Somogyi Hírlap, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1995. március 1., szerda Amerikaiak Mogadishuban Tegnap megkezdődött az ame­rikai tengerészgyalogosok partraszállása a Szomáliái fő­város, Mogadishu kikötőjénél. Az akció célja a kelet-afrikai országban állomásozó béke- fenntartó egységek távozásá­nak biztosítása. A sötétedés után 2000 ameri­kai és olasz tengerészgyalogos szállt partra. Christopher békét sürget Christopher amerikai külügy­miniszter az USA egyik leg­fontosabb külpolitikai célkitű­zésének nevezte az északír probléma rendezésére irányuló erőfeszítések támogatását. ír kollégáját fogadva arra ösztö­nözte az észak-írországi kato­likus és protestáns félkatonai szervezeteket, hogy fegyvereik letételével egyengessék a tár­gyalások útját. Gorbacsov autóját elvették Gorbacsov volt szovjet elnök meglepve tapasztalta, hogy tá­vollétében elvették állami tu­lajdonú gépkocsiját. Azok az időszakok, amikor Gorbacsov felemeli hangját a moszkvai vezetés ellen, gyakran éppen egybeesnek az ellene irányuló, büntető jellegű intézkedések­kel. Kinkel visszautasítja Moszkva aggódását Kinkel német külügyminiszter tegnap visszautasította Moszk­vának a NATO bővítésével kapcsolatos kifogásait. Leszö­gezte, hogy az orosz vezetés­nek nincs vétójoga az ügyben. Tisztázandó kérdés csak az, hogy a csatlakozás mikor és miként történjen, mutatott rá a német külügyminiszter. Hang­súlyozta, hogy a bővítési fo­lyamat kialakításából Oroszor­szágot nem akarják kizárni. Izraeli berepülés Baalbek felett Izraeli repülőgépek berepülést hajtottak végre tegnap az Irán­barát Hezbollah szervezet tá­maszpontjának számító kelet­libanoni Baalbek város fölött. Az izraeli gépek 10 percen át tartózkodtak ott. A térséget el­lenőrző szíriai hadsereg tüzet nyitott a repülőkre. Segítette a libanoni légvédelem és a Hez­bollah ütegei is. Lakat alatt a csendőrség vezetője Szigorú őrizet alatt Madridba szállították tegnap Luís Rol- dant, a spanyol csendőrség volt vezérigazgatóját. Roldant köz­pénzek elsikkasztásával és kor­rupcióval vádolják. A parla­menti vizsgálat során cáfolta, hogy elsikkasztott volna ötmil- liárd pesetát. Peru elitegységet küldött a határra A perui-ecuadori határviszály újabb lépéseként Peru elitala­kulatokat vezényelt a vitatott helyzetű övezetbe. Ez azután történt, hogy az ellenséges csapatok két perui állást gráná­tokkal lőttek. Fujimori perui ál­lamfő cáfolta, hogy újabb csa­patokat irányítottak volna a térségbe. Kiszabadult halálra ítéltek Németországba repült az a két keresztény, akiket az iszlám meggyalázásának vádjával ha­lálra ítéltek, majd felmentettek. A 14 éves Maszih és a 44 éves Rehmat titokban hagyta el Pa­kisztánt a frankfurti járattal. Oka, mert felmentésük után iszlám szélsőségesek a meg­ölésükkel fenyegetőztek, és több vallási szervezet is tilta­kozott az ítélet ellen. Titkos átjáró a Gáza-övezetben Titkos alagutat fedezett fel az izraeli hadsereg a Gáza-övezet és Izrael között. A 20 méter hosszú és két és fél méter szé­les járatot Kerem Salom ma­gasságában ásták ki. Az alagút lehetővé tette a palesztinok számára, hogy a netánjai me­rénylet után elrendelt teljes zárlat ellenére átszivárogjanak izraeli területre. I Az oroszoknak már csak hét százaléka bízik Jelcinben Egy országos közvélemény-kuta­tás szerint jelenleg a megkérde­zetteknek mindössze 7 százaléka bízik Jelcin elnökben. A felmé­rés szerint az orosz államfő iránt 71 százalék bizalmatlan, és 13 százalék nem tudott egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy bízik-e Jelcinben. Egy kommen­tár szerint a népszerűségi mutató, illetve Jelcin választási esélyei között mindazonáltal nincs feltét­len összefüggés. Egy, a múlt hé­ten Moszkvában ismertetett má­sik közvélemény-kutatás adatai­ból az derült ki, hogy az elnök politikája egyre népszerűtlenebb; a tavaly decemberi 