Somogyi Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1996. október 1., kedd Göncz Árpád köztársasági el­nök kedden háromnapos hivata­los látogatásra Svédországba érkezik. Az államfőt fogadja XVI. Károly Gusztáv svéd uralkodó. 40 tonna élelmiszerből álló segélyt juttatott el a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a hét végén Groznijba. A da- gesztáni Haszavürtből indított, lisztből, cukorból, száraztész­tából és más létfontosságú cikkből álló szállítmány sikere­sen célba ért, és megkezdődött szétosztása a rommá lőtt cse­csen fővárosban. Nagy arányú kommunista győzelmet hozott a hét végi helyhatósági választás a lening- rádi megyében. A rosztovi terü­leten nem sikerült a kommu­nista előretörés: a dél-oroszor- szági körzetben a reformernek tartott eddigi kormányzót vá­lasztották újra. Oroszországban ez az ősz a helyhatósági válasz­tások évszaka: minden hét vé­gére jut valamilyen szavazás a föderációban. Biztonsági okokból októ­berre halasztották a korrupció­val gyanúsított Naraszimha Rao volt indiai miniszterelnök hétfőre kitűzött meghallgatását. A 75 éves politikus az ország 20 legjobban őrzött embere közé tartozik, mivel mind a szikh szeparatisták, mind pedig a kasmíri muzulmán szélsősé­gesek halállistáján szerepel. Az Európai Unió nem akarja elszigetelni Törökországot, de a jelenlegi körülmények között nem könnyű elmélyítenie kap­csolatait Ankarával - fejtette ki Hans van den Broek, az EU külpolitikai biztosa, miután New Yorkban megbeszélést folytatott Tansu Ciller török külügyminiszterrel. Brüsszel mindenekelőtt az emberi jogok megsértését, valamint a ciprusi török közösség által a közel­múltban végrehajtott inciden­seket nehezményezi. Az egység hirdetésének je­gyében, mégis kétségek köze­pette vágott bele az általános választások előtti utolsó orszá­gos kongresszusába a brit par­lamenti ellenzék vezető ereje, a 17 éve ellenzékben politizáló Munkáspárt. A hétfőn kezdő­dött blackpooli rendezvénytől megfigyelők azt várják, hogy megerősíti a Tony Blair pártve­zér által kezdeményezett re­formista irányvonalat. Súlyos károkat okoznak az áradások Laoszban és Kambo­dzsában. Laoszban 30 személy életét vesztette az ország egyik legsúlyosabb áradása következ­tében; Kambodzsában 1,3 mil­lió embert sújt az árvíz, s a ter­mészeti katasztrófa eddig 11 ember halálát okozta. Jasszer Arafat a washingtoni találkozó elhalasztását kéri Csúcs bizonytalanságok A palesztin vezető a kairói repülőtéren FOTO: FEB/REUTER Jasszer Arafat palesztin vezető arra kérte Bili Clinton ameri­kai elnököt, hogy halasszák el a keddre Washingtonba terve­zett izraeli-palesztin csúcstalálkozót, amíg a napirendre vo­natkozó nézeteltéréseket nem sikerül elsimítani. Arafat hétfő délelőtt az észak­egyiptomi Borg-al Arab tá­maszponton egy órán át tár­gyalt Hoszni Mubarak elnök­kel, igyekezvén rávenni őt a csúcson való részvételre. A pa­lesztinok számára ez azért fon­tos, mert Egyiptom jelenléte el­lensúlyozná az Egyesült Álla­mok, Izrael fő szövetségese részvételét. Arafat nem nyilat­kozott a megbeszélések ered­ményéről. A palesztin vezető szeretné, ha a véres eseményeket kirob­bantó alagútügyről is szó lenne Washingtonban, Benja­min Netanjahu izraeli kor­mányfő azonban hét végi in­terjúiban is nyilvánvalóvá tette: a föld alatti járat bezárá­sáról hallani sem akar, és a washingtoni meghívást csak akkor fogadja el, ha a talál­kozó elé nem támasztanak elő­feltételeket. Ilyen körülmények között csodára lenne szükség, hogy Arafat elmenjen a találkozóra - állították palesztin források. Az amerikai kormány kép­viselői hétfőn érzékeltették, hogy Washingtonba várják Jasszer Arafatot annak elle­nére is, hogy a palesztin ve­zető a Bili Clinton elnök által kezdeményezett