Somogyi Hírlap, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

Megyei körkép: Baráti nap a kaposvári Pipacs utcában # Fenekes 60 éve _________(3-4. oldal) S omogyi tájak: Újabb építkezők Somogyfajszon # Panaszkodó horvátkutiak___________(5. oldal) Sport: Rákóczi-gyözelem színvonalas mérkőzésen # Díjugrató hétvége Kaposváron (7-8. oldal) Renault 19-es, Opel Astra VÁSÁR Megkímélt, újszerű állapotú autók megvásárolhatók akár részletre is. mazoa tóth 7400 Kaposvár, Damjanich u. 98. Tel.: (82)421-421 Jobb támogatási rendszert ígért a miniszter Országos tanévnyitó ünnep Pannonhalmán Nem térhetünk ki az informá­ciós társadalom kihívása elől; a parlament olyan közoktatási törvényt kívánt alkotni, amely a jövő kihívásainak is megfelel. Az új törvényszöveg kimondja az általános képzés tartamának nyolcról tíz évre történő kiter­jesztését, stabilizálja a közokta­tás mára kialakult, tagolt szer­kezetét, biztosítja a közoktatási intézmények fenntartóinak szektorsemleges támogatását, megteremti a tartalmi moderni­záció törvényi feltételeit és nö­veli a pedagógus- és diákjogok érvényesülését. Minderről Ma­gyar Bálint művelődési és köz- oktatásügyi miniszter beszélt az ezeréves magyar iskola bölcső­jénél, a Pannonhalmi Bencés Főapátságban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. A miniszter kifejtette: a köz­oktatási intézmények finanszí­rozása stabilabb lesz, a törvény kiszámíthatóvá teszi az állami támogatás mértékét, meghatá­rozza az oktatási alapellátás leglényegesebb mutatóit. Gondok között kezdődik a 1996/97-es iskolaév Becsengettek megyeszerte Megújult épületben kezdte ötödik tanévét a kaposvári Lo- rántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola fotó: lang Véget ért ismét egy vakáció: a ma reggeli becsöngetés már az 1996/97-es tanév kezdetét hir­deti. A somogyi általános és középiskolák zömében a tan­évnyitókat, így a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Reformá­tus Általános Iskolában is, amelynek tanulói felújított, kibővített épületben kezdték meg a június 13-ig tartó tan­évet. Erről szóló tudósításunk és a közoktatásról írt jegyze­tünk a 3., a vidéki kis iskolák helyzetével foglalkozó cik­künk a 4. oldalon olvasható. Gál Zoltán, az országgyűlés elnöke fát ülte­tett a testvérvárosok napján fotó: lang RÓBERT Slavko Rajnovic Verőce és Feigli Ferenc Barcs polgármestere ünnepélyes ke­retek között írta alá a testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodást Testvérvárosok napja Barcson Gál Zoltán: A helyi együttműködés ad tartalmat az államközi szerződéseknek A helyi és regionális együtt­működések adnak tartalmat az államközi szerződéseknek. Ezek a fajta együttműködések nemcsak az államok közötti megállapodások végrehajtásá­ban, hanem kezdeményezésé­ben és gerjesztésében is nagy szerepet játszanak — mondta a Somogyi Hírlap kérdésére Gál Zoltán. Az Országgyűlés el­nöke Barcs vendége volt a hét végén; a dél-somogyi város és a horvátországi Verőce közötti testvérvárosi alapokmány alá­írásán, nemzetközi fúvószenei találkozón, valamint Kiing Jó­zsef Nap és Hold című köztéri szobrainak felavatásán vett részt. Lapunk arról is kérdezte az Országgyűlés elnökét, hogy mit vár a keddi rendkívüli ülésnap­tól, melyet az ellenzék kezde­ményezésére hívtak össze és témája a magyar-román alap- szerződés ügye lesz. — Jó lenne, ha kedden egy indulatok­tól mentes vita alakulhatna ki, ahol nem személyek, hanem az érvek és ellenérvek csapnának össze — mondta Gál Zoltán. — S ezen keresztül a magyar tár­sadalom, és a Romániában élő magyarság, valamint a nemzet­közi