Tanítóképző Intézet, Sepsiszentgyörgy, 1907

—— A SEPSISZENTGYÖRGYI — .... М . KIR. ÁLLAMI TANITÓNŐKÉPZŐ-INTÉZET VIII. értesítője AZ 1907—908. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: PÁLMAI LENKE IGAZGATÓ. SEPSISZENTGYÖRGY. IÓKAI-NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. VII.

Next

/
Thumbnails
Contents