izraeli-pa­lesztin csúcstalálkozó elha­lasztását kezdeményezte. Ni­cholas Bums külügyi szóvivő nyilatkozatában azt mondta, hogy a tanácskozást erre a hétre tervezik. Benjamin Netanjahu hétfőn elutazott Washingtonba, hogy részt vegyen a közel-keleti csúcsértekezleten. Tiltakozás a Mercedes-gyárban Hétfőn kétezer dolgozó fél órára eltorlaszolta a cég düsseldorfi üzemének főbejáratát. A munkások a táppénz megkurtítása miatt tiltakoz­tak. A német autógyárak dolgozói sztrájkokat is kilátásba helyeztek fotó: feb/reuter HÍRHÁTTÉR Nyerésre áll a tálib Ultrakonzervatívok, fundamentalisták, a muzulmán szélsőséges áramlatok képviselői - a legtöbb megfigyelő így jellemzi az Afga­nisztánban az elmúlt napokban felülkerekedett tálib fegyvereseket. A felkelő csoportok alig két év alatt fokozatosan megerősödtek, a múlt hét végére elfoglalták a fővárost, most pedig megkezdték elő­renyomulásukat az északi tartományok felé. Kabul tehát elesett, a hajdani szovjetbarát rendszer egyik fő alakjának számító Nadzsibullah exelnököt felakasztották; a Hek- matjar-kabinet vezetői elmenekültek; a kormányhadsereg szinte el­lenállás nélkül ad fel újabb és újabb településeket. Egyelőre senki nem tudja megjósolni, milyen irányvonalra lehet számítani a sza­kállas, fegyverüket és Koránjukat egyaránt becsben tartó felkelő erők felülkerekedése után. A közép-ázsiai, szegény, elmaradott, s majd két évtizede polgárháborúba süppedt országot névleg egy friss, hattagú átmeneti tanács irányítja, de ténykedésük egyelőre kimerült abban, hogy bejelentették: a közép-ázsiai államot „telje­sen iszlám alapokra helyezik”, s a törvénykezésben is a saria, az iszlám jogrendszer lesz ezentúl a mérvadó. Ez tiltja az alkoholt, a kábítószert, keményen szabályozza a nők öltözködési és viselkedési kötelezettségeit, megtorolja a házasságtörést, szakállviseletre köte­lezi a katonákat és a közintézmények tagjait. Ha az erőviszonyokat nézzük, jelenleg a tálibok állnak nyerésre. Am annyi bizonyos, hogy jó ideig még a bizonytalanság marad jel­lemző az afganisztáni politikai helyzetre. Szondy Gábor Filmcsillag a politikáról Megjelent Brigitte Bardot önéletrajza „A politika is ugyanolyan szennyes, mint a pornográ­fia” - nyilatkozta a 61 eszten­dős Brigitte Bardot. Most megjelent emlékiratában még a francia államfőről is le­szedte a keresztvizet a hajdani filmdíva. „Jobboldali vagyok - mondta Bardot. - Boldog len­nék, ha Chirac, a várakozások­nak megfelelően, igazi jobbol­dali politikát folytatna. Csak­hogy ő, a szavakkal ellentétben, baloldali irányt követ. Én vi­szont nem kedvelem azokat, akik egyszerre két széken pró­bálnak ülni.” A hajdani filmcsillag nem tagja egyetlen pártnak sem, és szerinte félreértés, hogy azt mondják róla, a szélsőjobbol­dali Le Penhez áll közel. „Le Pen egy alkalommal valóban idézett tőlem valamit, talán azért, mert talált olyan gondola­tot, amelyet felhasználhat.” A kivándorlás gondolatával is foglalkozik BB, mert Fran­ciaország túlságosan megválto­zott, hiányzik közmondásos charme-ja és elapadtak érzel­mei. Ha rászánná magát hazája elhagyására, Olaszország lenne úti célja. S hogy kit tart örökösének? Külalakban, a filmsztár szerint, Claudia Schiffer hasonlít egy­kori önmagára. A filmvásznon Isabelle Adjanit, Sophie Mar- ceau-t, Vanessa Paradist és Emanuelle Beartot kedveli. „A mi autónk” a leggazdaságosabb Amerikában nem veszik Az amerikai Környezetvé­delmi Hatóság (EPA) évről évre közzéteszi toplistáját az általa legjobbnak tartott autómárkákról. Mindaddig, amíg a „zéróemisz- sziójú” azaz káros anyagot ki nem bocsátó (villany)autók nem kerülnek forgalomba, ad­dig a leggazdaságosabb, a leg­kevesebbet fogyasztó autók állnak a lista élén. Az EPA hétfőn nyilvános­ságra hozott listájának