75 százalék­kal szemben idén februárban 83 százalék volt elégedetlen Jelcin­nel. A megkérdezettek 72 száza­léka szerint a csecsenföldi bea­vatkozás zsákutcába viszik az or­szágot. Általános tájékoztatással 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunk NMT mobiltelefonról a 03-as ingyen hívható számon, vezetékes telefonról a 265-8340 telefonszámon készséggel áll rendelkezésére. WESTEL IRODA: • PÉCS, 7621 RÁKÓCZI U. 19., TEL.: (06 72) 225-111, RÁDIÓTELEFON: (60) 327-900 • BALATONVILÁGOS, M7-ES ENYINGI ELÁGAZÁS, TEL.: (06 88) 380-644, RÁDIÓTELEFON: (60) 327-100 WESTEL FORGALMAZÓK: • MARCALI, FÉNY-PONT KFT., 8700 RÁKÓCZI F. ÚT 7„ TEL.: (06 85) 311-301 • KAPOSVÁR, POLÁR KFT., 7400 HONVÉD U. 10., TEL.: (06 82) 420-765, RÁDIÓTELEFON: (60) 361-711 Új, testreszabott díjcsomagok Főleg munkaidőben telefonál, vagy inkább az esti órákban intézi ügyeit? Szünet nélkül csöng a készüléke, vagy csak akkor kapcsolja be, ha fel akar hívni valakit? Keveset beszél, vagy éppen egész nap izzik a "láthatatlan drót"? Szokásaink különbözőek, de a rádiótelefon minden előfizető számára egyformán fontos és hasznos. Ezért a Westel 450 különösen büszke arra, hogy saját előfizetői körében 1992 óta nem emelt árakat. Sőt, mostantól - a jól bevált kettőt változatlanul hagyva - már négy különböző, ám hasonlóan kedvező díjcsomagot kínál: Q START: Ha Ön keveset telefonál, viszont sokan keresik, most fellélegezhet. A Start díjcsomagban a havi díj igen alacsony, s ha Ön a hívó fél, csúcsidőn kívül komoly kedvezménnyel beszélhet. © STANDARD: Népszerű alapdíjcsomag, amely a leggyakoribb igényekhez igazodik. © EXTRA: Ha Ön rendszerint csúcsidőben telefonál, nem lehet közömbös, mennyit fizet a beszélgetésért percenként. Az Extra díjcsomag csúcsidőben a legalacsonyabb tarifát nyújtja. © PRÉMIUM: Azoknak ajánljuk, akik az átlagosnál lényegesen többet használják készüléküket, mivel a havi díjban foglalt ingyenes percmennyiség itt a legnagyobb. Ha elégedett eddigi díjcsomagjával, természetesen nem kell váltania. De ha igényei úgy kívánják, a négy közül biztosan talál egyet, amelyik tökéletesen illik Önhöz. Mint egy remekbe szabott szmoking. Vagy egy csinos kosztüm. Folynak a harcok a csecsen főváros ellenőrzéséért. A sebesült orosz katonákat helikopterrel szállítják a mozdoki katonai bázisra fotó: feb-reuters Össztűz Bihac ellen A szerb fegyveres erők heves tüzérségi támadásokat hajtottak végre a nyugat-boszniai Bihac muszlint területe ellen. A táma­dás következtében sok polgári személy meghalt és megsebe­sült. A szerbek a tüzérségi tüzet a muzulmán beékelődés belsejé­ben egyszerre több helységre összpontosították. Reggelig azonban még nem lehetett pon­tosan megállapítani, hogy a tá­madásnak hányán váltak áldo­zatává Buzim és Cazin helysé­gekben. A muzulmán sziget nyugati részén húzódó arcvonal mentén súlyos harcok voltak szerb gya­logság és a bosnyák-muszlin kormányhadsereg alakulatai között. Irak nem tud elszámolni biológiai fegyvereivel Eltüntetett baktériumok Irak nem tudott elszámolni 20- 30 tonna, biológiai fegyver elő­állítására használt baktériumok kitermeléséhez szükséges alap­anyaggal. A bagdadi tömeg- pusztító fegyverek megsemmi­sítését ellenőrző ENSZ-diplo- mata elmondta, hogy a biológai fegyverhez alapanyagául szol­gáló baktériumok tenyésztésé­hez szükséges, több millió dol­lár értékű táptalajról van szó. Ezt még 1988-ben importálta Irak. A megbízott azt is kö­zölte, hogy legutóbbi bagdadi tárgyalásain — a biológiai fegyverek kérdését leszámítva — sikerült haladást elérnie pél­dául a vegyifegyverek és más fegyverfajták kérdésében is. TECHHIQ 2000 KFT & WéMHYSén ® HÍ —---------— V ILLANY­OSZLOPOS REKLÁM­TÁBLÁK BÉRBEADÁSA DÉL-DUNÁN­TÚLON % fi mmőL hajd szóban.. 5 '5 TECHNIQ REKLÁMÜGYNÖKSÉG: Pécs, Ferencesek u. 23. Tel/Fax: 72/310-363

Next

/
Thumbnails
Contents