Somogyi Hírlap, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1996. március 1., péntek Simon Peres* fogadta Keleti Györgyöt. Az izraeli kormányfő csütörtökön hiva­talában megbeszélést folytatott a háromnapos hivatalos izraeli látogatáson tartózkodó ma­gyar honvédelmi miniszterrel. fotó:feb/reuter Észak-Amerikában kétszázmillió lőfegyver van forgalomban Negyvenezer golyó általi halál A bosnyák-horvát rend­őrség átvette a hatalmat csü­törtök reggel Ilijasban, Sza­rajevó eddig szerb kézen lévő elővárosában. A nem­zetközi szervezetek becslé­sei szerint összesen mintegy 50 ezer szerb hagyja majd el a boszniai fővárost és kör­nyékét. Colombo hadnagy azaz az őt alakító Peter Falk a francia Művészeti Érdem­rend lovagja lett. A hama­rosan hetvenéves színész úgy* nyilatkozott Francia- országban, hogy nem kí­vánja befejezni a népszerű tévéfilmsorozatot, s el tudja képzelni a nyomozó figuráját öregesen is. Borisz Jelcin csütörtökön megfeddte minisztereit lanyha munkakedvük miatt. Az orosz elnök azt nehez- .ményezte, hogy a kabinet tagjai korán hazamennek. A Washington közelében lévő Wye Plantation konfe­renciaközpontban szerdán folytatódtak az izraeli-szí- riai előkészítő konzultációk. A megbeszélések témái: a Golán-fennslkról való izra­eli kivonulás időpontja és mértéke, a békeszerződés tartalma és az új határvonal mentén létrehozandó biz­tonsági rendszer jellege. Visszatért a Földre csü­törtökön a Mir űrállomáson járt huszadik űrexpedíció. A Szojuz TM-22 űrhajó le­szállóegysége Kazahsztán területén ért földet kora délután. Az Euro-Mir ex­pedíció három tagja a ter­vezett százharmincöt nap­nál negyvennéggyel többet töltött az űrben. Az Újvilágban most minden ko­rábbit meghaladó mértékű a bű­nözés, és így bárki rászorulhat, hogy védekezzék rablók, betö­rők, kábítószer hatása alatt álló potenciális gyilkosok vagy ámokfutók ellen. Védekezési lehetőségben nincs hiány: a 260 millió lakosú országban körülbelül kétszáz- millió lőfegyver van forgalom­ban. A szigorítások, ellenőrzé­sek ellenére az, aki akar, megfe­lelő pénzért nemcsak revolver­hez, vadászpuskához, hanem a legkorszerűbb géppisztolyhoz is könnyen hozzájut. így nem meg­lepő, hogy 1992-ben több mint 37 ezer, 1993-ban és 1994-ben már negyvenezer ember halálát okozták lőfegyverek évente. Csaknem ugyanannyiét, mint amennyi halálos áldozatot a köz­lekedés követel évente. A fegyverviselők szövetségét, amelynek élén - 125 éves törté­netében először - tavaly óta hölgy áll, nem igazán zavarják ezek az adatok. Ok arra mutat­nak rá: abban a 28 államban, amelyben már engedélyezték, hogy az emberek ne csak otthon tarthassanak, hanem magukkal is hordhassanak fegyvert, lénye­gesen kevesebb az ilyen bűncse­lekmény, mint a többi 22 állam­ban. Ahhoz, hogy valaki fegy­vert vásárolhasson, igazolnia kell büntetlen előéletét, kötelező lőgyakorlaton és lélektani kép­zésen kell részt vennie. Ennek ellenére ijesztő mértékű a fiatal­korúak lövöldözéses bűnözése, lopott, vagy illegálisan szerzett eszközökkel. Azok, akik a fegy­vertartás mellett vannak, túl­nyomórészt a társadalom tehető­sebb rétegeiből kerülnek ki. Anyagi és erkölcsi támogatá­sukra a konzervatív republiká­nus jobboldal jelöltjei számít­hatnak. Heltai András _____________________HÍRHÁTTÉR_____________________ Hága: a vádlottak padja Meglehetősen vontatottan