éllovasa a Geo Metro. Ez a kocsi, és ha­gyományos sebességváltóval fölszerelt társa, a nálunk is köz­ismert Suzuki Swift („a mi au­tónk”) azonban közel sem áll ilyen jól az eladási kimutatá­son. Az idén augusztusban mindössze 76 Swiftet adtak el az amerikai üzletkötők, ami igen gyatra teljesítmény, össze­hasonlítva a tavaly augusztusi 534-gyel. Hiába a csekély benzinigény, az amerikai vásárlók nem ér­deklődnek a kiskocsik és az alacsony fogyasztás iránt - vé­dekeznek az eladók. Amíg 1980-ban az autó fogyasztása a kiválasztás második legfonto­sabb szempontja volt, addig ma mindössze a tizenötödik (!) a vásárlók követelménylistáján. Ferenczy Furopress űk ^ , Beléptem a NATO-ba (1.) T" Edzenek, hogy győzzenek A páncélautó vezető ülése meglehetősen szűk. Nem is ülés, in­kább fekhely ez, amibe nagy nehezen belepréselem magam. Orrom előtt kormány, lábam alatt két pedál, fülemen fejhall­gató - szemben az ellenség. „Vezető, induljon! - jön az utasítás. A Boszniába induló IFOR-katonákat is itt képzik ki Amint parancsot kapok, rátapo­sok a gázra, társam közben az ellenségre céloz - sajnos elvéti a találatot. Köröttünk ropognak a fegyverek, látom, hogy porzik az út, lángba borul egy jármű, a rádió hullámai idegtépő beszél­getésfoszlányokat továbbíta­nak. Megkönnyebbülök, amint „elöljáróm” leállítja a támadást. Bár a heves tankcsatát csak eljátszottuk, a harc mégis való­ságosnak tűnt. Az Európában állomásozó 7. amerikai hadse­reg grafenwöhri kiképzőbázi­sán - ahová egy magyar újság­írócsoport tagjaként látogathat­tam - évente több ezer katoná­nak adatik meg ez az élmény. Élmény? Ami számunkra a legizgalmasabb számítógépes játékot is felülmúló kaland volt, az nekik a kiképzés, a felkészü­lés elengedhetetlen része. A ha­talmas szimulátorközpontban 42 tank és 27 páncélozott harci jármű élethű belsejét építették föl az amerikai hadsereg szak­értői. A Nümbergtől bő hatvan ki­lométerre fekvő támaszpont igazi szenzációja kétségtelenül a komputervezérlésű „tank­csata”, ám Grafenwöhr sokol­dalú és korszerű kiképzést nyújt azoknak gz amerikai ka­tonáknak is, akik más európai támaszpontokon teljesítenek szolgálatot. „Train to win” (Eddz, hogy győzz) olvasható a 21 ezer négyzetkilométer területű bázis bejáratán. A katonák 44 éles lő­téren tökéletesíthetik tudásukat, köztük a kontinens legnagyob­bikán, ahol ottj ártunkkor heli­kopterek gyakorolták földi cél­pontok megsemmisítését. Hall ezredes, a bázis pa­rancsnokhelyettese igen büszke az ebédlő falát díszítő szarvas­agancsra: a támaszponton lőtt trófea nemcsak leküzdhetetlen vadászszenvedélyét bizonyítja, hanem azt is, hogy a 7. ameri­kai hadsereg igyekszik meg­óvni a környezetet. Egykori hazánkfia, Waldman János, a bázis környezetvé­delmi részlegének munkatársa megerősíti a hallottakat: a ka­tonai lőtéren kívül eső területe­ken sok a védett, ritka állat. Kollégáival nemrégiben egy elhagyatott pincét „rendezett be” a hontalan denevéreknek, az úton kószáló és ezért bal­esetveszélyes hódok, valamint vaddisznók elterelésére pedig alagutat építettek. Gondoskod­nak a veszélyes hulladékok biz­tonságos tárolásáról, elszállítá­sáról is. Grafenwöhrben a családosok három, az egyedülállók két évet töltenek. Utóbbiak egyszobás, fürdőszobás lakásokban lak­nak, s ha igénylik, a saját búto­raikat ideszállíttatja a hadsereg. A közös konyhában gáztűzhely, mikrohullámú sütő és jégkoc- kakészítő gép működik, ám ha a bentlakóknak nincs kedvük főzőcskézni, az étteremben na­ponta többször is ingyen végig- ehetik a háromfogásos menüt. A parancsnokok együü étkez­nek a közkatonákkal, s együtt él­vezik a szabadidőt is: a sportpá­lyák, a játékterem, a mozi és a Burger King idevarázsol egy kis Amerikát. H. K.

Next

/
Thumbnails
Contents