Tanítóképző Intézet, Sepsiszentgyörgy, 1909

A SEPSISZENTGYÖRGYI M. KIR. ÁLLAMI TRMITÓMŐKÉPZŐ INTÉZET X. // ERTESITOÍE r __ rr A Z 1909—910. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: PÁLMAI LENKE Igazgató. SEPSISZENTQYÖRGY JÓKAI-NYOMDA R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA 1910. Vll.

Next

/
Thumbnails
Contents