halad a háborús bűnökkel gyanúsított délszláv katonatisztek és politikusok perbe fogása. Egyelőre nem túl nagy az esélye annak, hogy a főbűnösként emlegetett két bosz­niai politikus, Radovan Karadzsics és Ratko Mladics tábornok egyhamar a holland fővárosban működő ENSZ-bíróság színe elé kerül. Pedig a hágai törvényszéket elvileg épp az exjugoszláviai háborús bűnök kivizsgálása végett hozta létre 1993 tavaszán a Biz­tonsági Tanács. Főügyészét és 11 bíráját 1993 végén iktatták be tisztségébe, ám - jellemző módon - több mint egy évig még egy kihallgatásra sem tudtak sort keríteni, nemhogy vádemelésre. Hi­ába világosak ugyanis a (nürnbergi és tokiói mintára alakult) nem­zetközi bíróság feladatai, ha eszközei meglehetősen szűkre szabot­tak. A BT-határozat értelmében minden országnak együtt kell működnie vele, de a dolog a gyakorlatban elég döcögve halad. Az IFOR-erők elvileg készek a körözött személyek őrizetbe vételére, de nyomozást folytatni ütánuk például már nem kötelesek. Maradna tehát a politikai nyomásgyakorlás: Washington politi­kái s gazdasági ráhatással igyekszik rávenni Belgrádot, érje el a fő felelősök letartóztatását a boszniai szerb területeken. A szakértők a jövőt illetően sem túl derűlátóak. A bíróság ha­lálbüntetést eleve nem szabhat ki, távollétében pedig egyetlen gyanúsított felett sem ítélkezhet. Szondy Gábor Egyelőre nines pénz a sorozatgyártásra A NATO új helikoptere Bemutatták Marseille-ben a NATO új harci helikopterét. Az NH-90 csaknem 9 tonna súlyú, 4 motorjával 4 órán át képes a levegőben maradni. Alkalmas teherszállításra és egyéb feladatokra a flottá­nál, a szárazföldi csapatok­nál és a légierőnél. Az új gépet négy NATO-ál- lam együtt fejlesztette ki: a franciák adták a hajtóművet és a pilótafülkét, a németek a törzset és az üzemanyag-el­látó berendezést, a többi az olaszoktól és a hollandoktól származik. 270 milliárd fo­rintnak megfelelő pénzt fek­tettek be a fejlesztésbe. A következő két évben to­vábbi prototípusok készülhet­nek, 1998-ban pedig indul­hatna a sorozatgyártás, hiszen több mint hétszáz darabra lenne rendelés. Előfordulhat azonban, hogy a gyártásra soha nem kerül sor, fogyóban van ugyanis a pénz. Pedig a katonák szerint nagyon is szükség lenne rá: a Balkánon például most is jó szolgálato­kat tehetne. A helikopteripar pang, a költségek magasak. A német gyártó máris óriási veszteséget volt kénytelen el­könyvelni, a franciák pedig a katonai költségvetés húsz­harminc százalékos csökken­tésére készülnek. FEB CSAK MÁRCIUS 4-IG! A Motorola Flare mobiltelefont az eddigi 59.900 forintos netté ár­nak kevesebb, mint a feléért, nettó 24.000 forintért vásárolhatja meg.* A WESTEL 900 mintaboltjaiban, a Westel Rádiótelefon Kft., és a Fotex Telecom üzleteiben (március 3-án) vasárnap is, valamint a Fotex, az Ofotért, és a Keravill üzleteiben. Tovább már nem érdemes várnia! Ilyen csak szökőévenként egyszer van. MOST! Westel Rádiótelefon Kft.: Balaton Enyingi elágazás Tel.: 88/380-644 Információ és házhozszállítás megrendelése: 265-88-88 06-30/30-30-30 Az Egyesült Államok egyik befolyásos szervezete, a National Rifle Association (fegyverviselők szövetsége), amelynek mint­egy 3,3 millió tagja van. Mindannyian törvénytisztelő ameri­kaiak, akik szerint a szabad fegyverviselés alapvető emberi jog.

Next

/
Thumbnails
Contents