közvélemény részleteiben is megismerhetné azt, hogy mi ennek a szerződésnek az előnye és a gyengéje. (Folytatás a 3. oldalon) Iszaptenger Bonnya és Kisbárapáti között Iszaptenger borítja el az utat. Veszéllyel fenyegeti az autóso­kat — minden kiadós eső után — Bonnya és Kisbárapáti kö­zött. Legutóbb a hét végén áz­tatta eső a koppány-hegyi tér­séget, s így csaknem egy kilo­méter hosszú szakaszon terí­tette az úttestre a hordalékos, 15-20 centi vastag iszapréteget a domboldalról lezúduló víz­áradat. Még másnap délelőtt is csak lépésben, nagyon óvatosan haladhattak itt a járművek. Állandó gond a térségben minden zápor, nem is beszélve az őszi esőzésekről - mondta tegnap Fazekas István kisbára­páti polgármester. — Ilyenkor a lezúduló víz magával sodorja a Som-dombokról a földet, s a la­tyak járhatatlanná teszi az utat. Gyakran panaszolták ezt a köz­hasznú társaság szántódi üzemmérnökségén, de csak tűzoltó-jellegű segítséget kap­tak; az útpadkára tolják az iszap­réteget. Áz út menti vízelvezető árkokat viszont már benőtte a gaz, feltöltötte az iszap. Ivánfi Csaba, a társaság kaposvári központjának ügyeletese el­mondta, hogy a szántódi üzem­mérnökség vezetőjének intézke­désére a hét végén gréderrel le­tolták az útról az iszapréteget. Ez visszatérő gondot jelent, ugyanis az ügyvezető igazgató dönthet csak az árok tisztításáról és a föld elhordásáról. K. J. / Miniszteri nagydíj az OMEK-on Tizenhat termelő és intézmény vehetett át minisz­teri ágazati díjat Lakos László földművelésügyi minisztertől tegnap a gödöllői OMEK-on. A Mi­niszteri Nagydíjat a hajdúböszörményi Béke Ag­rárszövetkezet kapta meg. Nagy volt az érdeklő­dés a tegnapi közönségnapon is: délig 9600 je­gyet adtak el a pénztárakban. További informá­ciók a 6. oldalon. Göncz Árpád Hajdúszoboszlón A turistákat a kultúra és az ízlés jobban vonzza, mint a még tettenérhető harsányság, ízléstelen­ség, giccs és tájrombolás. Ezt Göncz Árpád köz- társasági elnök mondta tegnap Hajdúszoboszlón tett látogatásán, ahol a város vezetőivel és ide­genforgalmi szakemberekkel rendezett találko­zón vett részt. Az államfő látogatásáról további részletek a 9. oldalon. Döntés várható Ferihegy ügyében A végső feltételek rögzítésére napokon belül számítani lehet Ferihegy II. bővítésének ügyé­ben. Lotz Károly közlekedési miniszter el­mondta: Medgyessy Péter pénzügyminiszter ér­tesítette arról, hogy a repülőtéri fejlesztések fi­nanszírozására a CIB által alakított befektetői konzorciumot tartja megfelelőnek. Jelenleg a fi­nanszírozás részleteinek pontosítása történik. Korszerűbb lesz a honvédség Néhány napon belül megérkezik a Belorussziá­ban vásárolt, új T-72-es harckocsiknak és a pán­célozott szállítójárműveknek az első szállítmá­nya, s ezzel a szárazföldi haderőnemnél jelentős korszerűsítési folyamat kezdődik. Minderről Ke­leti György honvédelmi miniszter beszélt tegnap a Tolna megyei Medinán, ahol alakulatzászló-át- adási ünnepséget tartottak. Roma-nap Ötvöskónyiban A hét végén találkozót szervezett az ötvöskónyi kisebbségi önkormányzat. A rendezvényre a kör­nyék cigányszervezeteinek vezetőit hívták meg, akik kölcsönösen kicserélték véleményeiket a szervezetek és a vezetőségek munkájáról. A ta­lálkozó megszervezéséhez tizenötezer forintot kaptak a Művészeti és Szabadművelődési alapít­ványtól. Országos vadásznap Ötödik alkalommal adott otthont a hét végén Nagysallér a vadá­szok legnagyobb ünnepének. Ugyanekkor rendezték meg Kaszóban a nemzetközi vérebver­senyt is. A két eseményről szóló tudósításunk a 3. oldalon fotó: lang Róbert

Next

/
Thumbnails
Contents