Tanítóképző Intézet, Sepsiszentgyörgy, 1905

A SEPSISZENTGYÖRGYI M. KIR. ÁLLAMI TAN1TÓNŐKÉPZŐ-INTÉZET VI. értesítőié AZ 1905—906. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: PÁLMAI LENKE IGAZGATÓ. SKPSISy.KNTü YÖKÍtY JÓKAI-NYOMDA-R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA igoö.

Next

/
Thumbnails
Contents