listából is látszik - igen sokan forgalmazzák. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy 1996. november 1 -tői a Magyar Nemzeti Bank fiókhálózatának helyén - változatlan feltételek mellett - a Magyar Államkincstár értékpapírpénztárai várják a tisztelt befektetőket. A Kamatozó Kincstárjegy legújabb sorozata (1997/XI.) 1996. november 25-től december 6-ig jegyezhető. Jegyzési árfolyam 1996. november 25 - december 2.: 99,70%, decem­ber 3-6.: 100%. A kibocsátás napja (egyben a kama­tozás kezdete): 1996. december 11. Évi kamata 21%. AZ ÁLLAM ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI: OTP Értékpapír Ügynökség Rt. 1051 Bp., Mérleg u. 4. • OTP Bank Rt. 7401 Kaposvár, Széche­nyi tér 2., Marcali, Nagyatád, Siófok, Barcs, Fonyód • K&H Bank Rt. 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3. • Magyar Hitel Bank Rt. 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7., Nagykanizsa, Siófok, Tab AZ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓKKAL SZERZŐDÉST KÖTŐ EGYÉB ÉRTÉKESÍTŐHELY: Cooptourist Rt. 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u 8 VALAMINT: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Értékpapírpénztára 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4. Erősíteni kell az EBESZ-t Moszkva változatlanul a NATO-bóvítés ellen Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet ma kezdődő lisszaboni csúcs- értekezletén részt vesz Horn Gyula miniszterelnök és Ko­vács László külügyminiszter. Németország az Egyesült Ál­lamokkal és Nagy-Britanniával szemben támogatja azt az orosz kívánságot, hogy erősítsék az EBESZ szerepét - jelentette ki Klaus Kinkel külügyminiszter. A német kormány támogatja, hogy tegyék cselekvőképe­sebbé az összeurópai szerveze­tet, amelynek élén egy kezde­ményező szerepet vállaló erős főtitkár álljon, és az EBESZ- trojka is az eddiginél nagyobb önállóságot és felelősséget kap­jon. Bonn azonban nem kí­vánja, hogy egyfajta biztonsági tanácsot hozzanak létre a szer­vezeten belül, és határozottan elutasítja azt a moszkvai elkép­zelést, amely szerint az EBESZ idővel felváltja a NATO-t. Viktor Csemomirgyin orosz kormányfő vasárnap megismé­telte: Moszkva kategorikusan ellenzi a NATO bővítését. Az orosz miniszterelnök hangsú­lyozta: noha Oroszország nem rendelkezik vétójoggal, senki­nek sincs joga figyelmen kívül hagyni a véleményét. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy a NATO vezetése nyilvá­nítsa ki: nem telepít atomfegy­vereket jövőbeni új tagjainak területére - jelentette ki Anton Butejko, az ukrán külügymi­niszter első helyettese. A szigetország kilépne az Európai Unióból Brit ragaszkodás a fonthoz John Major brit miniszter- elnök állítólag közölte, hogy országa meggondolja az egy­séges európai pénznem beve­zetését a szigetországban. Londoni értesülések szerint John Major pártjának vezetői előtt kijelentette: gyakorlatilag „nincs esély arra”, hogy Nagy- Britannia ebben az évezredben az Európai Unió 1999-re terve­zett közös valutarendszerének (EMU) tagja legyen. A brit miniszterelnök ezúttal nem elsősorban saját pártja lá­zadó EU-ellenes jobbszámyá- nak kedvét keresi, hanem az el­lenzéki Munkáspárttól kíván még egy lépéssel távolabb ke­rülni a választások közeledté­vel, igyekezve hangsúlyozottan különbséget tenni a két párt EMU-álláspontja között. Ennek a kormányon belül azért látják szükségét, mert bár a konzerva­tívok a lakosság nyomására ugyanúgy igyekeznek védeni (pontosabban megtartani) a fontot, mint a munkáspártiak, ám egyúttal népszavazást ígér­nek, minden „elhamarkodott” döntést kizárva a kérdésben. Húsz brit közül 19 támo­gatná hazája kilépését az Euró­pai Unióból, ha a közösség nem volna hajlandó átszabni a szi­getországi ízlésnek megfele­lően az angolok megítélése sze­rint túlságosan „föderalista” in­tegrációs menetrendet. Nagy- Britanniában jó ideje a politika berkeiben is téma az ország ki­lépése az Európai Unióból. Ártalmatlan katonásdi? Szélsőjobb szervezkedések az USA-ban „Patriotnak”, hazafinak ne­vezik magukat, de veszélyes szélsőjobboldaliak azok a többnyire idősödő férfiak, akik különböző katonai jel­legű szervezetekbe tömörül­nek az Egyesült Államokban. Az FBI kiderítette, hogy az or­szágosan legalább nyolcszáz szervezet tagjainak a száma mintegy húszezer, a velük ro- konszenvezők, a demokratikus rendszert elutasítók tábora 12 millióra tehető. Sokáig úgy vélték: ártalmat­lan katonásdiról van szó, ám amióta kiderült, hogy a „patrió­táknak” terrormerényletekhez is közük lehet, sokkal inkább odafigyelnek rájuk. Nézeteik európai mércével nehezen érthetők. Ellenzik pél­dául „az ENSZ világuralmi, Amerikát fenyegető törekvé­seit”, és összefogásra szólíta­nak fel a „korrupt és kokainnal élő” Bili Clinton elnök ellen. A texasi Wacóban néhány éve egy rendszerellenes, az amerikai életből, társadalomból való kivonulást hirdető szekta 77 tagja halt meg. Először tűz­harcot folytattak a rendőrökkel, majd magukra gyújtották tele­püket, és ott pusztultak. Ilyenfajta szélsőségeseket gyanúsítanak az Oklahoma Cityben elkövetett terrorista merénylettel, amelyben 168 ember veszítette életét, és felté­telezik, hogy az atlantai olimpia idején is ők robbantottak. Ferenczy Europress

Next

/
Thumbnails
Contents